Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag Khilafah conferentie 2024 Amsterdam

De Khilafah conferentie van zondag 3 maart 2024 was alhamdolilah een succes. De conferentie werd gehouden in het licht van 100 jaar zonder een Khilafah staat aangezien de Khilafah officieel was ontbonden op 3 maart 1924. De conferentie werd gehouden in Amsterdam en de imaansfeer was duidelijk waarneembaar onder moslims van alle achtergronden.

De conferentie werd geopend door een Koranrecitatie van Mikael ibn Hassan. Vervolgens gaf Haytham Seifoudin van Hizb ut Tahrir België de eerste toespraak. Haytham Seifoudin ging in op de onderdrukking die heeft plaatsgevonden sinds de val van de Khilafah en het pijn en leed die de Oemma heeft moeten doorstaan sinds de val van de Khilafah 100 jaar geleden.

De tweede spreker was Mazin Abdul Adhim van Hizb ut Tahrir Canada. Mazin gaf zijn toespraak in het Engels en ging in op de ware aard van Islam als ideologie. Hij legde uit hoe Islam een eigen specifieke levensvisie heeft namelijk de shahada Laa ilaaha il Allah Mohammadan Rasoel Allah (Er is geen god behalve Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper). Mazin legde uit het belang van het bewustzijn dat Islam een ideologie kent want zonder dit begrip kunnen de systemen en oplossingen van Islam ook niet geïmplementeerd worden. Verder legde Mazin uit dat alleen vanuit een ideologische Islamitische visie de problemen waaronder in Gaza opgelost kunnen worden. En niet dus vanuit een nationalistische visie want het zijn juist die grenzen en de corrupte heersers die de grenzen in stand houden die de oorzaak zijn van de ellende die nu gaande is in Gaza en elders in de Moslimlanden.

De derde spreker was Dr. Abu Talha Malkawi uit Hizb ut Tahrir Jordanië. Dr. Malkawi maakte direct een statement waarbij hij uitsprak tegen alle vormen van onderdrukking en corruptie door het kapitalistisch systeem. Dr. Malkawi toonde met diverse voorbeelden aan hoe Islam mensen van alle hoeken van de wereld met elkaar verbindt op basis van de Islamitische ideologie. Verder gaf Dr. Malkawi aan dat het werk voor Khilafah een cruciale verplichting is op de Moslims om de wetgeving van Allah (swt) weer te implementeren in het dagelijks leven.

Tot slot, de vierde spreker was Okay Pala Directeur van Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland. Okay Pala ging in op het belang van de da’wa en hij gaf het praktische voorbeeld van Mus’ab ibn Umayr. Deze metgezel werd gestuurd naar Yathrib en binnen een jaar had hij de basis gelegd voor de vestiging van de Islamitische Staat Al Medina. Tegen het eind van zijn leven kon men niet eens een doek lang genoeg vinden om zijn gehele lichaam te bedekken voor zijn begrafenis. Okay benadrukte het belang van de opoffering die hij maakte en dat de Moslims daar een voorbeeld van moeten nemen. Alleen met serieuze geconcentreerde wilskracht kunnen wij als Moslims succesvol zijn in het dragen van de da’wa naar Islam. Okay nodigt daarom ook alle Moslims uit om samen te werken met Hizb ut Tahrir om deze nobele taak en verplichting te vervullen. De verplichting van het vestigen van de Islamitische staat in de Moslimlanden zodat wij weer aldaar volgens Islam kunnen leven en de Tevredenheid van Allah (swt) kunnen verkrijgen insha Allah.

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland