Het artikel in de NRC van vrijdag jongstleden[1] zal niemand ontgaan zijn. In dit artikel werd verduidelijkt dat zeker tien gemeenten, waaronder Rotterdam, Zoetermeer en Delft, de afgelopen jaren undercover onderzoek hebben laten doen naar moskeeën in hun stad. Deze gemeenten stuurden onderzoekers van het advies- en onderzoeksbureau Nuance door Training en Advies (NTA) naar desbetreffende moskeeën.

Allereerst is het niet verwonderlijk dat overheidsinstanties de geldende wet- en regelgeving bewust overtreden in hun pogingen de moslims verder te kunnen onderdrukken of het hen moeilijk(er) te maken in de samenleving. Wel is de wijze waarop dit is uitgevoerd uiterst zorgwekkend, namelijk middels het gebruik van een particuliere onderzoeksorganisatie die is opgericht door moslims. Het nut hiervan wordt op een interessante wijze in het artikel in de NRC op de volgende wijze samengevat: “In tegenstelling tot de gemeenteambtenaren gaan de medewerkers van NTA wel naar buiten, naar moskeeën toe en ze komen er binnen”. Ook terrorisme coördinator NCTV wijst gemeenten op de speciale kwaliteiten van dit bedrijf en wie er ingeschakeld dienen te worden bij een informatiebehoefte over hetgeen zich afspeelt in de moskeeën in hun gemeente.

De speciale kwaliteiten waar de NCTV naar refereert is de vertrouwensband die de medewerkers van de NTA hebben met moskeebezoekers en bestuursleden. Echter, de wijze waarop deze medewerkers die schaamteloos hebben ingezet om “informatie in te winnen” doet een afbreuk aan het vertrouwen waar hun broeders recht op hebben. De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Verkoop elkaar niet ten laste van elkaar. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, lieg hem niet voor en veracht hem niet”. In dit specifiek geval is er wel sprake geweest van een verkooptransactie ten laste van de eigen broeder en het voorliegen door zich anders voor te doen. De medewerkers van de NTA dienen zich bewust te zijn van deze grove overschrijding van de rechten van hun broeders waar zeker verantwoording voor afgelegd zal moeten worden op de Dag des Oordeels.

Verder stelt deze casus een structurele overtreding van eigen principes tentoon in beleidsvoering jegens Islam. We zien deze hypocrisie terug bij de omgang van het financieringsvraagstuk van moskeeën, de uitspraken van het Europees hof met betrekking tot het verbieden van hoofddoeken op de werkvloer, het verbod op “antidemocratische” partijen, het beledigen van de Profeet ﷺ en hoe overheidsinstanties buiten hun boekjes omgingen in casus Cornelius Haga Lyceum, om maar een aantal voorbeelden op te noemen.

Hizb-ut-Tahrir heeft keer op keer gewezen op de onderliggende wortels van dit evidente kwaad tegen de moslims en dit zelfs geclassificeerd als het “anti-Islambeleid”, wat bedreven wordt om druk op de moslims op te voeren om de eigen fundamentele principes in te ruilen voor de seculiere “vrijheden” van het leven.  Tuzani sprak in een oud artikel in het NRC (16 februari 2019)[2] over loyaliteit en dat dit “een drijfveer is die vaak wordt onderschat” en hoe belangrijk dit concept van loyaliteit is in de inzet tegen ‘radicalisering’. Tuzani dient zich te beseffen dat loyaliteit nog veel belangrijker is voor het behoud van de relatie met de Schepper ﷻ, dat deze loyaliteit dient te zijn voor Islam en de moslims en niet verkocht dient te worden voor een zakcentje.

Moslims die participeren aan dergelijke projecten van overheidsinstanties doen afbreuk aan belangrijke principes van zowel integriteit als die van Islam. Wij roepen de moslims op om hun politieke bewustzijn te vergroten en geen platform te bieden aan mensen waarvan wij weten dat zij actief samenwerken aan de criminalisering van Islam.

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

“O jullie die geloven! Neem de joden en christenen niet als Awliyaa (vrienden, beschermers, helpers), zij zijn slechts Awliyaa van elkaar. En als iemand onder u hen (als Awliyaa) neemt, dan is hij zeker één van hen. Voorwaar, Allah leidt niet die mensen die Zalimoen zijn (onderdrukkers).” (VBK soera Al-Maa’ida; aja 51)

10 Rabi’ Al Awwal 1443 H

17 oktober 2021 C

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland


[1]https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15/undercover-naar-de-moskee-hoe-gemeenten-al-jaren-een-bedrijf-inhuren-om-heimelijk-islamitische-organisaties-te-onderzoeken-a4061964

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/16/loyaliteit-is-een-drijfveer-die-vaak-wordt-onderschat-a3654282

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland