Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:

Wat is de reikwijdte en het belang van de Amerikaanse militaire alliantie met Groot-Brittannië en Australië? Is het gericht tegen China? Of is het een Britse en Amerikaanse klap tegen Frankrijk nadat het de Britse invloed in Tunesië vernietigde, en nadat zijn volgelingen zich tegen de Amerikaanse agenten in Guinee hadden gekeerd, en na de inspanningen van Frankrijk om een Europese macht op te bouwen welke onafhankelijk is van Amerika?

Antwoord:

Om een duidelijk antwoord op deze vragen te krijgen, kijken we naar de volgende zaken:

1- In een videotop spraken de Amerikaanse president Biden, de Britse premier Johnson en de Australische premier Morrison en kondigden (de drie partijen) een defensiepact aan. Volgens Sky News Arabia, 16-9-2021, zei Biden: “We erkennen allemaal de noodzaak om op lange termijn vrede en stabiliteit in de Indo-Pacific te garanderen”, en Morrison zei: “We zullen doorgaan met het vervullen van al onze NPV-verplichtingen.” Johnson, aan de andere kant, beschreef de beslissing als “belangrijk” en zei: “Het zal één van ’s werelds meest complexe projecten zijn.”. Deze landen verhulden de voorbereiding van hun alliantie en verrasten er vervolgens China en Frankrijk mee…

2- Frankrijk toonde grote woede en beschuldigde Amerika en Australië van liegen, en beschuldigde Groot-Brittannië van permanente opportunisme en zei dat deze alliantie een mes in de rug is omdat Australië de enorme koopovereenkomst voor onderzeeërs, ter waarde van 56 miljard euro, welke in 2016 met Frankrijk is gesloten, heeft opgezegd (66 miljard Amerikaanse dollar – BBC, 18-9-2021). China sprak ook over de eerste daadwerkelijke lancering van een koude oorlog op het Aziatische continent, en riep Amerika en Groot-Brittannië op om de verenigbaarheid van deze alliantie met het Nucleaire Non-proliferatieverdrag te herzien op grond van het feit dat de overdracht van nucleaire onderzeeërtechnologie aan Australië als een niet-nucleair land een schending van dat verdrag kan vormen. Er is geen twijfel over dat China deze alliantie als dreiging beschouwt, vooral ten aanzien van de nucleaire onderzeeërs van Australië, die zich verzetten tegen de Chinese hegemonie in de Aziatische zeeën.

3- En Europa, de traditionele bondgenoot van Amerika, was opgelucht door het einde van het Trump-tijdperk in Amerika. Deze opluchting is versterkt door de uitspraak van de Amerikaanse president: “Amerika is terug”, dat als zijn slogan werd opgevat in tegenstelling tot Trump’s slogan “Amerika eerst”. De uitvoering door de regering-Biden van de terugtrekking uit Afghanistan zonder rekening te houden met de standpunten en belangen van Europa, heeft echter de beschamende afhankelijkheid van deze landen ten opzichte van Amerika aangetoond. De Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan was de grootste internationale actie van de regering-Biden in de negen maanden na zijn aantreden als opvolger van Trump. Vervolgens was er brede kritiek op Amerika in Europa. De meest bekende was de oproep van Frankrijk om, onafhankelijk van Amerika, een ​​Europese strijdmacht op te bouwen. Toen vond deze nieuwe Amerikaanse alliantie met Australië en Groot-Brittannië (die de Europese Unie verliet) plaats, wat de zaken verergerde! Dit is wat de Franse minister van Buitenlandse Zaken ertoe bracht te zeggen: “Deze brute, eenzijdige en onvoorspelbare beslissing doet me veel denken aan wat de heer Trump deed, een “mes in de rug” en een “pijnlijke klap”. Frankrijk trok toen zijn ambassadeur uit Washington terug voor overleg!

4- Door de reikwijdte van deze nieuwe militaire alliantie zorgvuldig te onderzoeken, zien we dat het een belangrijke gebeurtenis op het internationale toneel is en verreikende gevolgen zal hebben. Deze kunnen worden gezien in het kader van de Amerikaanse strategie om de opkomst van China in te perken en in de context van Amerika en Groot-Brittannië om Frankrijk te “straffen” voor het schenden van diens internationale gedrag en zijn impact op de rest van de landen van de Europese Unie. Dit kan als volgt worden uitgelegd:

** Aan de Chinese kant:

Het is niet langer een geheim voor landen, vooral China, dat heden ten dage de strategische doelen van de VS zijn om de opkomst van China te bestrijden en zijn internationale economische en regionale militaire risico’s in te dammen. China begreep de achterliggende gedachte van de doelstellingen van dit militaire bondgenootschap vanaf het moment dat het werd aangekondigd, verwierp het en sprak over de “Koude Oorlog-mentaliteit” en “ideologische vooringenomenheid”. Ook is de overeenkomst in strijd met “de non-proliferatie van kernwapens” (de Chinese ambassadewoordvoerder in Washington Liu Pengyu benadrukte dat deze landen geen uitsluitingsblokken mogen vormen die zich richten op of schade toebrengen aan de belangen van andere partijen, en het belangrijkste wat ze moeten doen is het wegwerken van de Koude Oorlog-mentaliteit en ideologische vooringenomenheid) (Al-Jazeera Net 16/9/2021).

Wat betreft China:

A- We moeten ons realiseren dat deze stap ongetwijfeld de kern is van een nieuw bondgenootschap tegen China net zoals de NAVO werd gevormd tegen de Sovjet-Unie. Al-Jazeera citeert de Washington Post: (“Deze overeenkomst stelt Australië in staat geavanceerde nucleair aangedreven onderzeeërs te bezitten en te besturen ter vervanging van oude diesel aangedreven boten, waardoor Australië een offensief vermogen krijgt waarmee China rekening moet houden in geval van een conflict ” (Al Jazeera 17/9/2021). Dit betekent dat deze overeenkomst de militaire capaciteiten van Australië als één van de Aziatische anti-China-links zal versterken door het te voorzien van nucleaire onderzeeërs en Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten…

B- China is zich er ook van bewust dat de Amerikaanse strategie om de opkomst van China te weerstaan ​​niet is veranderd met de verandering van regeringen in Washington: het is er om de anti-Chinese landen eromheen te versterken en er meer gevaren omheen te planten. Onder de titel van open zeegebieden en vrijheid van navigatie militariseert Amerika de zeeën rond China, hetzij door Amerikaanse militaire sectoren rechtstreeks te zenden, hetzij door directe en grote militaire steun te verlenen aan Aziatisch-Amerikaanse anti-China-links, zoals Japan, Zuid-Korea, Australië, India en anderen. Terwijl Amerika beseft dat zijn beleid om de opkomst van China te stoppen vertraging heeft opgelopen vanwege de oorlogen in Irak en Afghanistan, ziet China ook dat het uitstel van Amerika Washington ertoe aanzet om de opkomst van China zonder beperkingen te stoppen. Dit is zeer gevaarlijk, aangezien de regering-Trump het idee naar voren heeft gebracht om Japan en Zuid-Korea van kernwapens te voorzien en de regering-Biden nu heeft beloofd Australië kernonderzeeërs te leveren. Het Amerikaanse beleid tegen China is gevaarlijker en het is niet langer gebonden aan internationale verdragen.

** Wat betreft het perspectief vanuit de drie geallieerde landen in AUKUS,  16-9-2021 gemeld door Al-Jazeera:

A- (Hoge functionarissen van de Amerikaanse regering zeiden: “Dit defensiepact komt in het licht van de groeiende Chinese invloed in de regio.” De Amerikaanse president Joe Biden zei dat het AUKUS-defensie-initiatief met Groot-Brittannië en Australië deze landen in staat zal stellen zich te verzekeren van de nieuwste capaciteiten voor militaire oefeningen en het afweren van snel ontwikkelende dreigingen…).

B- En (de Britse premier Boris Johnson zei dat het lanceren van een trilateraal defensiepact met de Verenigde Staten en Australië tot doel heeft samen te werken om de veiligheid en stabiliteit in de Indo-Pacifische regio te handhaven. Hij voegde eraan toe dat de eerste taak van dit pact zal zijn om Australië te helpen bij het verkrijgen van nucleair aangedreven onderzeeërs…).

C- De Australische premier Scott Morrison zei dat zijn land een enorm contract dat in 2016 met Frankrijk was gesloten om conventionele onderzeeërs te kopen, heeft opgezegd, omdat zij er de voorkeur aan geeft onderzeeërs te bouwen met de hulp van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met nucleaire aandrijving. Morrison voegde eraan toe dat zijn land niet streeft naar het verwerven van kernwapens, en zijn verplichtingen inzake non-proliferatie van kernwapens zal voortzetten…).

** Voor wat betreft Frankrijk, zij reageerde furieus en emotioneel daar zij verrast waren door wat er was gebeurd: 

  • a- De Franse Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian beschreef de ontbinding van aankoopcontract voor onderzeeërs als een mes in de rug, en verklaarde aan het France Info radiostation dat hij zich boos, bitter en verraden voelde door de opzegging van de deal door de Australiërs en het bondgenootschap met de Verenigde Staten en de Britten van wie zij nucleaire onderzeeërs zullen krijgen (Al-Jazeera 16-9-2021). Hij voegde het volgende eraan toe: “Op verzoek van de President van de Republiek, heb ik besloten onze ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië te ontbieden naar Parijs voor overleg”. Dit uitzonderlijke besluit is gerechtvaardigd door het uitzonderlijke gewicht dat de verklaring van Australië en de Verenigde Staten op 15 september met zich meedroeg (Euro News Arabic, 17-9-2021). Le Drian zei op France Info radio: “Ik ben boos… dit is niet iets wat bondgenoten doen… het is een klap in het gezicht.” (Deutsche Welle, Duitsland, 17-9-2021) En voordat de beslissing werd genomen om de twee ambassadeurs te ontbieden, annuleerden de Franse autoriteiten een feest dat gisteren, vrijdag, in Washington, gepland stond om stil te staan bij het jubileum van een beslissende zeeslag gedurende de Amerikaanse Revolutie waarin Frankrijk een belangrijke rol speelde (Al-Jazeera Net, 18-9-2021). 
  • b- De Franse Minister der Strijdkrachten, Florence Parl, beschouwde dat (“de annulering van een dergelijk groot contract om conventionele onderzeeërs te kopen van haar land gevaarlijk is en heel slecht nieuws zou betekenen…” (Al-Jazeera, 16-9-2021).

5.  Voor wat betreft de drie landen die door Amerika geleid worden. Zij hebben maatregelen genomen zonder Frankrijk te betrekken en het lijkt erop dat Frankrijk hiermee gestraft wordt. Het volgende is hierin gevallen:

-a Frankrijk verwierp en uitte openlijk kritiek tegen het beleid van Trump en dit was duidelijk tijdens de crisis tussen Turkije en Griekenland in het oosten van het Middellandse Zee gebied, maar ook toen Biden aan de macht kwam en terugtrok uit Afghanistan. Dit toonde de afhankelijkheid die Europese landen hebben ten aanzien van Amerika aan. Zij willen dienstdoen als bondgenoten en niet als volgers. Frankrijk oefende druk uit binnen de Europese Unie voor een Europees leger als separate militaire macht buiten het Amerikaanse “NAVO”. Met andere woorden, Frankrijk gaat in tegen het Amerikaans militair leiderschap over Europese landen. Daarnaast is Frankrijk gewaagder gaan optreden tegen de Amerikaanse invloed in Afrika en dit hebben we later gezien in de Guinese coup en daarvoor in de Franse militaire activiteiten in de Afrikaanse Sahel-landen. Dit alles heeft een Amerikaanse rancune gecreëerd jegens Frankrijk. 

-b Na de Brexit-onderhandelingen met de EU-landen leek het erop dat de Brits-Franse betrekkingen significant waren verslechterd. Dit kwam naar voren tijdens de Franse en Europese onverzettelijkheid aangaande de voorwaarden rondom het Britse vertrek uit de Europese Unie. Het zou kunnen dat Frankrijk, en de EU-landen met haar, willen voorkomen dat andere EU-landen het voorbeeld van de Britten volgen en daarmee de eenheid opbreken. Dit heeft onverminderd een ongekende verslechtering van de Frans-Britse betrekkingen als gevolg gehad en hun internationale beleid is sindsdien voor een groot deel gescheiden. Toen Frankrijk in staat was om de macht te grijpen in Tunesië middels de recente maatregelen van Kais Saied hebben de Fransen geen rekening gehouden met enig Britse belangen en daarnaast Amerika om steun gevraagd tegen de Britten in Tunesië en dit was ongebruikelijk in het beleid van beide landen. 

-c Daarvoor, speelde zich begin mei 2021 de crisis af op het eiland Jersey. Dit is een eiland dat behoort tot de Britse Kroon. Het bevindt zich op zo’n 20 km van het Franse vasteland en dit is waar de Britten oorlogsschepen naartoe stuurde om te voorkomen dat Franse vissers de Britse visgebieden zouden betreden nadat zij, de Britten, de EU hadden verlaten. Als reactie daarop dreigde Frankrijk de elektriciteitstoevoer naar het eiland te stoppen en stuurde politie en bewakingsschepen om de Franse vissers te beschermen. Dit alles was een indicatie van de snelheid waarmee de betrekking tussen beide landen verslechterde. En dit heeft de Britten ertoe aangezet om Frankrijk direct aan te vallen en Amerika tegen haar op te zetten. Echter, zoals we gewend zijn van de Britten en haar slinksheid gebeurt dit alles in het geheim. Volgens de Amerikaanse krant de New York Times had de Britse overheid een voortrekkersrol in het creëren van het trilaterale bondgenootschap met de Verenigde Staten en Australië om nucleaire onderzeeërs in te zetten in de Stille Oceaan volgens bewindslieden in Londen en Washington. (Al-Arabiyya Net, 19-9-2021). 

-d Maar wat gevaarlijker is, vooral voor Amerika, is de pacifistische houding van Frankrijk jegens China, de tegenpool van Amerika. Parijs maakt zich zorgen dat haar traditionele bondgenoten een confronterende strategie zullen toepassen jegens China en dit zal de Franse belangen in die regio onvermijdelijk schaden. Iedere militaire fout in de strategie van de Triple Alliance in de Indo-Pacific zou kunnen uitmonden tot een dreiging voor de 1 miljoen Franse inwoners in Nieuw-Caledonië en Frans-Polynesië, tevens twee belangrijke Franse territoria. Er wordt daarom verwacht dat Frankrijk een onafhankelijke Europees strategisch kompas zal uitkristalliseren wanneer zij het presidentschap over de Europese Unie verkrijgt aan het begin van volgend jaar om zo het werk om Europa van onder het Amerikaanse defensie paraplu weg te krijgen door te zetten. En ook om de macht van de Europese Unie op het internationale toneelveld te consolideren en door te ontwikkelen tot een macht van grote proporties… (Al-Jazeera, 22-9-2021). 

6- Dit is de reikwijdte en significantie van dit nieuwe bondgenootschap die Amerika in samenwerking met de Britten heeft opgebouwd om met Australië aan de ene kant China klem te zetten en aan de andere kant een harde klap uit te delen aan Frankrijk door de onderzeeër deal met Australië te annuleren en hen niet mee te nemen in dit bondgenootschap. Dit bondgenootschap leidt ertoe dat de zeeën rondom China steeds meer gemilitariseerd worden en te maken krijgen met meer crises. Het toont het hoge risico aan dat Washington bereid is te nemen om de opkomst van China te stoppen. Voor wat betreft Frankrijk en haar roekeloze beleid, zij is te zwak om de Brits-Amerikaanse klappen die zij ontvangt, te stoppen. De Europese Unie lijdt dan ook aan zwakte. De Europese macht die de Fransen nastreven, separaat van de NAVO is erg klein (vijfduizend soldaten) en is een indicatie van de internationale capaciteit van Europa, zeker na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. 

7. En dus zijn er geen vastgestelde waarden voor deze landen, de zogenaamd grote landen van vandaag de dag Èَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لََ يَعْقِلُونَ “Hun onderling geweld is hevig, jullie denken dat zij een eenheid vormen, maar hun harten zijn verdeeld. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.” [VBK Soera Al-Hashr ajaa 14].

Zij zijn staten die van binnenuit in verval raken en de relatie tussen hen is in verval. Wellicht zijn dit blijde tijdingen en van de weg van Allah (swt) om de manifestatie van Zijn Dien die te faciliteren. Dit was de toestand van de Perzen en de Romeinen toen de eerste Islamitische Staat was gevestigd. En dit is hoe de relatie tussen hen was, met elkaar strijdend en openlijke rivalen. 

æَإِذَا أَرَادَ اللََُّّ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلََ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

En als Allah iets kwaads voor een volk wil, dan is er niemand die het kan afwenden en er is voor hen naast Hem geen Helper.” [VBK Soera Ra’d ajaa 11]

18 Safar al-ghair 1443 AH

25-9-2021

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland