Hizb ut Tahrir Nederland

Op zondag de 13e januari 2008 heeft de FPÖ met haar infame aanvallen op Islam een nieuw, niet te overtreffen hoogtepunt bereikt. Voor de eerste keer heeft de voornaamste kandidaat van een gevestigde partij in het parlement de Profeet van Islam, de Vrede zij met hem, als kindermishandelaar betiteld en de Koran als een produkt van epileptische aanvallen. Op maandag deed ze er nog een schepje bovenop en beweerde dat kindermishandeling wijdverbreid is onder moslim mannen.

Het ligt voor de hand dat deze persoon, dr. Susanne Winter, die voorheen buiten de grenzen van Graz onbekend was, met dergelijke beledigingen zichzelf in het middelpunt van het nieuws in Oostenrijk wilde plaatsen, om zich bij de verkiezingen te “profileren” en om een beter resultaat te verzekeren voor de FPÖ bij de gemeenteraadsverkiezingen van komende zondag. Het eerste is haar reeds gelukt; het zou een getuigenis van (geestelijke) armoede zijn van de zijde van de bevolking van Graz als ze ook betreffende het tweede succes zou hebben.

Afgezien van het feit dat de verklaringen van deze persoon onwaar zijn en enkel een met haat gevulde belastering van Islam voorstellen, die iedere tegenwoord onwaard is, openbaren zij toch het scrupuleuze karakter van deze mensen, voor wie bij voortzetting van hun politieke ambities ieder middel gerechtvaardigd is.

Met dergelijke aanvallen op Islam wil men de mensen in Oostenrijk blijkbaar voor dom door laten gaan en van de werkelijke problemen in de samenleving wegleiden, waarvoor ook de FPÖ geen echte oplossingen in de aanbieding heeft. Men zoekt een zondebok, die men de bevolking kan aanbieden bij het verzuim van de politiek en de verergerende mislukkingen in de samenleving van de voorbije decennia. Men denkt met Islam en de moslims deze zondebok gevonden te hebben.

Dergelijke tiraden van haat vallen Islam aan. Islam is te sterk, te machtig in haar op het verstand gebaseerde geloofsovertuiging, voor de verbale uitingen van politici van de derde categorie om haar iets aan te kunnen doen. Het bewaarheid iedere keer weer de Goddelijke uitspraak in de Koran, waarmee personen zoals dr. Winter beschreven worden:

“Nooit kunnen zij jullie schade berokennen, enkel verbale aanvallen” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 111)

Wij vragen eenieder die deze kwestie aan het hart gaat, ieder mens van verstand in dit land, hoe kan zo een persoon überhaupt toestaan dat opgehitst wordt tegen Islam op deze infame manier. En dat in een staat die beweert Islam te erkennen en het Islamitische geloof en haar aanhangers te respecteren. Heeft vrijheid in dit land een andere betekenis, meer als vrijbrief om Islam en haar Profeet op de meest lage van manieren te defameren?

Enkel het feit reeds dat deze mensen erop speculeren dat zulke uitspraken bij het volk punten scoort en tot verkiezingssucces leidt, werpt vragen op over de toestand van de mensen hier in het land. Want deze tirade van haat tegen Islam is door de FPÖ heel bewust gelanceerd, om te polariseren, spanning op te wekken en daaruit politiek gewin te halen.

Ten slotte roepen wij niet enkel de moslims op om hun afwijzing van een dergelijke defamatie van Islam met alle legale middelen uit te drukken, maar ook alle niet-moslims van verstand en manieren. Het is de hoogste tijd dat deze herhaalde lasteren van Islam en de moslims ten einde komen.

9e Moeharram 1429

17e januari 2008

D. I. Shaker Assem

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in het duitstalige gebied

email:[email protected]

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland