Persbericht

In reactie op De Telegraaf: “Zeg, brengt uw bewijzen, als u daadwerkelijk waarachtig zijt”

22 januari 2008

Op 19 januari 2008 publiceerde De Telegraaf een artikel dat de AIVD ontdekt zou hebben dat op Europees niveau, sommige afdelingen van Hizb ut-Tahrir gesubsidieerd wordt door Saoedi-Arabië. Dit zou zijn onthuld door een van de medewerkers van de AIVD tijdens een conferentie van het Amerikaanse Center for Strategic & International Studies (CSIS) in Washington. Deze medewerker zei verder in zijn betoog het volgende: “Ze hebben veel geld tot hun beschikking en het is moeilijk om de Saoedische dollars te weigeren.”

Hizb ut Tahrir verwerpt hierbij deze aantijging en daagt zowel De Telegraaf als de AIVD uit -als zij dit werkelijk beweren- te bewijzen dat Hizb ut Tahrir daadwerkelijk gesubsidieerd wordt door Saoedi-Arabië of door een ander land. Wij verzoeken hen te komen met bewijsmateriaal, zijn bereid publiekelijk en in het openbaar dit met hen te bediscussiëren.

Hizb ut Tahrir, zoals bekend uit onze eerdere publicaties, beschouwt de Saoedische staat niet als een Islamitische staat en werkt aldaar, om de regeersysteem te veranderen van een koningschap dat de mensen is opgelegd, naar de systeem van de Khilafah, waar de leider gekozen wordt door het volk middels een gewettigd eed van trouw, waar Islam in haar algeheelheid ten uitvoer wordt gebracht, en de militaire aanwezigheid van Amerika verhindert wordt in hun bezetting en bloedvergiet in de landen van de Moslims. Derhalve beschouwt Hizb ut Tahrir, Saoedi-Arabië niet als een legitieme staat, noch onderhandelt de Partij met haar noch accepteert het haar hulp.

De AIVD claimt voortdurend dat Saoedi-Arabië extremisme en terrorisme aanmoedigt, en beweert bewijzen te hebben dat Saoedi-Arabië de extremisten en de terroristen ondersteund. Als dit waar is, waarom adviseert de AIVD dan niet de Nederlandse overheid om haar internationale betrekkingen met Saoedi-Arabië te beëindigen, of is het de Saoedisch olie die dit bemoeilijkt?

De mensen kennen de werkelijkheid van Hizb ut Tahrir en weten heel goed dat Hizb zich voor geen goud in de wereld zal doen laten afwijken van haar pad. Echter, diegenen die het moeilijk vinden de dollars wel af te wijzen, zijn die de wereldse tot hun doel, en eigenbelang tot maatstaf voor handelen hebben gemaakt, zoals de schrijver van het artikel. Maar voor diegenen die het Hiernamaals als doel hebben gesteld en wiens maatstaf voor het handelen de Halaal en Haraam is, zij zullen geen enkel moeite ondervinden de dollars te verwerpen.

Kortom, wat de AIVD en De Telegraaf beweren zijn niets meer dan fabricatie om zo het beeld van Hizb ut Tahrir te vervormen, met name nu wij de mensen oproepen de Koran te beschermen tegen het lasteren. Zij die dit soort berichten propageren en zij die dit influisteren dienen te weten dat zij de jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland niet kunnen verzwakken, integendeel wij zullen niet stoppen en volhardend voortgaan in ons succesvolle campagne.

“Maar het slechte complot is een val voor hen alleen die het maken.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Faatir, vers 43)

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland

Email:[email protected]

Tel: 0031 (0) 643561628

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland