Hizb ut Tahrir Nederland

Volgens het NRC (d.d. 19 December 2022) heeft Dick Schoof de toenmalig burgemeester van Almere, Franc Weerwind, onvolledig geïnformeerd over de grote risico’s van geheime moskeeonderzoeken. “Dat blijkt uit interne mails die zijn vrijgegeven op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Schoof, secretaris-generaal, was gedurende de geheime moskeeonderzoeken Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)”.

Op 17 oktober 2021 schreven wij al eerder over de undercover activiteiten van de NTA in opdracht van verscheidene gemeenten. Destijds kaartten wij aan dat zeker tien gemeenten, waaronder Rotterdam, Zoetermeer en Delft, de afgelopen jaren undercover onderzoek hebben laten doen naar moskeeën in hun stad. NCTV wees gemeenten op de speciale kwaliteiten van de NTA en wie er ingeschakeld dienden te worden bij een informatiebehoefte over hetgeen zich afspeelt in de moskeeën in hun gemeenten. Gemeenten benaderden de NTA, die op “onderzoek” uit werden gestuurd.

Vanuit de NCTV kregen gemeenten geld om hun lokale islamitische organisaties heimelijk te laten onderzoeken. Uit verscheidene communicatie blijkt nu dat Schoof in 2017 al op de hoogte was dat zijn ambtenaren ernstig twijfelden of dit wel mocht. Echter, toen een burgemeester hem een maand later vroeg of zo een stiekeme operatie wel kon worden uitgevoerd verzweeg Schoof dat hier grote zorgen over waren.

De medewerkers van de NTA vergaarden informatie zonder zich kenbaar te maken bij de Islamitische organisaties. Zij schreven rapporten vol privacygevoelige informatie over personen die bij moskeeën betrokken waren, wat niet had gemogen op basis van bestaande privacywetgeving. Bij ontdekking van de heimelijke onderzoeken hebben moskeeën terecht de relatie met de eigen gemeenten in twijfel getrokken en ook besloten niet langer samen te werken met de overheid. Ondanks de overduidelijke aanwezigheid van ernstige “onrechtmatigheidsrisico’s heeft Dick Schoof besloten de gemeenten niet op de hoogte te brengen hiervan.

In de NRC van afgelopen maandag jongstleden werd aangegeven dat het welbekend is dat de “terreurbestrijder” (Dick Schoof) veel waarde hechtte aan de rapporten, omdat gemeenten hiermee beter zicht zouden krijgen op islamitische organisaties. Dat zou noodzakelijk zijn voor de aanpak van radicalisering.  De toenmalige NCTV-medewerker is nu inmiddels secretaris-generaal – de hoogste ambtenaar – van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn niet transparante informatievoorziening om sturing te geven aan het bestrijden van Islam op allerlei fronten vindt waarschijnlijk ook zijn weg binnen zijn huidige functie.

Bovenstaande komt voor ons niet als een verassing. Het is eerder een verdere bevestiging van een structurele overtreding van eigen principes in beleidsvoering jegens Islam. We zien deze hypocrisie terug bij de omgang van het financieringsvraagstuk van moskeeën, de uitspraken van het Europees hof met betrekking tot het verbieden van hoofddoeken op de werkvloer, het verbod op “antidemocratische” partijen, het beledigen van de Profeet ﷺ en hoe overheidsinstanties buiten hun boekjes omgingen in casus Cornelius Haga Lyceum, om maar een aantal voorbeelden op te noemen.

Moslims die participeren aan dergelijke projecten van overheidsinstanties doen afbreuk aan belangrijke principes van zowel integriteit als die van Islam. Wij roepen de moslims op om hun politieke bewustzijn te vergroten en geen platform te bieden aan mensen waarvan wij weten dat zij actief samenwerken aan de criminalisering van Islam.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland