Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:Mag in ons land iemand als verdedigend advocaat werken? Bij ons is een van de goede docenten algemeen bekend als advocaat op landelijk niveau en hij komt vanwege zijn bekendheid op tv. Hij neemt zaken aan van onschuldige mensen om ze te verdedigen. Hier is de vraag van de broeders of dit toegestaan is of niet. Maakt het volgens het Goddelijke oordeel uit of je als verdedigend advocaat werkt of als officier van Justitie?

Indien de advocaat ervan overtuigd is dat zijn cliënt gelijk heeft en het moeilijk is om zijn recht te halen zonder gebruik te maken van illegale praktijken zoals bijvoorbeeld omkopingen, is het dan toegestaan zolang het doel is het recht te verkrijgen voor zijn cliënt?

Antwoord:

Wat betreft het werken als advocaat:

1: Het is niet toegestaan om te werken als officier van Justitie, want in zijn werk moet hij de autoriteiten verdedigen in haar recht en aanklacht, en zolang de autoriteiten het Goddelijke oordeel niet toepassen mag hij niet als gemachtigde optreden voor de autoriteiten. Er is geen enkel excuus om het wel te doen, het is haraam.

2: De verdedigende advocaat mag zijn werk doen indien hij zijn werk gebruikt om het recht van onschuldige mensen te halen volgens het recht van het Goddelijke oordeel. Wat betreft de rechten volgens de niet-islamitische wetten en die niet overeenkomen met het Goddelijke oordeel, die mag hij niet verdedigen:

Bijvoorbeeld: Degene die onrecht wordt aangedaan en gevangen wordt genomen omdat hij recht uitspreekt, de islam verdedigt in dit geval zulke mensen en haalt ze uit de gevangenis, derhalve is het werken als verdedigend advocaat om het onrecht wat iemand wordt aangedaan recht te zetten en gevangenschap te voorkomen, een verplichting en een juiste handeling.

Nog een voorbeeld: Iemand die bestolen wordt. Volgens de islam moet iemand die bestolen wordt zijn geld terug krijgen, dus een advocaat mag een dergelijke zaak verdedigen om het gestolen geld weer terug te halen.

Voorbeeld: Iemand die zijn huis verkoopt aan een ander tegen een bepaald bedrag als vooruit betaling en de rest wordt in termijnen afbetaald, de koper betaald een deel van het bedrag en weigert de rest van de koopsom te betalen, of hij ontkent dat hij geld moet betalen terwijl hij het huis al gekocht heeft en er in woont. De islam geeft in dit geval de koper zijn recht door zijn geld van de koper terug te halen, daarom mag een verdedigend advocaat dergelijke zaken behandelen.

En zo, als een verdedigend advocaat zijn werk doet om het onrecht te bestrijden en de rechten van zijn cliënt, met in acht name van het Goddelijke recht, terug te halen, dan is het toegestaan.

Maar wanneer het recht gebaseerd is op de huidige niet-islamitische wetten en in strijd zijn met het Goddelijke oordeel, dan mag een verdedigend advocaat deze zaken niet aannemen.

Voorbeeld: Iemand die aandelen heeft in een bedrijf waarvan het contract ongeldig is, en de aandeelhouder bij het uitdelen van de winst aan de aandeelhouders vindt dat hij minder heeft gekregen dan hij denkt recht op te hebben, dan mag een verdedigend advocaat deze zaak niet behandelen zolang het recht waarop deze cliënt beroep doet gebaseerd is op de huidige niet-islamitische wetten die in strijd zijn met het Goddelijke oordeel, want dit bedrijf is illegaal volgens de islamitische wetgeving en alle winst die het bedrijf maakt wordt door het Goddelijke oordeel niet erkent en het is de plicht van de moslim uit zo’n bedrijf te stappen.

Voorbeeld: Iemand die zijn geld vast zet op de bank tegen een bepaald percentage rente en als zijn geld vrij komt niet het afgesproken bedrag krijgt, mag een verdedigend advocaat deze zaak niet behandelen, omdat dit recht gebaseerd is op de huidige wetten en het in strijd is met de Islam. Het recht wat de cliënt eist is gebaseerd op de huidige wetten die rentetransacties van de bank toestaan en niet gebaseerd op de wetten van de Islam. Het is een plicht van een moslim om deze transacties met een bank te beëindigen.

Dus een verdedigend advocaat mag zijn werk doen om het onrecht te bestrijden en het recht, wat bevestigd wordt door de Islam, terug haalt, maar hij mag niet voor zaken pleiten waarvan het recht gebaseerd is op de huidige wetten en die in strijd zijn met de Islam.

Wat betreft dat een advocaat gebruik wil maken van illegalen praktijken om het recht, wat overeenkomt met het Goddelijke oordeel, te behalen zoals omkoping, etc., ook al doet hij dat voor het terug halen van het recht, dan is dat niet toegestaan omdat omkoping in de Islam haraam is. Afgezien van het feit of het belang recht of onrecht is, omkoping is haraam, want in de islamitische bewijzen die over omkoping gaan, staat alleen dat het haraam is en is niet gespecificeerd of het om eigenbelang gaat of niet. Dat staat duidelijk in de bronnen:

Ahmad , Abou Dawoed , Tirmidhi en ibn Madja hebben overgeleverd van Abdullah ibn Omar: “De Profeet heeft gezegd: “ Vervloekt is degene die iemand omkoopt of die omgekocht wordt”.”

Ahmad en Thoeban hebben overgeleverd: “De Profeet heeft de omkoper, de omgekochte en degene die er tussenloopt vervloekt.”

Deze ahadieth zijn algemeen en gelden voor alle vormen van omkoping, of het nu gaat om het recht of onrecht te behalen. In deze overleveringen staat geen nadere uitleg of reden (ïllah), er is geen enkele hadieth waaruit je iets kan halen waaruit blijkt dat je het soms wel zou mogen doen.

Derhalve mag een verdedigend advocaat niemand omkopen ook al is zijn bedoeling om het behalen van het recht te vergemakkelijken.

29 Safar 1430 h

24 februari 2009 m

Bron: http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3227/

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland