Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:Als een man besluit met een vrouw te trouwen, mag hij aan het meisje vragen of zij iets wil laten zien van haar aura, bijvoorbeeld haar haren of haar benen, en mag ze daaraan gehoor geven gezien het feit dat de verloofde in spe delen van de aura mag zien die een andere man niet mag zien, dus meer dan alleen het gezicht en handen?

Antwoord:Als een man vastbesloten is om met een meisje te trouwen dan mag hij naar haar kijken en als hij de kans krijgt om meer dan de handen en het gezicht te zien, dan mag dat ook en is het niet haraam voor hem, maar zonder haar medeweten zoals in de hadieth staat: De Profeet (saw) heeft gezegd: “Als iemand van jullie een vrouw wil trouwen en in staat is om te kijken naar wat hem in haar aantrekt om met haar te trouwen, dan mag hij dat doen” Deze hadieth is overgeleverd door Abu Daoud en verbetert door ibn Hadjar.

Jaabar (ra) die de volgende hadieth heeft overgeleverd, zei :“Toen ik me wilde verloven, verstopte ik me voor haar totdat ik dingen van haar zag die mij aangedreven hebben om met haar te trouwen.”Deze hadieth is ook door Al Haakim overgeleverd, en hij heeft vermeld dat het een sahieh hadieth is onder de voorwaarde van Moslim.

Er is gezegd: (als hij in staat is om te kijken) in“mantoeq al hadieth”verwijst naar dat wat gezien mag worden anders is dan wat al toegestaan is, dus het gezicht en de handen, want wat toegestaan is geldt voor een verloofde of wie dan ook. Het kijken naar wat al toegestaan is past niet bij: (als hij in staat is), wat Jaabar (ra) ook heeft gezegd: (ik verstopte me) , verwijst ook naar dat wat gezien mag worden andere delen zijn dan die normaal van een vrouw zijn toegestaan .

Beiden uitspraken ( als je er toe in staat bent….) en de uitspraak van de sahabi: (ik verstopte me…) bewijst dat het kijken naar andere delen van het lichaam dan het gezicht en de handen, zonder medeweten van de vrouw gebeurt.

Wanneer het wel met medeweten van haar of haar huwelijksvoogd gebeurt, is het voor haar niet toegestaan om meer dan haar gezicht en handen te laten zien, want de hadieth over het bedekken van de aura van een vrouw is niet alleen bestemd voor mensen die nog niet willen trouwen, maar is bestemd voor iedereen, zoals de ayah :“…en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot…”en“wat zichtbaar moet zijn”dus alleen het gezicht en de handen, zoals ibn ‘Abbaas (ra) heeft overgeleverd: de Profeet (saw) heeft gezegd:”Als een Djaarija menstrueert mag je van haar alleen het gezicht en de handen tot de polsen zien”…. Er is hier geen uitzondering gemaakt voor mannen die zich willen verloven, het geldt voor iedereen, de vrouw behoort haar aura te bedekken voor iedere vreemde man of deze man zich wil verloven met haar of niet.

Uit wat gezegd is in de ahadieth en ayaat blijkt specifiek en duidelijk dat het bestemd is voor mannen die zich niet willen verloven. In de ayah staat:“Zeg tegen de gelovigen hun blik neer te slaan….”en in de hadieth die door Moslim is overgeleverd staat:“Ik heb de Profeet (saw) gevraagd over het werpen van een onverwachtse blik naar een vrouw, hij beval mij om mijn blik neer te slaan.”Dus als iemand onbedoeld de aura van een vrouw ziet, moet hij onmiddellijk zijn blik moet neerslaan. In Boecharie staat de volgende hadieth :“Al Fadl zat bij de Profeet (saw) achter op toen een vrouw van de stam Khaf’an langs liep, Al Fadl keek naar haar en zij keek naar hem, de Profeet (saw) liet hem de andere kant op kijken”. Volgens de overlevering van Al Nisaa’i :“Al Fadl ibn Abbas bleef naar haar kijken, ze was een mooie vrouw, en de Profeet saw deed hem de andere kant op kijken.”Dus de Profeet (saw) verbood Al Fadl naar de vrouw te kijken omdat hij met lust naar haar keek.

Al deze ahadieth zijn specifiek voor mannen die zich niet willen verloven omdat in de hadieth van Jaabar (ra) staat dat een man die zich wil verloven naar meer mag kijken dan alleen de handen en het gezicht van de vrouw.

Uit het vorige is gebleken dat het voor een vrouw niet toegestaan is om iets van haar aura aan haar verloofde in spe te laten zien, ook blijkt er geen enkele uitzondering uit dat een vrouw wel iets zou mogen laten zien van haar aura. Wat hier wel is uitgezonderd, is dat een man die zich wil verloven iets van de aura van de vrouw mag zien als hij daartoe in staat is, bijvoorbeeld door zich te verstoppen en zo naar haar te kijken zonder dat ze het in de gaten heeft.

Derhalve is het voor de man die zich wil verloven toegestaan om naar de aura van de vrouw , zonder haar medeweten, te kijken, maar dat de vrouw, met of zonder toestemming van haar voogd, niet meer dan haar gezicht en handen mag ontbloten, dit is haraam.

Samengevat: Het is voor de man toegestaan om naar het gezicht en de handen van de vrouw met wie hij wil trouwen te kijken, wat hij kan doen als hij haar op straat tegen komt. Of met toestemming van haar vader /voogd als hij bijvoorbeeld naar haar huis gaat om haar hand te vragen, hij mag dan de vader/voogd verzoeken om haar erbij te halen, zij kan dan bijvoorbeeld iets te drinken aan bieden en erbij komen zitten. De aanstaande verloofde kan dan naar haar gezicht en handen kijken. Dus hij mag alleen kijken naar wat toegestaan is, met of zonder haar medeweten of toestemming.

Wat betreft het kijken dan naar meer dan haar gezicht en haar handen, dit mag niet met toestemming van haar of haar voogd, want het ontbloten van haar aura aan een persoon die zich wel of niet met haar wil verloven, is voor de vrouw haraam. Maar het is voor de man die zich wil verloven wel toegestaan om zonder haar medeweten en toestemming naar meer dan de handen en het gezicht van de vrouw te kijken, door bijvoorbeeld zich ergens te verstoppen waar hij haar kan gade slaan.

Dit allemaal betreft het kijken wat uitgezonderd is voor mannen die zich willen verloven. Maar de andere Goddelijke oordelen bijvoorbeeld het alleen in een ruimte zijn met de vrouw, daar is geen enkele uitzondering op, dus ook niet voor mannen die zich willen verloven.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland