Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:Mag een vrouw zonder mahram in een privé auto zitten als de chauffeur van de auto een kennis van haar familie is?

Antwoord:

1 – Voor een privé auto geldt hetzelfde Goddelijke oordeel als een huis, want je hebt toestemming nodig van de eigenaar om in te stappen of naar binnen te gaan.

2 – Daarom is het niet toegestaan voor een vrouw ergens te zijn behalve met haar mahrams of haar man, zoals in een huis.

3 – De samenkomst van mannen en vrouwen is alleen toegestaan wanneer er een Goddelijk oordeel is die dat toestaat, sommige Goddelijke oordelen laten het samen komen van mannen en vrouwen toe ten behoeve van silaat al rahm (familiebezoek) ongeacht of het over mahram gaat of niet, zoals een oom of een neef, onder de voorwaarde dat er geen khalwa (het met zijn tweeën alleen zijn) plaats vind. Het bewijs zijn de Goddelijke oordelen gaande over silaat al rahm, deze Goddelijke oordelen praten over silaat al rahm in het algemeen. Deze oordelen verplichten silaat al rahm voor de mahrams, zoals een oom van moeders of vaders kant en de silaat al rahm voor de niet mahrams valt in de categorie mandoeb (aanbevolen). Ook in andere gevallen is de samenkomst van mannen en vrouwen toegestaan, maar wel onder de voorwaarden dat er een Goddelijk oordeel over is die dat toestaat.

4 – Er is een andere uitzondering voor privévervoer (waar hetzelfde voor geldt als een huis, omdat je toestemming nodig hebt om in te stappen): Het is toegestaan voor een vrouw om in een auto te stappen van een familielid van haar met voorwaarde dat er geen khalwa plaats vindt, er moeten dus meerdere personen in de auto aanwezig zijn, bijvoorbeeld kennissen van haar of van de bestuurder, ongeacht of ze wel of geen mahram van haar zijn. Het bewijs voor deze uitzondering is de volgende hadieth die door Asma (ra) is overlevert, staande in het boek van Boecharie: “Al-Zubair trouwde met mij (…) Op een dag droeg ik dadels van het land van Al-Zoebajr, de Profeet (saw) kwam langs en hij (saw) werd vergezeld door een groep mensen van Al Ansaar , hij (saw) nodigde mij uit om achter hem te komen zitten en mij de resterende afstand van tweederde van een farsag te brengen, maar ik was erg verlegen om samen met de mannen verder te gaan, ik vertelde de Profeet (saw) over de jaloezie van Al-Zoebajr en hij was de meest jaloerse persoon. De Profeet (saw) begreep dat ik verlegen was en hij (saw) ging verder” Een farsag is een afstand van ongeveer drie mijl, dus ongeveer 5,5 kilometer.

Hieruit begrijpen wij het volgende:

– Dat de Profeet (saw) het voor Asma (ra) toestond om bij hem (saw) achterop te zitten terwijl het een privé en geen openbaar vervoermiddel was.

– Dat de Profeet (saw) in gezelschap was van sahaba (ra), zij reden in een konvooi.

– Hieruit blijkt ook dat de bestemming van de reis kort was en het dus niet nodig was dat een mahram haar vergezelde.

– Dat de Profeet (saw) voor haar stopte om haar mee te nemen omdat zij familie van hem is, zij is de zus van Aïcha (ra), moeder der gelovigen en de vrouw van de profeet (saw).

Uit het stoppen van de Profeet (saw) wordt begrepen dat het toegestaan is om in een privévoertuig van een familielid mee te rijden zolang er meerder personen, kennissen van haar of van hem, aanwezig zijn. Er is een ayah waarin staat dat een vriend tijdens het eten van een gezin aanwezig mag zijn, terwijl dat dus als privé wordt beschouwd .

Allah (swt) heeft gezegd: “…dat gij in uw eigen huizen eet of in de huizen van uw broeders, of in de huizen van uw zusters, of in de huizen van uw vaders broeders, of in de huizen van uw vaders zusters, of in de huizen van uw moeders broeders, of in de huizen van uw moeders zusters, of in dat huis waarvan gij de sleutel in uw bezit hebt, of in het huis van een uwer vrienden…” Een vriend is een persoon waarbij sprake is van vriendschap dus genegenheid en harmonie.

Samengevat: Het is voor een vrouw toegestaan om in een privéauto te stappen wanneer de bestuurder een familielid of een hechte vriend van de familie is, er geen khalwa is en er dus meerdere betrouwbare personen aanwezig zijn (haar of zijn kennissen), want degenen die bij de Profeet (saw) aanwezig waren, waren zijn metgezellen. Opmerking: wanneer er maar één kennis aanwezig is, moet de vrouw wel begeleid worden door een mahram, behalve als het gaat om meerdere betrouwbare kennissen van haar of van hem. We concluderen dit uit de hadieth van de Profeet (saw) waarin staat dat hij (saw) begeleidt werd door een groep mensen en die groep was geen familie van Asma (ra) en uit de hadieth waarin de Profeet (saw)zegt dat het haraam is dat een man en vrouw samen zijn (khalwa) als hij geen mahram van haar is. In een andere hadieth wordt de aanwezigheid van een mahram wel vereist om de khalwa te doorbreken. De profeet (saw) heeft gezegd: “Een man mag nooit alleen zijn met een vrouw zonder mahram.” Overlevert door Moeslim.

Daarom is het toegestaan voor een vrouw om mee te rijden in een privéauto van een familielid of een goede vriend van de familie, als de khalwa wordt doorbroken door het aanwezig zijn van meerdere betrouwbare kennissen van hem of haar, of door de aanwezigheid van een mahram en als het geen grote afstand betreft, want op een lange afstand moet de vrouw begeleid worden door een mahram.

Dit betreffende het doorbreken van de khalwa tussen de bestuurder van de privéauto, een familielid of een familievriend, en de vrouw. Er moet dus of een mahram van de vrouw aanwezig zijn, of meer dan één goede kennis, van hem of van haar, zoals we hierboven hebben uitgelegd aan de hand van de Goddelijke oordelen.

Wat betreft het doorbreken van de khalwa door de aanwezigheid van vrouwen, zowel bij hem als bij haar, dit is te vinden in de boeken van de foeqaha (geleerden). De geleerden hebben deze kwestie bestudeerd en behandeld en degene die deze vraag heeft gesteld, kan de mening van één van deze geleerden aanhouden.

Ter kennisgeving: Er zijn geleerden die zeggen dat het toegestaan is om de khalwa te doorbreken door de aanwezigheid van een vrouw, als de vrouw een mahram of één van de vrouwen van de man is. Er zijn ook geleerden die van mening zijn dat de khalwa doorbroken kan worden door de aanwezigheid van één betrouwbare vrouw, de verklaring die Al-Nawawi hiervoor heeft gegeven is het feit dat zij zich meestal voor elkaar schamen.En er zijn nog andere meningen.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland