Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag 1:Mag een moslima van haar ouders die kafir zijn erven? Zijn is hun enige dochter.

Vraag 2:Mijn moeder is kafira, zij heeft een testament opgesteld en zij heeft haar bezittingen verdeeld. Ik (en mijn kafir broers/zusters) krijgen een deel van het geld. Mag ik na haar overlijden van dit geld profiteren?

Antwoord:De erfenis is een recht van de erfgenamen waarbij de bezittingen van de erflater met wie zij een familieband hebben, onder hen wordt verdeeld. Of het zijn bezittingen van een erflater die naar de levende erfgenamen gaat. Bijvoorbeeld: Een mens overlijdt en wordt opgevolgd door een levende, en dat wat er aan erfenis is, zoals geld en onroerend goed, wordt verdeeld onder de erfgenamen volgens een speciaal systeem.

Voor ons, moslims, betekent het dat wij ons aan het Islamitische systeem moeten houden. Abu Dawoed heeft overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Elke erfenis die in de tijd van Al-Djahiliya is verdeeld, blijft zoals het werd verdeeld. Elke erfenis die na de komst van de Islam is verdeeld, blijft zoals de Islam het heeft vastgelegd.”

Koefr of verschil in religie is volgens de Islam een reden om niet te erven. Al-Shaichajn (Boechari en Moeslim) hebben overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “De moslim erft niet van een kaafir en de kaafir erft niet van een moslim.” Abu Dawoed heeft overgeleverd dat de Profeet saw heeft gezegd: “Mensen met een verschillende godsdienst kunnen niet van elkaar erven.” Aan de hand hiervan kunnen we concluderen dat een moslim niet van een kaafir mag erven of een kaafir van een moslim.

Wat betreft het testament: Als er iets in een testament beschreven staat, is het een donatie wat na het overlijden van de erflater wordt gegeven. Of iemand geeft iemand anders bijvoorbeeld geld of onroerend goed als gift na diens overlijden. Volgens het Goddelijke oordeel is dit toegestaan. “Het is u voorgeschreven, dat wanneer de dood tot één uwer komt, en hij een vermogen nalaat, hij een testament opmake voor ouders en naaste familieleden, billijkerwijze. Dit is een verplichting voor de godvruchtigen.” (VBK soera al Baqarah, ayah 180) “ … na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld.” (VBK soera an Nisaa’, ayah 11)

Het is dus voor een moslim toegestaan om, wat een kaafir hem via een testament nalaat, te accepteren. En een moslim mag in zijn testament aangeven dat hij iets aan een kaafir wil nalaten. Want de bewijsvoering omtrent het testament is algemeen en niet gespecificeerd en het wordt beschouwd als een geschenk. Al-Darimi heeft in het boek as Soenan en Abdoel Razzaaq heeft in het boek al Moesannaf overgeleverd dat Ibn ‘Omaar heeft gezegd: “Safiya (de vrouw van de Profeet (saw)) heeft in haar testament bepaald dat een joods familielid van haar iets zal krijgen.” Ibn Abdoelbir heeft in het boek at Tamhid gezegd: “Er bestaat onder de geleerden geen meningsverschil over het feit dat een moslim in zijn testament een kaafir iets toe kan bedelen, omdat ze niet van hem mogen erven. Want Safiya bint Hayiy heeft in haar testament iets nagelaten aan haar joodse broer.”

De conclusie is dus dat een moslim niet van een kaafir mag erven en een kaafir niet van een moslim, maar een moslim mag wel in zijn testament zetten dat hij een kafir iets wil nalaten en een moslim mag dat wat een kaafir hem via een testament nalaat accepteren.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland