Hizb ut Tahrir Nederland

Afgelopen maand kwam het Don Bosco College in Volendam in opspraak door een moslimmeisje haar hoofddoek te verbieden op school. Dit geschil werd vervolgens door haar vader voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling. Deze oordeelde dat door het ontnemen van het recht op het dragen van de hoofddoek op school, de school zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van religie en dat meisjes met hoofddoeken op school welkom moeten zijn. Ondanks dit oordeel, legt het schoolbestuur het oordeel van de Commissie naast zich neer en handhaaft het hoofddoekverbod. Leerlingen die met een hoofddoek naar school komen, worden geweigerd.

De school beroept zich op haar katholieke identiteit en verklaart dat “Uitingen, in welke vorm dan ook, van een ander dan het katholieke geloof blijven verboden”.

In reactie vragen wij ons het volgende af:

Betekent dit dat ook hun nonnen niet welkom zijn op het Don Bosco College in Volendam, want zij houden zich aan de Bijbel en dragen een hoofddoek.

Betekent dit dat ook protestante leerlingen, die een ander uiting geven aan hun christelijke religie dan de katholieke leerlingen, niet welkom zijn op het Don Bosco College in Volendam?

En wat als katholieke leerlingen een andere uiting geven aan hun religie die anders is dan het Katholicisme hen voorschrijft?

Zal het schoolbestuur in deze situaties consequent hetzelfde oordeel vellen, zoals zij dat doet met de moslimmeisjes die een uiting geven aan hun eigen religie? Of is het besluit van het Don Bosco College in Volendam exclusief geldig voor de moslims?

Eigenlijk is duidelijk dat het besluit van de school om de hoofddoek te verbieden niet echt gelegen is in katholieke principes. Dit besluit is zelfs niet gelegen in seculiere principes, blijkens het vonnis van Commissie Gelijke Behandeling, die aan de hand van de Nederlandse seculiere wetgeving tot oordeel is gekomen dat het hoofddoek verbod van de school in strijdt is met de rechten van de mens en religie. Dus noch religieuze noch seculiere concepten bewegen het Don Bosco College in Volendam. Wat is het dan, wat dit schoolbestuur dan beweegt?

Is dit niet gewoon pure en platte haat tegen Islam en de moslims die hen dit soort besluiten doet laten nemen?

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland