Hizb ut Tahrir Nederland

De Moslims zijn verenigd onder de Islamitische ‘aqieda en het feit dat de Koraan en de Soenna als bronnen dienen voor de Sjari’a. De wetsscholen (madhaahib) verschillen totaal niet over dit gegeven. Vanwege Idjtihaad (extraheren van het Goddelijk oordeel) ontstonden er verschillen in het begrip van de Koraan en Soenna, wat resulteerde in het ontstaan van verschillende wetsscholen. Uiteindelijk zijn de Moslims gebonden aan het Goddelijke Oordeel en niet aan een wetschool.

Hij vormt een oordeel d.m.v. eigen Idjtihaad indien hij daartoe in staat is, of hij adopteert een oordeel door het volgen van een wetschool als hij niet in staat is om zelf een Idjtihaad te verrichten. Zolang de wetscholen de Islamitische ‘aqieda accepteren en geloven in het feit dat de Koraan en Soenna als bron dienen voor de Sjari’a, worden ze als Islamitisch beschouwd.

De Khilafah zal zich niet bemoeien met de verschillende wetscholen, zolang zij niet afwijken van de fundamentele Islamitische principes.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland