Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:

De Amerikaanse president Obama heeft op 29 december 2016, drie weken voor zijn vertrek, aangekondigd dat er een aantal sancties zullen worden ingevoerd tegen Rusland. Hij verklaarde ook dat er een groot aantal Russische diplomaten uit de Verenigde Staten worden gezet, in totaal gaat het om 35 diplomaten. Ook zullen de gebouwen van de Russische diplomaten in Maryland en New York worden gesloten onder het mom van spionage. Al deze aantijgingen komen nadat Rusland door Amerika is beschuldigd van het hacken van de Amerikaanse verkiezingen.

De vraag is of al deze maatregelen noodzakelijk zijn? Of heeft dit ook te maken met de Russische rol in Syrië waardoor deze maatregelen nodig zijn? Is het mogelijk dat er andere redenen hiervoor zijn, zoals bijvoorbeeld het feit dat Trump van plan is om de relatie met Rusland te verbeteren, terwijl Obama het alleen maar erger maakt?

Djazaak Allahoe Ghairan.

Antwoord:

Om hier een duidelijk antwoord op te geven, moeten wij eerst de realiteit bestuderen van hetgeen er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Ten eerste, voor wat betreft er daadwerkelijk is gebeurd, het klopt dat het huidige regeringskabinet van de VS de relatie met Rusland aan het verslechteren is. Rusland begreep deze boodschap van de VS en de Kremlin woordvoerder Peskov stelde dat Rusland “adequaat zal reageren” op de sancties van de VS. Daarnaast beschuldigde Rusland Washington ervan dat zij onterecht de relatie probeert de verbreken, door ongegronde aantijgingen over de bemoeienis inzake de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten wil ongetwijfeld de relatie met Rusland verbreken, die inmiddels al een dieptepunt heeft bereikt, gezien het feit dat Rusland aangeeft dat zij op een adequate manier zal reageren. (news.com.au, Russia Today, French Channel, 29/12/2016).

Een aantal besluiten van de VS hebben ervoor gezorgd dat de relatie met Rusland is verslechterd:

1. De Amerikaanse president Barack Obama zei op 15 december 2016 dat de Verenigde Staten zal reageren op de Russische hack, die de verkiezingen had gemanipuleerd. Obama zei op NPR Radio: “Ik denk dat er geen twijfel bestaat dat als buitenlandse overheden trachten invloed uit te oefenen op de integriteit van onze verkiezingen (..) dan moeten wij actie ondernemen.” En hij voegde daaraan toe: “Wij zullen hier op gepaste wijze op reageren, wanneer wij dat geschikt achten.” De Amerikaanse president ging toen verder: “De reactie zal deels openbaar zijn en gepubliceerd worden, en een deel daarvan zal dat niet zijn.” (NPR, France 24, 16/12/2016). De reactie van de Amerikaanse regering was ook onderdeel van de sancties tegen Rusland die door Obama zijn aangekondigd.

2. De Amerikaanse president Obama viel Rusland op sarcastische wijze aan door het een ‘klein’ land te noemen, en hij zei: “Zij zijn kleiner en zwakker, hun economie produceert niets wat andere landen willen, zij importeren enkel olie, gas en wapens en het land is in stagnatie.” (Russia Today, 17/12/2016).

3. De Amerikaanse ministerie van Economische Zaken kondigde op 20 december 2016 aan, dat zij enorme sancties zullen opleggen op Russische ondernemers en acht bedrijven, als protest tegen de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oekraïne. Volgens nieuwsbureau Reuters zijn de sancties opgelegd aan zeven personen, waaronder veel officieren van de Russische bank. Dat zijn personen die het dichtst bij de Russische autoriteit staan. Tevens zijn er vier bouwbedrijven die werkzaam zijn in de Krim, gesanctioneerd omdat zij in dat gebied werken. De Amerikaanse regering zei dat het besluit een bevestiging is van de afkeuring van de Russische bezetting in de Krim. Tevens is het een signaal om iedere poging tot annexatie van dat gebied niet te erkennen. (dotmsr.com 20/12/2016).

4. Amerika reageert volgens het Star Wars thema op de ontwikkeling van de Russische nucleaire wapens. In deze context heeft de VS wetten aangenomen om de militarisering van de ruimte te faciliteren. Het moet worden gezegd dat het Congres twee belangrijke wetsvoorstellen heeft aangenomen. Een daarvan verlost Washington van het limiet aan inzet van raketschilden. En het tweede voorstel start een nieuw beleid om nieuwe onderdelen te ontwerpen voor het militair systeem zodat het de ruimte ingevlogen kan worden. De Amerikaanse krant Los Angeles Times heeft vermeld dat Trent Franks een congreslid van de Republikeinse partij en een senior lid die de wetsvoorstellen heeft geïntroduceerd, heeft toegegeven dat zij rekenen op het project ‘Strategische Militair Initiatief’ dat gestart werd door president Ronald Reagan in het jaar 1983. Dit initiatief staat ook bekend als ‘Star Wars’. (adn.news, Dar news website, 24/12/2016). Dit project is bedoeld om Rusland verder onder druk te zetten.

5. Het Huis van Afgevaardigden heeft op vrijdag 2 december 2016 een wet aangenomen, waarbij 3,4 miljard dollar wordt uitgegeven aan de Amerikaanse Defensie in het jaar 2017 met als doel om Rusland verder te ‘verzwakken’. Dit wetsvoorstel werd aangenomen door 390 leden van het Huis van Afgevaardigden en slechts 30 leden waren erop tegen. De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter heeft tijdens de presentatie van het Defensiebudget aangekondigd dat; “de VS haar positie in de EU aan het consolideren is met haar NAVO bondgenoten tegen de Russische agressie.” (Sputnik Russian Agency, 03/12/2016)

6. Daarnaast heeft de VS de rang van Rusland in het Syrische conflict verlaagd. De VS heeft het Kerry-Lavrov duo vervangen door het Rusland-Turkije duo. Het oude duo werd door Moskou enorm gekoesterd. Rusland zag dit duo als een teken van haar terugkeer naar haar oude glorie. Amerika heeft altijd contact onderhouden met Rusland en altijd haar steun geuit voor de Russische en Turkse inzet in Syrië. Deze partijen hebben de implementatie van het Amerikaanse beleid in Syrië gewaarborgd.  Maar door het nieuwe format van Rusland en Turkije, in plaats van Rusland en Amerika is Rusland verlaagd als internationale speler naar het niveau van Turkije, een normale staat. Dit kan gezien worden in het licht van de VS die Rusland nog verder onder druk zet.

7. Deze escalatie heeft Rusland werkelijk bang gemaakt. In reactie op de Amerikaanse sancties die zijn opgelegd door Obama, heeft de Russische president gezegd dat Moskou het recht heeft om te reageren op iedere nieuwe Amerikaanse sanctie tegen haar. Maar zij zal niet zich verlagen tot het niveau van de huidige Amerikaanse regering en zij zal zich niet richten tot de Amerikaanse diplomaten. Hij voegde hieraan toe: “Wij zullen geen problemen veroorzaken voor de  Amerikaanse diplomaten en wij zullen hen niet deporteren. Wij zullen ook hun familieleden en kinderen niet weigeren uit de recreatiegelegenheden tijdens Oud en Nieuw. Bovendien willen wij de kinderen van de Amerikaanse diplomaten uitnodigen om Oud en Nieuw te komen vieren in het Kremlin.” (Russia Today, 30/12/2016). Deze afwijking van Moskou’s gebruikelijke reactie door met gelijke munt te betalen, betekent twee dingen:

Ten eerste, Moskou is enorm bang voor de doelen en gevolgen van deze crisis met Washington.

Ten tweede, Moskou rekent op de overgang naar de nieuwe Trump regering in Washington op een gunstige herstructurering van de relatie tussen de twee landen. Vanwege het gebrek aan politiek bewustzijn van Rusland, denkt zij dat de volgende president Trump anders zal zijn dan zijn voorganger Obama in zijn visie op Rusland. Daarmee zien zij niet het feit in dat de enorme bestuurlijke instituties verspreid over heel Amerika, iedere president en iedere politieke partij stuurt jegens het implementeren van het Amerikaans buitenlands beleid. De overgang tussen Obama en Trump betekent enkel de continuering van de uitvoering van het Amerikaans beleid.

En dan gaan we nu over naar het tweede gedeelte van de vraag:

1. De Amerikaanse sancties van Obama tegen Rusland komen ten tijde van de Amerikaanse goedkeuring van de stabiele rol van Rusland in de implementatie van de internationale missie in Syrië. Rusland voert haar taak volledig uit. Amerika heeft Rusland betrokken in Syrië tot het punt dat het niet meer mogelijk was voor Rusland om uit de ellende in Syrië te komen. Pas nadat Amerika haar tevredenheid had geuit over de Russische inzet in Syrië, koos Amerika ervoor om de status van Rusland te verlagen. Dit deed de VS door Rusland een partner te maken met het Turkse regime voor het conflict in Syrië in plaats van het Amerikaans regime als partner. De Amerikaanse escalatie van haar relatie met Rusland en de toenemende druk heeft niet te maken met de Syrische kwestie.

Rusland voert standvastig de belangen van Amerika uit in Syrië en dit staat buiten kuif voor Amerika. Het Russisch beleid is gevangen in Syrië in navolging van Amerika, Iran en haar bondgenoot het Syrische regime, Turkije en de oppositie die aan haar geallieerd zijn. Rusland kan haar eigen beleid niet nastreven, het kan niet vertrekken uit Syrië voor het onbekende en zij is daarom gevestigd en aan het uitbreiden (militaire basis in Latakia en Tartous). Rusland kan ook niet het tempo van de strijd controleren, vanwege het gebrek aan adequaat grondpersoneel in Syrië. Door al deze factoren is de rol van Rusland in Syrië vastgesteld en zelfs geketend aan het Amerikaans beleid en haar volgers. Daarom is de Amerikaanse escalatie niet vanwege een terugtrekking van Rusland, omdat er geen terugtrekking heeft plaatsgevonden.

2. Het zou niet moeten worden gedacht dat de Amerikaanse sancties die door Obama zijn aangekondigd een boze reactie zijn op de hack van de verkiezingen, wat misschien heeft geleid tot het verlies van de Democratische Partij en presidentskandidaat Hillary Clinton. Want als dat zo is, dan had de regering van Obama zich gehaast om de sancties in te voeren, voordat het Electoraat de verkiezing van Trump officieel had erkend als president op 19 december 2016. Echter, door de kwestie aan te kaarten na het succes van de nieuwe president en de goedkeuring van de constitutionele instituties, wordt de legitimiteit van de verkiezingen en de volgende president hevig ondermijnd. Hierin zal de Amerikaanse regering niet aan willen bijdragen. Zelfs als we er van uitgaan dat er omstandigheden waren waardoor de sancties niet hadden kunnen ingevoerd voor de goedkeuring van de uitslag dan nog volgens de politieke redenering van de grootmachten als zij niet gedwongen zouden zijn na de uitslag aan te kondigen en de erkenning van de uitslag, dan zouden zij een ander excuus vinden dan de hack om de ondermijning van de opvolging van de president te vermijden. Aangezien de sancties zijn opgelegd na de opvolging  van de president en officieel onder het mom van de Russische interventie is dit niet de werkelijke achterliggende reden.

3. Men kan beargumenteren dat de ontwikkeling van de Russische nucleaire wapens en de aanvalsraketten de reden is achter de huidige politieke druk van Amerika die een reactie is op de uitspraak van Russische president. Hij zei in een verklaring tijdens een vergadering met het leiderschap van het ministerie van Defensie in Moskou: “We moeten de efficiëntie van de nucleaire strategische strijdmachten naar een kwantificeerbaar niveau tillen waardoor wij iedere militaire dreiging tegen Rusland kunnen weerstaan.” (Anatolia website, 22/12/2016). Alhoewel dit een impact heeft gemaakt, is de beperkte schaal van de Russische economie een reden waarom de intenties van Moskou niet serieus zijn. De Verenigde Staten en het Westen zijn er over het algemeen in geslaagd om de pilaren van een breed aantal pilaren van hun industrie te elimineren na de val van de Sovjet Unie. Rusland werd een land dat ruwe grondstoffen exporteert en tegelijkertijd een groot deel van haar militaire industrie bleef hetzelfde. Dit betekent dat Rusland niet erop uit is om met de VS internationaal te concurreren. Zij is eerder op uit om acceptatie van Amerika te krijgen om een internationale rol te kunnen spelen. Deze wens van Rusland wordt in haar geheel afgewezen door Amerika. Zelfs de dienstverlening van Rusland in Syrië is voor Amerika niet genoeg om Rusland als een wereldmacht te erkennen. Rusland had gehoopt dat de samenwerking met de VS in Syrië zou leiden naar een totale overeenkomst. Rusland eiste meer samenwerking op internationaal gebied met Amerika en dit leidt enkel en alleen de politieke zwakte van Rusland zien. Amerika heeft de eenheid van de Sovjet Unie totaal verscheurd,  hoe zal Amerika Rusland nu als een ‘klein land’ accepteren als haar gelijke, zoals Obama dat heeft omschreven?!

Rusland in haar huidige vorm vormt geen reële dreiging voor Amerika, waardoor een escalatie van deze schaal nodig is. Dit alles laat zien dat de Russische verklaring over de ontwikkeling van nucleaire wapens niet de werkelijke reden is achter de escalatie van Obama en de toenemende spanning met Rusland.

Ten derde, de bovengenoemde factoren zijn niet de werkelijke redenen voor de escalatie van de spanning. Het gaat hier om iets anders dat kan begrepen worden door de volgende zaken in acht te nemen.

1. Iedere politicus kan gemakkelijk inzien dat het essentiële internationale dilemma voor Amerika op dit moment de opkomst van China is en haar capaciteit om een gigantische economie op te bouwen. Dit kan een potentieel gevaar vormen voor de hegemonie van de Amerikaanse economie in de wereld. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de militaire uitgaven van China, die zijn gestegen. De uitgaven van China zijn meer dan landen als Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk samen. Tevens zijn vele militaire projecten van China geheim. China is een grote zorg geworden voor Amerikaanse politici en alle Amerikaanse officiële verklaringen gingen de afgelopen periode hierover. De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter is ervan overtuigd dat China ervoor heeft gezorgd dat verdere militarisering op komst is en hij zei dat Amerika in een transitiefase zit.

Washington DPA meldt: De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter zei tijdens een forum van Defensie in California: “Na 14 jaar van antiterrorisme zijn wij beland in een transitiestrategie om in te spelen op de uitdagingen op het gebied van veiligheid, die onze toekomst zullen bepalen.” Carter zei dat de annexatie van het gebied bij de Zuid-Chinese Zee door China de kans vergroot voor meer militarisering en een groter risico op een miscalculatie. (Al Quds Al Arabi, 08/11/2015). President Obama zei dat de toekomst van Amerika nu zal worden bepaald in Azië. Hij zei dat zijn campagne om het Amerikaans buitenlands beleid te herfocussen op Azië geen ‘modetrend’ is van zijn presidentschap. Met het confronteren van Azië bedoelt Obama hier China. (Vientiane, Reuters, the Seventh Day, 06/09/2016)

2. In de tijd van de Sovjet Unie had zij nauwe banden met China, vanwege de Communistische partij. Amerika werkte toentertijd hard om de Sovjet Unie te verslaan. Amerika nam de nauwe band tussen China en Rusland erg serieus en zij werkte hard om deze samenwerking te verbreken. Amerika zag de verbreking als een noodzakelijke stap om de Sovjet Unie te verzwakken en te verslaan. Kissinger kwam met een plan om de relatie tussen China en de Sovjet Unie te verstoren. Zijn plan is grotendeels ook succesvol gebleken. Maar tegenwoordig is de realiteit veranderd. Amerika is bang voor de macht van China en zij ziet weer een toenadering tussen China en Rusland opkomen en dit wil de VS tegenhouden. Amerika ziet dat als een noodzakelijke maatregel om China te isoleren en te verzwakken, zoals zij dat vroeger heeft gedaan maar dan in omgekeerde volgorde. Dit is vermeld in de Washington Post. Russia Today meldt op 18 december 2016 het volgende: “Volgens het artikel dat 45 jaar geleden is verschenen heeft de toenmalige president Nixon geprobeerd om de ‘triangel’ structuur te veranderen: “De Sovjet Unie, de VS en China. Hij gokte toentertijd op het bouwen van een relatie met Beijing. Op 4 februari 1972 heeft Nixon een vergadering gehouden met zijn adviseur Kissinger van de National Security om een bezoek van Nixon aan China voor te bereiden. Kissinger zei tegen President Nixon tijdens de vergadering: “De Chinezen zijn net zo gevaarlijk als de Russen.” Hij voegde daaraan toe: “Als over twintig jaar de Amerikaanse President net zo wijs is als jij, dan zal hij zijn beleid vormen samen met de Russen tegen de Chinezen.”

3. Derhalve kunnen de huidige Amerikaanse sancties tegen Rusland worden gezien als een continuering van de Amerikaanse druk op Rusland. Deze druk is door de meeste  Republikeinse leden van het Congres geaccepteerd en dus ook President Trump alsmede de Democratische Partij. Deze druk is een nieuw Amerikaanse beleid tegen Rusland om haar te dwingen een alliantie aan te gaan tegen China. Het is alsof Amerika zegt dat, wat overigens ook openlijk door Rusland wordt gezegd, dat de regering van Obama de relatie met Rusland heeft kapot gemaakt. Echter, Rusland heeft een gouden kans met de komst van president Trump om de relatie met Washington te herstellen! Dit betekent dat de bestuurlijke instanties in Amerika opzettelijk de laatste tijd van Obama hebben gebruikt om de escalatie en de spanning tegen Rusland te versnellen. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat Rusland geen levenslijn en een schrijn van hoop meer heeft behalve via de volgende regering van Trump. Van hem wordt verwacht dat hij wel gelooft in het sluiten van een overeenkomst en dat houdt in dat het herstel van de relatie met Rusland alleen kan gebeuren door middel van een grote deal over China. Om dit te bereiken worden er geruchten verspreid over het respect dat president Trump heeft voor president Poetin en dat zij bondgenoten kunnen zijn tegen China.

4. Hetgeen dit aannemelijk maakt is het feit dat president Trump de Amerikaanse relatie met China begon af te takelen, voordat hij in zijn ambt trad. Hij verklaarde tijdens zijn campagne dat hij hoge belastingen ging heffen op Chinese goederen en hij zou Amerikaanse bedrijven aanmoedigen om terug te keren. Dit is een enorm commercieel dreigement jegens China. Trump heeft contact opgenomen met de president van Taiwan in een gevaarlijk precedent, waarin hij suggereerde dat Amerika haar relatie aan het heroverwegen is om meer druk te zetten op China. En hij dreigde ook met het wijzigen van het Amerikaans beleid van ‘Een China’ en dit is een enorme politieke dreiging voor China. Russia Today meldde op 18 december 2016 van de Washington Post: President Donald Trump’s houding geeft aan dat hij de optie overweegt om het Amerikaans beleid t.a.v. China te herzien. Trump riep op tot een streng beleid jegens Beijing middels zijn verklaringen en telefoongesprekken. De Amerikaanse president heeft telefonisch contact gehad met de president van Taiwan voor het eerst sinds decennia. Later heeft Trump in een interview met Fox News zijn twijfels geuit over de toewijding van Washington voor het ‘Een China’ beleid dat de VS heeft gevolgd sinds het bezoek van president Nixon aan China. Trump beschuldigde China van een commercieel complot.

5. Voor wat betreft de wijze waarop Trump zou omgaan met Rusland tegen China, is het in ieder geval zeker dat Amerika niet van plan is de zwakke economie van Rusland tegen China te gebruiken. Amerika is tevens niet van plan om de Russische cultuur te gebruiken tegen China. Rusland heeft geen eigen cultuur na de val van het Socialisme. Echter, Amerika houdt haar ogen open voor de militaire capaciteit van Rusland, welke Amerika kan gebruiken tegen China. Rusland zou bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan een commissie tegen de nucleaire wapens van Noord-Korea of zij kan China dreigen met de energieleveringen die via Centraal-Azië lopen. Rusland kan zelfs deelnemen aan beleidsmaatregelen om de vrijheid van transport te beperken, vooral rond de Chinese Zee. Daarnaast zou Rusland ook kunnen deelnemen aan een Amerikaans initiatief om China te verdrijven van de eilanden. Al deze opties en niet te vergeten het duwen van Rusland naar een direct confrontatie met China, zijn allen internationale zelfmoord voor Rusland.  Maar het is mogelijk dat Rusland alsnog aan deze Amerikaanse maatregelen zal deelnemen, in ruil voor haar imago als wereldmacht!

Het is moeilijk voor te stellen dat Rusland in staat is om te ontsnappen aan de Amerikaanse druk om recht tegenover China gezet te worden. Rusland is namelijk besmet door politieke bekrompenheid en deze aandoening is chronisch geworden. Daarom kan Rusland niet de gevolgen van deze situatie inzien evenals zij onverschillig is voor de reactie van de Moslims na haar wrede betrokkenheid in het Syrische conflict. Vanwege de kortzichtigheid van Rusland ziet zij Moslims enkel in de vorm van koningen, presidenten en andere figuren die geen reële dreiging vormen. Rusland ziet niet in dat Amerika weigerde om de klus zelf te klaren in Syrië, omdat de VS zich bewust is van degenen die nog achter deze presidenten en koningen zitten.

Daarom zijn de sancties van Obama een opzettelijke escalatie om de spanning met Rusland op te voeren en haar in een hoek te drukken richting haar ‘vriend’ Trump. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor Trump, om een deal te sluiten met Rusland om China te isoleren en zelfs om handelingen van agressie te verrichten tegen China. Dit is de meest waarschijnlijke reden voor de opzettelijke escalatie van Obama en de spanning die opkwam ten einde van zijn ambtstermijn. Het was allemaal ter voorbereiding voor Trump om het beleidsdoel van de VS te realiseren dat door Amerikaanse instituties is ontwikkeld voor de aankomende termijn. Het Amerikaans beleid wordt bepaald door instituties en geïmplementeerd door presidenten, ongeacht om welke presidentiële partij het gaat.

6. Voor wat betreft China, zij is zich bewust van het sluimerend gevaar. Daarom probeert zij Rusland op voorzichtige wijze te verleiden met investeringen. Daarnaast voeren deze twee landen samen militaire oefeningen uit en zij stemt met Rusland in de Veiligheidsraad aangaande de Syrië veto. Dit alles om te voorkomen dat Washington Rusland zal gebruiken tegen China. Maar het vijandig beeld van Rusland dat momenteel is gevormd bij de Chinese politici is bijna totaal doordrenkt. De taal die China momenteel voert is gebaseerd op haar nieuwe belangen als een groeiende economie en de urgentie voor ruwe grondstoffen en energie die beiden aanwezig zijn in Rusland. Dit zorgt ervoor dat China haar vijandigheid jegens Rusland achter de schermen verbergt.

China is zich bewust van de Amerikaanse vijandigheid jegens haar en de recente belediging van Obama toen hij China bezocht is daar een indicatie van.

Gedurende zijn afgelopen bezoek aan China als president van de VS, was Obama genoodzaakt om de noodtrap aan het eind van het vliegtuig te gebruiken, welke hem had overgevlogen naar Guangzhou Airport, om de bijeenkomst bij te wonen. Het was niet vanwege een brand of een technisch mankement dat hij dit moest doen, maar het was omdat de Chinese autoriteit geen speciale ladder had voorzien om op normale wijze vanaf de voorkant van het vliegtuig uit te stappen. Verschillende analisten zijn van mening dat China dit opzettelijk gedaan heeft, om de Amerikaanse president te beledigen. Dit laat zien hoe groot de spanning is tussen deze twee landen, die over vele kwesties en problemen van elkaar verschillen. Een daarvan is de verklaring van de VS en Zuid-Korea voor het bouwen van een raketschild op Koreaans grondgebied. Een andere kwestie waarover een conflict heerst, is de Amerikaanse positie aangaande het dispuut tussen China en de Filippijnen over de Zuid-Chinese Zee. Tot slot is er ook nog het besluit van Washington om meerdere belastingen te heffen op de import van Chinees staal. (Al-Jazeera, 05/09/2016).

7. Een van de paradoxen van deze tijd is de voormalige adviseur van de geheime dienst en de Amerikaanse minister van Defensie, Henry Kissinger. Hij is nu ondanks zijn hoge leeftijd een voorvechter voor Russische verzoening met de volgende president Trump. Kissinger is zelf in Moskou op bezoek gegaan en hij voert gesprekken met Poetin over de alliantie met Rusland tegen China. Rusland is hier enthousiast over, denkende dat Kissinger interesse toont in hun belangen! Dmitri Peskov, perswoordvoerder van de Russische president zei dat Moskou de bijdrage van Henry Kissinger verwelkomt, om de relatie tussen Rusland en de VS te herstellen. Peskov zei in een persverklaring op dinsdag dat Kissinger de voormalige VS minister van Defensie een van de meest wijze, intelligente en ervaren politici is die veel ervaring heeft met Russische kwesties en op het niveau van VS – Rusland relatie. (Arab media network, 27/12/2016)

Deze koers die is genomen is ook opgemerkt door sommige bronnen in Europa. Russia Today meldde op 28 december 2016 het volgende: Bild, een Duits nieuwsblad, schreef dat Kissinger het nodig acht om de relatie met Rusland te verbeteren, vanwege de toenemende macht van China. Als een voormalige minister van Defensie is hij een ervaren onderhandelaar en hij heeft persoonlijke president Poetin ontmoet. Hij zal een bemiddelaar zijn de normalisatie van de relatie tussen de twee landen. Volgens het Duits nieuwsblad wil Trump de sancties tegen Rusland opheffen ‘volgens het advies van Kissinger.’ Daarbij werd ook vermeld dat de “analyse is uitgevoerd op verzoek van verschillende Europese organen” en de informatie is gebaseerd op de data die verkregen is van het overgangsteam van president Trump.

Dit alles laat zien dat Amerika een effectief beleid implementeert aan de kant van Rusland en China. Haar primaire doel is om Rusland te duwen richting het Chinees grondgebied. Dit werd geïnitieerd door de Obama regering, door de druk op te voeren op Rusland en het plan is om Trump de deal te laten sluiten. Amerika  heeft hierbij geen enkele twijfel dat de Russen genoodzaakt zullen zijn om te reageren op de Amerikaanse druk, om samen tegen China op te staan.

Ten vierde, zodoende strijden grootmachten en zelfs kleine landen om hun eigen belangen na te streven volgens de verschillende invloeden tussen die landen. Het gemeenschappelijke doel tussen hen is dat zij alleen maar slechtheid en ellende in de wereld brengen. Verder is het pijnlijk om te zien dat Islam geen Staat heeft die zij zelf bestuurt en deze wereld haar weer bij zinnen kan brengen om al de goedheid te verspreiden. Niet alleen in de Moslimlanden, maar alle landen daar omheen. Echter, Islam heeft mannen die in sja Allah de Islamitische Staat zullen laten terugkeren, de rechtvaardige Khilafah die de balans in de wereld weer zal herstellen en naar het goede zal leiden.

“Onder de gelovigen zijn er mannen die de verbintenis die zij met Allah zijn aangegaan oprecht nagekomen zijn. Sommigen hebben hun levenstaak volbracht en anderen wachten nog, maar hebben niets gewijzigd.” (Zie VBK: Soera Al-Ahzaab ,vers 23)

“Allah bereikt Zijn doel. Allah heeft voor alles een maat vastgesteld.” (Zie VBK Soera At Talaaq, vers 3)

Jouw broeder,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

H. 7 Rabie’ al-Thaani 1438

M. 05-01-2017

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland