Vraag:

De term ‘’Al-Bay’a’’ is genoemd in de Hadith met als betekenis ‘het contract tussen de Khalifah en de Oemma’, is deze betekenis van de term ‘’Al-Bay’a’’ linguïstisch of Sjar’i? Draagt het een linguïstische betekenis (Haqieqah) of een Sjar’i betekenis?

Antwoord:

De term ‘’Al-Bay’a’’ is genoemd in de Hadith met als betekenis ‘het contract tussen de Khalifah en de Oemma’. Draagt de term ‘’Al-Bay’a’’een linguïstische betekenis (Haqieqah) of een Sjar’i betekenis?

De term ‘‘Bay’a’’ draagt een Sjar’i betekenis en geen gebruikelijke betekenis of een specifieke gebruikelijke betekenis (istilah). Dit is omdat de definitie gespecificeerd is door de Wetgever (Allah) en niet door traditie (‘urf).

Om dit uit te leggen, ‘’Bay’a’’ in de Arabische taal, is afgeleid van het woord verkopen (Al-Bay’) en kopen (Al-Sjiraa’).

ب ي ع (De letters) Ba ya ‘Aa: ‘’Hij verkocht’’ een artikel, ‘’hij verkoopt het’’, ‘’het verkopen’’… [Mukhtar Al-sihah]

Ba”ahu: verkopen, kopen…[al-Qamus al-Muheet] (woordenboek)

Baiy”: Verkopen: tegenovergestelde van kopen. handeldrijven: ook verkopen, dit zijn ook antoniemen; artikelen verkopen, kopen etc…[alledaags taalgebruik]

De Islamitische wetgeving (Shar”ii) heeft een andere connotatie aan het woord Bay’a gegeven, nl.: de methode (tarieqah) om een Khalifah aan te stellen, en deze methode is vastgesteld in de Koran, Soenna en de consensus van de Sahaba, welke wordt uitgevoerd door Bay’a (eed van trouw).

Aldus wordt de Khalifah aangesteld door de Moslims die de eed van trouw aan hem geven opdat hij zal regeren met het Boek van Allah ( swt) en de Soenna van Zijn Profeet (saw). Wat wordt bedoeld met de Moslims, zijn de Moslimburgers onder de vorige Khalifah als de Khalifah bestond, of de Moslims in de regio waar de Khilafah is gevestigd. Wanneer deze niet bestond d.w.z. de Sjar’i betekenis is gegeven aan het woord Bay’a door bewijs uit de Koran, Soenna en de consensus van de Sahaba.

Allah (swt) zegt:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Voorwaar, zij die u trouw zweren, zweren trouw aan Allah; Allah”s hand rust op hun handen.(Zie de vertaling van de betekenissen van Soera Al-Fath, vers 2)

Boechari heeft overgeleverd dat ‘Oebadah bin Al-Samit heeft gezegd:

«بايعْنا رسولَ الله على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم».

‘’We gaven de Bay’a aan de Boodschapper van Allah (saw) , dat we naar hem zouden luisteren en hem zouden gehoorzamen, zowel in tijden wanneer we actief zouden zijn en tijden waarin we vermoeid zouden zijn. En dat we de leider niet zouden bevechten of hem ongehoorzaam zouden zijn, en ferm voor de waarheid zouden staan of de waarheid zouden spreken waar we ons ook zouden bevinden. En op de weg van Allah zouden we de blaam van wie dan ook niet vrezen. ‘’

De teksten zijn evident uit de Koran en Soenna dat de methode voor het aanstellen van een Khalifah via de Bay’a geschiedt. Dit werd door alle Sahaba begrepen zoals blijkt uit de Ba’ya aan de Khoelafaa Ar-Rashidien (de rechtgeleide Kaliefen). Derhalve heeft de term ‘’Bay’ah’’ een Sjar’i betekenis.

1 Sha’abaan 1433 AH

20/6/2012

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland