Beste broeders en zusters, zoals jullie weten, is er momenteel een mensgemaakte humanitaire catastrofe aan de gang die de moslims van Jemen treft. Dit als gevolg van de drie jaar durende gewetenloze oorlog tussen aan de ene kant de Saoedisch geleide coalitie van moslimstaten en de pro-regeringsstrijdkrachten en aan de andere kant de Iraanse gesteunde Houthi rebellen. Een oorlog geboren uit de strijd om macht en invloed in dit land tussen de koloniale Amerikaanse en Britse regeringen, die beiden binnen dit conflict hun eigen regionale agenten steunen met wapens en informatievoorziening.

Broeders en zusters, als gevolg van dit doelloze koloniale politieke spel, lijdt onze Oemma in Jemen op onvoorstelbare wijze door de bombardementen, de gevechten en de blokkade van voedsel, medicijnen, brandstof en andere basisbehoeften in het land. En het zijn de kinderen van Jemen die de voornaamste slachtoffers zijn van deze woeste en doelloze oorlog. Ze worden uitgehongerd, afgeslacht en gegijzeld voor de egoïstische politieke belangen van elke speler in deze oorlog! Zoals de Algemeen Directeur van UNICEF, Geert Cappelaera, het beschreef; Jemen is een “levende hel” voor kinderen.Hasbunnallah wa ni’mal wakeel!

De beelden die uit het land komen van uitgemergelde, skeletachtige, stervende kinderen en baby’s zijn ondragelijk om te zien. Zij spoken rond in onze gedachten. Moeders en vaders hebben hun kinderen kruimels van rot brood of gekookte bladeren van planten te eten gegeven, in een wanhopige poging om hen in leven te houden. Terwijl hun geschreeuw van de honger het hart doorboort. Als een ouder … kan ik me niet voorstellen om mijn kinderen voor mijn ogen te zien wegkwijnen en absoluut NIETS te kunnen doen om hen te helpen of hun lijden te verlichten.

Volgens de Verenigde Naties sterven ieder jaar 30 000 kinderen van deze Oemma in Jemen wegens ondervoeding ten gevolge van deze door de mens veroorzaakte hongersnood; de helft van de Jemenitische kinderen jonger dan 5 jaar zijn chronisch ondervoed – 400 000 hiervan zijn zo acuut ondervoed dat ze zonder ingrijpen niet in staat zijn te leven; en elke 10 minuten sterft een kind aan ziekten die te voorkomen zijn of door de door oorlog veroorzaakte verhongering. Hulporganisaties hebben gezegd dat als de strijd niet stopt, hongersnood het land binnen 3 maanden kan overspoelen waardoor ongeveer de helft van de bevolking het risico loopt om te verhongeren; en ze voorspelden dat dit de grootste hongersnood ter wereld in 100 jaar zal zijn!La hawla wala quwatta illah billah!

Het tekort aan schoon water en de ineenstorting van de vaccinatie evenals het medische systeem van Jemen als gevolg van de oorlog heeft ook geleid tot dodelijke uitbraken van de mazelen, difterie en cholera waarvoor kinderen het meest kwetsbaar zijn. De cholera-uitbraak alleen al heeft ongeveer 1,2 miljoen mensen geïnfecteerd en veroorzaakte 2400 doden. UNICEF heeft bovendien gewaarschuwd dat intense gevechten nu “gevaarlijk dichtbij het al-Thawra-ziekenhuis” in de stad Hodeidah zijn, waar tientallen kinderen met “een onmiddellijk risico op overlijden” in het ziekenhuis worden behandeld.La hawla wala quwatta illah billah! Kinderen die doodgaan van de honger, kunnen zelfs geen behandeling zoeken vanwege deze afschuwelijke realiteit. Naast deze catastrofale situatie zitten duizenden onschuldige burgers en kinderen vast in de havenstad Hodeidah aan de Rode Zee, waar op dit moment de gevechten het meest intensief zijn; gevangen tussen de luchtaanvallen van de Saoedisch geleide coalitie en de geweerschoten van de Houthi-rebellen.

Beste broeders en zusters, de huidige kapitalistische wereldorde heeft zijn handen hiervan afgetrokken, haar ogen hiervoor gesloten en is medeplichtig aan deze misdaad tegen de mensheid. Deze gruwelijke statistieken en de beelden van uitgemergelde stervende kinderen die keer op keer voorbijkomen waren niet genoeg om hun geweten op te schudden. Het is duidelijk dat er vandaag de dag geen enkele regering is, geen enkel leiderschap, geen enkele heerser die zich oprecht bekommert om de kinderen en moslims van Jemen …. het maakt hen gewoon niet uit! Net zoals zij niets geven om het leed van de moslims in Syrië, Myanmar, van het gezegende land Palestina, van Kasjmir en elders … WAAROM? Omdat er in hun verwrongen kapitalistische berekening het beëindigen van de moord op onschuldige kinderen en burgers hen geen politiek of economisch voordeel zal opleveren.

Inderdaad, de westerse koloniale machten van Amerika en Groot-Brittannië hebben in deze afschuwelijke oorlog spelletjes gespeeld met de levens van de Jemenitische kinderen omwille van hun zelfzuchtige politieke en economische opbrengsten – want hun kapitalistische buitenlands beleid is gebaseerd op één hoofdprincipe – “Volg het Geld!” Ze veroordelen de oorlog aan de ene kant, terwijl ze het met wapens voeden aan de andere kant. Volkomen hypocrisie! Ondertussen hebben de onderdanige regimes van Saoedi-Arabië en de met bloed besmeurde coalitie, zoals de VAE, Koeweit, Jordanië, Egypte en anderen, de moslimkinderen van deze Oemma afgeslacht in een oorlog die op bevel van hun westerse meesters werd uitgevochten. Inderdaad, ALLE partijen in dit doelloze conflict, inclusief het Iraanse regime en de Houthi-militie, hebben het bloed van de kinderen van Jemen aan hun handen!

Astaghfiruallah!Het is werkelijk niet te geloven dat in de 21steeeuw miljoenen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen verhongeren en in de vergetelheid voor het oog van de wereld worden gebombardeerd en desondanks geen enkele regering zich beweegt om hen te verdedigen. Sterker nog, zelfs praten over een staakt-het-vuren wordt vanuit beide kanten tegemoetgekomen met meer gewelddadige gevechten in deze oorlog, in de hoop meer politieke invloed te krijgen voor mogelijke toekomstige besprekingen, met de kennis dat er vandaag geen macht is die hen terecht kan stellen voor hun misdaden tegen de onschuldige moslims van Jemen. En het is werkelijk ziekmakend dat we één van de grootste en machtigste legers ter wereld hebben in onze moslimlanden, maar dat zij gewend zijn om de gelovigen te doden voor hun verraderlijke moslimheersers die hun westerse meesters tevreden willen stellen OF geketend zijn aan hun kazerne in plaats dat zij de moslim Oemma verdedigen.

Beste broeders en zusters, de internationale gemeenschap heeft de moslimkinderen van Jemen in de steek gelaten, de criminele en niet functionerende heersers van de moslimwereld hebben de moslimkinderen van Jemen in de steek gelaten … maar wij, hun Oemma KUNNEN DAT NIET, want de Profeet (saws) heeft gezegd:

«المسلم أخو المسلم, لا يظلمه, ولا يخذله»

“Een moslim is de broer van een moslim: hij onderdrukt hem niet en laat hem ook niet in de steek.

Onze Oemma niet in de steek laten betekent dat wij als moslims deze kwestie van het beëindigen van de genocide tegen onze broeders en zusters in Jemen in eigen handen MOETEN nemen en geen misplaatste hoop moeten leggen in achterhaalde organisaties zoals de VN, zelfvoorzienende westerse machten of de laffe regeringen van de moslimwereld om het bloed van de moslims te beschermen – want zij zijn het die deze massamoord hebben veroorzaakt, aangewakkerd en genegeerd!

Broeders en zusters, als we WERKELIJK de kinderen van Jemen willen redden, MOETEN we werken aan een oplossing vanuit onze Dien, Islam, dat DAADWERKELIJK een einde zal maken aan deze levende hel. Het tegenovergestelde doen is extreme nalatigheid vanuit onze kant jegens onze broeders en zusters, want het verlengt en verergert enkel hun lijden.

Tranen zijn NIET genoeg …. want tranen zullen onze lijdende Oemma niet beschermen en voeden! Geld en hulp geven is NIET voldoende … want deze hulp kan de behoeftigen niet eens bereiken vanwege de oorlog en de blokkade!

Broeders en zusters, kan er enige twijfel bestaan dat ALLEEN een leiderschap en een staat -die de WARE belangen van Islam en deze Oemma vertegenwoordigt- de kinderen van Jemen kan beschermen tegen deze levende nachtmerrie en hen bescherming en een goed leven kan bieden? Dit leiderschap dat uitsluitend gebaseerd is op islam, dat vecht voor zijn zaak, zijn doelen verdedigt en AL zijn verplichtingen nakomt, inclusief het verdedigen van het bloed van de gelovigen …. is de Khilafah gebaseerd op de methode van het profeetschap, daar de profeet (saw) ) heeft gezegd:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

Voorwaar, de Imam (Khalifah) is een schild van waar achter jullie vechten en door wie jullie beschermd worden.”

ALLEEN de Khilafah heeft de morele ruggengraat en de politieke wil om een ​​einde te maken aan deze wrede oorlog en om onze Oemma te beschermen!

ALLEEN de Khilafah zal de bewaker zijn voor al zijn burgers – soennieten of sjiieten, moslims of niet-moslims – zoals verplicht door Allah (swt) – voorzien in hun behoeften, een waardige levensstandaard verzekeren en bescherming van hun bloed, geloof, eer en eigendom zonder discriminatie garanderen; want dit is een politiek systeem dat er voor ALLE mensen is, ongeacht geloof, ras of etniciteit, waaronder alle mensen dezelfde rechten van burgerschap genieten.

We herinneren ons bijvoorbeeld de grootse geschiedenis van de welvaart die Jemen onder deze staat genoot. Tijdens de Khilafah van Omar bin Al Khattab (ra), stuurde hij Moe’aaz ibn Jabal (ra) als zijn gezant naar Jemen. Een jaar stuurde Moe’aaz (ra) de Khalifah één derde van de zakaat van het volk van Jemen, maar Omar keurde dat af en zei: “Ik heb je niet gezonden als belastinginner, ik stuurde je om van de rijken te nemen en aan de armen te geven.” Moe’aaz antwoordde: “Ik kon niemand vinden om het aan te nemen.” Het volgende jaar stuurde Moe’aaz hem de helft van de zakaat en in het derde jaar stuurde hij hem alle zakaat en Omar zei iets dat hierop leek. En Moe’aaz antwoordde: “Ik kon niemand vinden om iets van mij te nemen.”Subhaanallah!

Broeders en zusters, ALLEEN de Khilafah is daadwerkelijk een onafhankelijke staat, wiens leider de zaken van zijn volk zelfstandig zal regelen en oprecht streeft naar het beste voor hen,  in plaats van het aanroepen van buitenlandse mogendheden; een staat waaronder de inmenging van de kolonialisten in onze landen zal eindigen en waar zij niet meer in staat zijn om onze strijdkrachten als pionnen in hun politieke spelletjes te gebruiken!

En ALLEEN de Khilafah zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om elke verdeeldheid tussen de harten van de gelovigen te genezen en hen als broeders samen te brengen onder de heerschappij van de Islam. We zagen bijvoorbeeld hoe de soennieten en sjiieten in Jemen, Irak en elders eeuwenlang in vrede in dezelfde wijken leefden, in dezelfde moskeeën baden en samen vochten tegen de vijanden van de staat onder de islamitische heerschappij van de Khilafah.

Daarom, als we ECHT de kinderen van Jemen willen redden, MOETEN we, MOETEN we al onze inspanningen richten op de dringende wederoprichting van deze Khilafah-staat. We kunnen deze visie niet zien als een droom broeders en zusters … NEE! Het is iets dat we  WERKELIJKHEID MOETEN MAKEN om onze Oemma te redden en omdat het een BEVEL van Allah (swt)! Noch kunnen we het zien als een optie voor de verre toekomst … NEE! Het is een DRINGENDE BEHOEFTE om een ​​eind te maken aan de nachtmerrie waarmee zoveel moslims vandaag de dag te maken hebben.

Dus als Hizb ut Tahrir, nodigen we jullie, onze geliefde broeders en zusters, uit, om met ons mee te doen in deze BELANGRIJKE dawah om het gebod van Allah, de Islamitische staat, te vestigen. We roepen jullie op om deze boodschap voor de urgente noodzaak van deze staat naar iedereen die je kent uit te dragen – vooral degenen in de islamitische legers, door hen aan te sporen om met spoed de Noessrah te geven, hun materiële steun voor de oprichting van de Khilafah zonder vertraging te geven, zodat ze de verdedigers van het bloed van deze Oemma worden in plaats van degenen die het bevel hebben gekregen om het te verspillen door criminele heersers of buitenlandse mogendheden.

Laat ons niet toestaan dat onze drukke levens, onze banen, onze studies, onze kinderen, onze andere interesses ons van deze dawah afhouden en een excuus zijn waarom we onze Oemma tekort hebben gedaan en de stervende kinderen van Jemen de rug toekeerden – want dit zal GEEN geldig excuus zijn in de ogen van Allah (swt) waarom wij onze plicht tegenover onze broeders en zusters verwaarloosden. Allah (swt) zegt,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“O jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept naar datgene wat jullie tot leven brengt. En weet dat Allah tussen een persoon en zijn hart kan komen en dat jullie waarlijk tot Hem verzameld zullen worden.” (VBKAl Anfaal, aaja 24)

Dr. Nazreen Nawaz

Directricevande vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau vanHizbut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland