Vraag:

Gevaarlijke concepten zijn doorgedrongen in deze Oemma en valse ideeën die vreemd zijn aan onze pure religie hebben ons credo van alle kanten aangevallen. Een van deze concepten is ‘democratie’. Een serieus probleem voor ons is dat sommige Moslims in Indonesië beweren dat democratie van Islam is en zij ondersteunen dit met bewijzen uit de Koran en Soenna om zodoende dit valse concept te rechtvaardigen.

1.Sjeich, wat is uw mening aangaande democratie?

2.Hoe ontdoen we ons van dit probleem?

3.Wat is uw visie, oh Sjeich? Ik vraag u om advies aangaande deze kwestie.

Antwoord:

Wa ‘alaikoem salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh.

Met democratie wordt bedoeld; ‘soevereiniteit aan het volk’ (al-siyadah lil sja’b) wat betekent dat men regeert met iets anders dan de wetgeving van Allah (swt). Met andere woorden, het betekent dat men ofwel iets toegestaan (halal) verklaart of verboden (haram) verklaart, via iemand anders dan Allah.  En Allah, de Verhevene zegt: (De wetgeving berust slechts bij Allah). [1]  En in de nobele hadith die is vermeld door Al-Tabarani in zijn [Al-Mu’djam] al-Kabir van ‘Adi bin Hatim die heeft gezegd: ‘ Ik kwam naar de Profeet (saw) en om mijn nek droeg ik een kruis gemaakt van goud. De Profeet (saw) zei tegen mij:‘Oh ‘Adi! Verwijder dat afgodsbeeld van je nek.Nadat ik dat had gedaan, reciteerde hij (saw) het volgende vers uit Soera Al-Baraa’ [2]: (Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen)[3].

Ik zei: ‘Oh Boodschapper van Allah, we aanbidden ze niet en de Profeet (saw) antwoordde:‘’maar verbieden zij niet hetgeen wat Allah heeft toegestaan en staan ze niet hetgeen toe wat Allah heeft verboden en maken jullie het dan niet toelaatbaar voor julliezelf?

Ik antwoordde: ja,  en hij zei:‘‘dat is hun aanbidden’’. Dus regeren met iets anders dan de wetgeving van Allah is een hoofdzonde. Democratie in dit opzicht is een systeem van koefr want het geeft het recht van wetten maken aan de mensen en niet de Heer der mensen.

Vanuit een ander opzicht, verwijst democratie naar de vier vrijheden: godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, eigendomsrecht en persoonlijke vrijheid. Dit impliceert dat een persoon kan doen wat hij wil. Dit betekent ook dat een persoon zijn religie kan veranderen wanneer hij dit wenst. Bovendien betekent dit dat een persoon te allen tijde zijn mening mag uiten zelfs als dit betekent dat hij zich schuldig maakt aan blasfemie. Het betekent ook dat een persoon het recht heeft om zowel toegestane als verboden zaken te bezitten. Tevens betekent het, het hebben van onwettige seksuele relaties (zina) zolang het consensueel geschiedt. Al deze zaken zijn verboden in Islam. Afvalligheid is verboden, overspel (zina) is verboden, onwettige middelen bezitten is verboden, evenals vloeken en blasfemie.

Dientengevolge is democratie vanuit dit oogpunt van ‘vrijheden’ (al-hurriyyaat) een systeem van koefr want het komt neer op het verlaten van de Sjar’i regels. Er is een boek genaamd, al-Dimoeqratiyyah: Nidham al-Kufr, beschikbaar op het kantoor van de hizb (partij) in jouw land welke gedetailleerd uiteenzet waarom democratie een koefr systeem is.

Tot slot, groet ik je, en bid ik voor je dat Allah (swt) jou ondersteunt in datgene wat je aan goeds schrijft  ten faveure van Islam en de Moslims.

Jullie broeder,

‘Ata b. Khalil, Aboe Rashta.

[1]  (Zie de vertaling van de betekenissen van Soera Al-An’aam,  vers 57)
[2]  Al-Baraa’ is een andere benaming voor Soera At-Taubah
[3]  (Zie de vertaling van de betekenissen van Soera At-Taubah,  vers 31)

http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/htameer

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland