Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:

Onze geliefde Ameer, moge Allah u beschermen en zegenen, Assalumu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.

Er is een overlevering in het boek:‘’Het regeersysteem in Islam en de instituties van de staat in de Khilafah’’. Deze overlevering is geciteerd uit de geschiedenis van Tabari als volgt: ‘’Als vijf mensen samengekomen zijn en één van hen als leider hebben geaccepteerd en één persoon het heeft afgewezen, hak zijn hoofd dan af met een zwaard. En als vier mensen het eens zijn één van hen tot leider te kiezen en als er twee van hen zijn die het hebben afgewezen, hak hun hoofd dan af …etc.’’.

In de overlevering is er een overleveraar genaamd Abu Makhnaf Lut Bin Yahya Bin Saeed Bin Makhnaf Bin Saleem al-Azdi, waarover de geleerde Taqiuddin an-Nabahani heeft gezegd: ‘’Geen van zijn boeken zijn overgebleven, behalve degene die zijn geciteerd door Ibn Jarir at-Tabari in zijn geschiedenis. Vele geleerden van Hadith (Moehaddis) twijfelden in hem en zeiden dat hij de gewoonte heeft om te overleveren van een groep anonieme mensen.’’ (Al-Shakhsiyya al-Islamiyya) (De Islamitische Persoonlijkheid, deel 1 , pagina 354 van de Arabische uitgave)

De vraag: Als dit het geval is, hoe komt het dat de geleerde Taqiuddin an-Nabahani de overlevering van Abu Makhnaf in de geschiedenis van at-Tabari heeft vermeld als een betrouwbaar (thiqa) overlevering? Bedankt voor uw interesse.

Antwoord:

Wa Alaikum Assalam wa Rahmatullahi wa Barakatuhu…

We hebben deze vraag al gedetailleerd beantwoord op de pagina:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179252635576155

Ik zal het antwoord samenvatten:

1.In de overlevering van at-Tabari staat: ’’Hij zei: ‘’Umar Bin Shiba vertelde ons van Ali Bin Mohamad, van Wakee’, van al-A’mash, van Ibrahim en Mohamad Bin Abdullah al-Ansari, van Ibn Abi Aroubah, van Qatada, van Shahr Bin Hawshab en Abi Makhnaf, van Yusuf Bin Yazeed, van Abbas Bin Sahl en Mubarak Bin Fadala, van Obeidillah Bin Umar en Yunus Bin Abi Ishaq, van Amr Bin Maymoun al-Awdi, dat wanneer Umar Bin al-Khattab wanneer hij werd gestoken…’’ Zei hij…’’

2. Dit toont aan dat Qatada niet alleen overleverde van Abi Makhnaf, maar van Shahr Bin Hawshab én Abi Makhnaf en dat deze twee (Shahr Bin Hawshab en Abi Makhnaf) hebben overgeleverd van Yusuf Bin Yazeed. Hoewel Abu Makhnaf negatief is betrokken bij de overlevering, heeft het er geen invloed op omdat Shahr Bin Hawshab authentiek is verklaard door een groep van geleerden van Hadith (Moehaddithien):

Al-Ijli (overleden in 261 N.H.) zei in zijn boek ‘’al-Thiqat’’ (De Vertrouwde): ‘’Shahr Bin Hawshab: Bilad al-Sham, tabi’i, betrouwbaar.’’

Al-Haythami (overleden in 807 N.H.) zei over Shahr Bin Hawshab in zijn ‘’Majmma’ az-Zawaed wa Manba’ al-Fawaed op meer dan één plaats:

‘’Shahr bin Hawshab is authentiek verklaard’’, ‘Zij waren het oneens met Shahr bin Hawshab, maar hij is authentiek verklaard door Ahmad, Ibn Ma’een, Abu Zur’a, en Ya’qoop bin Shayba.’’ Er waren negatieve besprekingen over Shahr Bin Hawshab maar er is een groep die hem authentiek heeft verklaard.’’ En  ‘’Er is discussie over Shahr bin Hawshab maar er is een groep die hem authentiek heeft verklaard.’’

Ibn Shaheen (overleden in 385 N.H.) zei in zijn boek ‘’De geschiedenis van geauthentiseerde namen’’: ‘’Yahya zei: ‘’Shahr bin Hawshab is betrouwbaar.’’ In een ander fragment zei hij dat hij afkomstig is uit Bilad al-Sham, dat hij in al-Basra woont en van al-Ash’ariyyeen komt en dat hij betrouwbaar is).

Hieruit blijkt dat Abu Qatada overleverde van Abu Makhnaf én Shahr bin Hawshab en niet alleen van Abu Makhnaf. Om deze reden hebben we deze overlevering genomen. Bovendien was deze niet het enige in dit onderwerp. Ibn Sa’d heeft ook hetzelfde in at-Tabaqat overgeleverd. Ibn Shibba heeft dit ook overgeleverd in zijn boek ‘’De geschiedenis van Medina’’…

Uw Broeder,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

De link van het antwoord uit Ameer’s Facebook-pagina:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179252635576155

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland