Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag: Op bladzijde 136, de vierde regel van onder, van het boek Adjhiza ad Dawlat Al Khilafa staat: “Toen Salim de slaaf van Aboe Hoedzaifa in al jamama gewond raakte, heeft ‘Oemaar bin Al Khattaab diens erfenis verdeeld”

Het is bekend dat de slag om Al Jamama plaats vond in de tijd van Abu Bakr. Volgens de overlevering van Asj Sjaahid vond deze slag in de tijd van ‘Oemaar bin Al Khattaab plaats. Hoe kan men dit met elkaar rijmen?

Antwoord:

1 – Inderdaad, op de genoemde bladzijde van het boek Adjhizat Al Khilafa staat het volgende:

“Al Shafi’ie heeft in het boek al Oem overgeleverd, welke sahieh is bevonden door Ibn Hadjar en Abdoellah bin Wadi’a: “Salem was de slaaf van Aboe Hoedhaifa en werd de slaaf van een vrouw Salma bint Ja’ar. Zij heeft hem in de tijd van djahilija zijn vrijheid gegeven. Toen hij in Al Jamama gewond raakte, wilde ‘Oemaar bin Al Khattaab zijn erfenis verdelen. Hij nodigde Wadi’a bin Khoezam uit en zei: “Dit is de erfenis van jullie slaaf en het is jullie recht.” Hij antwoordde: “Oh Amier al Moeminien, wij hebben het niet nodig en zij heeft hem zijn vrijheid gegeven. Dus wij willen niets van hem erven.” ‘Oemaar stopte het geld in de bajt al maal (staatskas).”

2 – Uit deze tekst blijkt duidelijk dat ‘Oemaar, in de tijd dat hij Khalifah was, de erfenis wilde verdelen. Salim, de slaaf van Aboe Hoedhaifa,is in de slag om Al Jamama als sjahied gestorven. Deze slag vond plaats in de tijd dat Aboe Bakr (ra) Khalifah was.

3 – Men kan dit als volgt verklaren: de slag om Al Jamama vond plaats aan het eind van de oorlogen tegen de afvalligen (al moertaddien), maar er zijn meningsverschillen over de exacte datum van deze gebeurtenis. Ibn Al Athier heeft in het boek Al Kaamil het volgende gezegd: “Er is een meningsverschil over de exacte datum van de oorlog die de moslims tegen de afvalligen voerden. Ibn Ishaaq heeft gezegd dat de opening van Al Jamama, Jemen, Bahrein en het sturen van soldaten naar Asj Sjaam in het jaar 12 hebben plaats gevonden. Aboe Ma’sjar, Jazied bin Ayat bin Djadoeba en Aboe ‘Oebaida bin Mohammed bin Amar ibn Yaasir hebben gezegd dat alle oorlogen van ar ridda werden door Khaalid en anderen in het jaar 11 gevoerd. Maar Rabi’a bin Boedjajr heeft gezegd dat het in het jaar 13 plaats vond.”

Het meest waarschijnlijke is dat het heeft plaats gevonden vlak voor er in het jaar 13 soldaten naar asj Sjaam werden gestuurd. Het is mogelijk dat de slag om Al Jamama aan het eind van het jaar 12 of aan het begin van het jaar 13 heeft plaats gevonden. Het is bekend dat de Khilafah van ‘Oemaar aan het eind van de maand Djoemad ath Thanie in het jaar 13 is begonnen, dit betekent dat de kwestie van de erfenis van Salem, de slaaf van Abi Hoedhaifa speelde na het overlijden van Aboe Bakr (ra) en de benoeming van ‘Oemaar tot Khalifah. Daarom werd deze kwestie voorgelegd aan Omar.

8 Djoemad al Oewla 1431 h

22-04-2010 m

Orgineel Arabisch: http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3242

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland