Hizb ut Tahrir Nederland

België duwt ‘Europese islam’ verhaal door de strot, sommigen slikken het vrijwillig in

De Belgische minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) heeft de Moslimexecutieve gisteren aangemaand om hardere inspanningen te leveren teneinde een ‘Europese Islam’ te ontwikkelen. Hij sprak deze woorden uit nadat enkele individuen binnen het Executief zich een tegenstander toonden van dit idee. Hoewel dit soort pleidooien niet nieuw zijn en kaderen rond een veel ouder assimilatiebeleid, wordt de toon steeds opdringeriger en repressiever.

Het plan van de overheid om een aangepaste Islam te ontwikkelen die overeenstemt met de “Europese cultuur”, zoals minister Geens het expliciet omschreef, wordt al een geruime tijd nagestreefd aan de hand van door de overheid gesubsidieerde ‘deradicaliseringsprojecten’. Echter, na het nieuws dat drie voortrekkers ervan, Rachid Benzine, Ismaël Smaidi en Michael Privot, opstapten na al dan niet vermeende bedreigingen, is de druk verder verlegd naar de Moslimexecutieve om hier nog een prominentere rol in te spelen.

Ook Wouter Beke, voorzitter van de CD&V en partijgenoot van minister Geens, gaf onlangs tijdens de nieuwjaarsreceptie aan dat de Moslimgemeenschap werk moet maken van een dergelijk ‘Europese Islam’ model. En eergisteren liet Yamila Idrissi (Sp.a), die dit al jaren roept, zich onomwonden hierover uit. De creatie van een zogenaamde ‘Europese Islam’ is namelijk een diep gekoesterd Europees verlangen dat breed gedragen wordt door de politici en beleidsmakers in België. Kortom, het is een oproep die topprioriteit kent binnen het gehele politieke spectrum.

De overheid voert hiermee de druk op om de Moslimgemeenschap te onderwerpen aan een Islambeleving volgens haar maatstaven en goedkeuring. Al is de zogenaamde Vrijheid van Godsdienst(beleving) sinds jaar en dag een dode letter, gezien de vele restricties die de Moslimgemeenschap de voorbije jaren moest ondergaan zoals het hoofddoekenverbod in het onderwijs, het boerkaverbod, de commotie rond ritueel slachten, et cetera…

De vraag is waarom de staat, die beweert een neutrale positie in te nemen ten opzichte van de diverse overtuigingen en religies in haar samenleving en die nota bene zegt garant te staan voor de volgers en belijders ervan naar eigen wens hun overtuiging en religie vorm kunnen geven, zich nu inmengt in de vormgeving van Islam voor de moslimgemeenschap? Over welke godsdienstvrijheid heeft men het dan nog? En belangrijker, wat zegt dit over de Belgische overheid, als zij de Moslims dicteert, hoe zij hun eigen religie dienen te begrijpen, welke criteria er moeten gelden in het Islamonderwijs en wat er besproken moet worden in de moskeeën?

En dan spreken we nog niet eens over het anti-Islambeleid en – maatregelenpakket dat van de Moslimgemeenschap eist om zich niet alleen aan de rechtsorde te houden, maar ook eist om de dominante westerse waarden en vrijheden te adopteren, te verinnerlijken en bepaalde Islamitische normen en waarden los te laten.

Tot slot:

De Moslimgemeenschap dient daarom volmondig en eensgezind een duidelijk statement af te geven dat opportunistische subsidiejagers uit de Moslimgemeenschap die initiatieven om Islam te ‘hervormen’ omarmen en claimen dat een ‘Europese islam’ noodzakelijk is – en waarbij een zekere imam genaamd Brahim Laytouss het zelfs aandurft om dit te onderstrepen als “de enige juiste versie” – geen enkele basis heeft in Islam noch in de Moslimgemeenschap.

In plaats van de werkelijke ellende en haar oorzaken aan de kaak te stellen die de wereld vandaag de dag kent door het corrupte Kapitalisme, heulen zij mee met het Westen en haar valse problematisering van Islam om de seculiere wereldhegemonie te behouden. Aan deze heren die het door de strotten geduwde ‘Europese Islam’ verhaal moedwillig inslikken, zal slechts vernedering gelden indien deze verraderlijke koers wordt aangehouden.

De volgende woorden van ‘Omar ibn Al Khattaab (ra) zijn meer dan ooit van toepassing:

نحن قوم أعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

“Wij zijn een volk dat Allah geëerd heeft met Islam. Als wij de eer buiten haar om zoeken dan zal Allah ons vernederen”.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland