Hizb ut Tahrir Nederland

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Vraag:

Er gaat geen dag voorbij of ik hoop op een verklaring, ook al is dit een brede uiteenzetting van hetgeen gebeurd is in Turkije, met de poging tot een staatsgreep. Wie zit hierachter? Is dit werkelijk de Gülen-beweging? Of zijn het de generaals die loyaal zijn aan de Britten in het leger? Wat kunnen we hierna verwachten? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Na het volgen en overdenken van hetgeen gebeurd is de afgelopen twee dagen op 15 en 16 juli 2016, is het meest waarschijnlijke dat degenen die achter de gepoogde staatsgreep zaten avontuurlijke generaals waren die loyaal zijn aan de Britten welke zelf gevaar liepen. Dit blijkt uit de volgende punten:

1. Voor wat betreft dat zij zelf in gevaar liepen, dit is omdat de legerraad van Turkije traditiegetrouw elk jaar aan het einde van deze maand of begin volgende maand samenkomt. Het nut van deze zitting is erg groot en belangrijk voor het leger. Dit is omdat deze geleid wordt door de premier op de locatie van het ministerie in Ankara, waarbij de minister van Defensie aanwezig is, de legerleider, het hoofd der strijdkrachten, het hoofd van de marine, het hoofd van de luchtmacht, het hoofd van de landtroepen en het hoofd van de marechaussee. Verder zijn de leden van de raad van de grote legerleiders aanwezig. Gedurende deze bijeenkomst van de raad wordt het volgende onderzocht: promoties van de hoge militaire functies, het verlengen van de termijnen van sommige leiders, zaken die gerelateerd zijn aan de samenleving en de situatie van de soldaten die ontslagen zijn vanwege het tegengaan van opdrachten of morele beginselen. Hiernaast zijn er nog een aantal onderwerpen welke te maken hebben met de gewapende strijdkrachten van Turkije. Deze bijeenkomst duurt een aantal dagen en de genomen besluiten worden gepresenteerd aan de president van de republiek. Vaak komt het voor bij de bijeenkomst van deze raad, dat de termijn van sommige leiders van het leger en officieren met hoge posities beëindigd wordt. Een voorbeeld hiervan is de vorige bijeenkomst gehouden op 2 augustus 2015, waar vanonder de ontslagenen van de bijeenkomst het toenmalige hoofd van de luchtmacht zat: Akin Özturk, waarvan berichten zeggen dat hij aan het hoofd stond van de poging tot de huidige staatsgreep en ook andere leiders.

2. Voor wat betreft dat zij avontuurlijke generaals waren die loyaal zijn aan de Britten, het is bekend dat de mannen van de Britten de zaden van het leger waren. En dat Amerika heeft gepoogd hier binnen te komen sinds het leiderschap van Özel. Echter zijn zij hier niet in geslaagd. Daarop zijn ze gaan werken aan de politie en de binnenlandse veiligheid en via deze weg zijn ze het leger binnengedrongen gedurende de ambtstermijn van Erdogan en zijn ze in bepaalde mate hierin geslaagd. Echter, de Britse invloed is nog steeds aanwezig terwijl Erdogan hen heeft gekortwiekt, maar nog geen einde had gemaakt aan de generaals die aan het hoofd stonden van de poging tot een staatsgreep.

Voor wat betreft dat het avonturiers zijn, dit is omdat bij het overdenken van deze poging het niet aannemelijk lijkt dat de Britten degenen waren die het plan hebben beraamd. Nochtans lijkt het aannemelijk dat de generaals zelf degenen zijn die dit plan hebben bedacht en de Britten hen hun gang hebben laten gaan. Dit is omdat wanneer je diep kijkt naar het plan, je kunt zien dat het bijna verstoken is van de gebruikelijke Engelse sluwheid. De coupplegers concentreerden zich bijvoorbeeld bij de gepoogde overname op secularisme, wat erg stupide is geweest. Dit is omdat de islamitische emoties onder velen van de Turken op dit moment zijn verspreid. Het noemen van secularisme is dus een bedreiging voor hen en doet hen denken aan de methode van regeren van Mustafa Kemal en zijn volgers. De wijze waarop zij Islam en de moslims provoceerden en hun afkeer toonden voor Islam en de moslims. Het noemen van secularisme door de coupplegers was dus stupide en dit zorgde ervoor dat de mensen de straten opgingen, omdat zij meer haat koesteren voor de aanhangers van Mustafa Kemal dan dat zij liefde hebben voor Erdogan. Een andere belangrijke kwestie is dat de coupplegers niet goed hebben nagedacht bij het arresteren van politici en regeerders, ofwel de president en de regering voordat ze hun staatsgreep openbaar maakten. Echter, zij hebben hun staatsgreep openbaar gemaakt terwijl deze mensen zich nog op hun eigen locaties bevonden! Daarom lijken hun daden meer op boosheid en hopeloosheid, zonder een populair standpunt te hebben of zelfs een georganiseerde staatsgreep.

Dit alles wijst erop dat de gepoogde staatsgreep gepleegd is door avontuurlijke generaals welke loyaal zijn aan de Britten, als een preventieve beweging ten opzichte van de besluiten van de legerraad waarvan zij verwachtten dat hun functies in gevaar zouden worden gebracht. Het zou zelfs het geval kunnen zijn dat het meer was dan alleen verwachtingen. Het is niet moeilijk om hierachter te komen.

3. Voor wat betreft het verwijt van Gülen, dit is hoogstwaarschijnlijk onjuist. De Gülen-beweging bevindt zich meer in de sociale sferen van de samenleving en heeft geen militaire kracht om een staatsgreep te plegen zonder steun van een koloniale macht. Dit ten eerste. Ten tweede volgt zij de bevelen van Amerika op en beweegt dus niet zonder haar toestemming. En Amerika ziet Erdogan als de sterkste man om haar belangen op te moment te behartigen. Turkije is namelijk de laatste strohalm voor Amerika om een oplossing te vinden voor de Syrische kwestie. Erdogan heeft hen een dienst verleend welke anderen in deze situatie niet aan haar hadden kunnen verlenen. Dit is het klaarmaken om natuurlijke relaties te creëren met het Syrische regime. De Turkse premier heeft namelijk het volgende gezegd: “Turkije zal haar relaties met Syrië weer normaliseren”.

4. Erdogan weet zonder twijfel dat de Britten macht hebben in het leger, ook al is deze erg verzwakt. En dat de Britse groep in het leger achter de couppoging zat. Desalniettemin beschuldigt hij Gülen ervan. Voor wat betreft Gülen, hij is niet een dergelijk groot gevaar zoals de Britten. Echter zal de discussie over de Britse mankrachten veel losmaken in de media. Derhalve wenst hij ze in discretie te elimineren, zonder dat er ophef over zal worden gemaakt, opdat massavorming wordt voorkomen. Daarom wil hij dubbel zoveel ophef maken over zijn concurrent Gülen, omdat de Gülen-beweging niet dezelfde invloed heeft als de Britse mankrachten.

5. Voor wat betreft hetgeen men kan verwachten na de gepoogde coup: de commotie die rondom de couppoging is ontstaan zal twee zijden beïnvloeden:

Voor wat betreft Amerika en Erdogan, zij zullen hun uiterste best doen om gebruik te maken van de gebeurtenissen. Zij zullen serieuze pogingen wagen om de invloed van de Britten in het leger te verwijderen. Of tin ieder geval hun invloed te verminderen. Zij hebben de couppoging dermate uitvergroot zodat dit hen een vrijbrief zal geven om alle Britse mankrachten op te sporen en aan te pakken. Natuurlijk zal Erdogan deze situatie gebruiken om zijn concurrent Gülen zoveel mogelijk te verzwakken, binnen de grenzen die Amerika voor hem bepaalt. De massale arrestatie van duizenden mankrachten duidt hierop.

Voor wat betreft Groot-Brittannië, zij heeft een grote klap te verwerken gekregen. Hoewel het niet volgens haar sluwheid is gelopen, heeft ze toch de Britse mankrachten hun gang laten gaan. Daarom zal zij de situatie nauwgezet volgen, zodat ze actie kan ondernemen met de mankrachten die ze nog heeft. Dit is wat Amerika en Erdogan ook verwachten. Daarom heeft Obama een bijeenkomst georganiseerd  voor de veiligheidsraad om te onderzoeken wat er is gebeurd in Turkije, alsof het bij de Amerikanen zelf gebeurd is, verwachtende dat er internationaal actie zal worden ondernomen. Ook roept Erdogan zijn mensen op om op de pleinen, vliegvelden en moskeeën te staan en om de wegen te versperren tegen elke actie van de Britse mankrachten en degenen die hen trouw zweren.

6. Tot slot, hetgeen is gebeurd is een pijnlijke kwestie omdat het bloed dat gevloeid is, ons bloed is en niet het bloed van de Britten of de Amerikanen. De aangerichte schade aan gebouwen en vliegvelden heeft in onze landen plaatsgevonden en niet in Amerika of Groot-Brittannië. De couppoging die uren voortduurde bestond uit opstapelende duisternissen in onze landen en tussen ons. En dit is een treurige en pijnlijke zaak. Niettemin is er een lichtpuntje welke door deze duisternis schijnt en dat is dat de mensen de straten opgingen en de volgende woorden scandeerden: O Allah, O Allah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar. Dit is omdat de aankondiging van secularisme door de coupplegers als een bedreiging werd gezien voor de emoties van de moslims in Turkije en dit zorgde ervoor dat ze de straten opgingen en de tanks confronteerden om hun religie te dienen. Ze gingen de coup tegen, niet vanwege hun liefde voor Erdogan of zijn regime, maar het was vanwege de haat voor secularisme. Dit alles terwijl ze emotioneel bewogen tegen secularisme, ondanks dat het huidige systeem en/of de coup voor secularisme staat. Secularisme waar ze ook verschijnt, is slecht. Echter zagen zij het secularisme van de coupplegers als een bedreiging voor hun Islamitische uitingen. Dit is omdat het een staatsgreep betrof volgens het pad van Mustafa Kemal en zijn volgers/partijen. Het volk is reeds bekend met de haat die zij koesteren voor Islam. Voor wat betreft het secularisme van het huidige systeem, deze is omringd door een vlaag van Islam, waarbij ze hun uitingen gewoon kunnen uiten. Hoe zal het dan zijn indien er voor de moslims daadwerkelijk een staat  zou zijn die rechtvaardig is. Khilafah volgens de methode van de Profeet (saw) die over hen zal regeren met rechtvaardigheid en oprechtheid. Een staat die de wetten van Allah (swt) zal implementeren en met hen op de weg van Allah zal strijden, waarbij ze in dit wereldse leven geëerd zullen worden en in het hiernamaals succesvol zullen zijn. Hoe? Ze zullen haar beschermen met hun bezittingen, hun zielen hun uitingen en ideeën, met hun ledematen en met alles wat ze hebben. De moslims zijn een natie (oemmah) van de goedheid. De beste natie (oemmah) welke voortgekomen is uit de mensheid: “Jullie zijn de beste natie voortgekomen uit de mensheid, jullie gebieden het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah”. De wetgeving nedergezonden door Allah zal deze oemmah snel omhelzen, een rechtgeleide Khilafah die de moslims zal overschaduwen met de vlag van de Profeet, vrede en zegeningen zij op hem en zijn familie, en Allah (swt) is hier zeker toe in staat.

Amier van Hizb ut Tahrir, Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

H. 12 Sjawwaal 1437

M. 17-07-2016

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland