Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag van het Khilafah Event ‘Geen veiligheid onder het anti-islambeleid’

Op zondag 31 maart 2019 jl. organiseerde Hizb ut Tahrir Nederland een Khilafah Event, dat in het teken stond van het ant-islambeleid. Jaarlijks wordt er in de (islamitische) maand Radjab, in de vorm van een Khilafah Event, aandacht besteed aan de val van de Khilafah (28 Radjab 1342). Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de toenemende haat jegens Islam en moslims. Recente gebeurtenissen zoals de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, de plaatsing van een pop bij Stichting as-Soennah in Den Haag en de lastercampagne jegens de islamitische middelbare school (Cornelius Haga Lyceum) in Amsterdam, komen niet uit de lucht vallen.

In een lezing zette Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland) uiteen hoe het anti-islambeleid tot stand is gekomen, diens uitingen en hoe dit beleid samenhangt met de zogenaamde ‘War on Terror’. Bovendien legde hij uit waarom het niet volstaat om slechts onze rechten op te eisen, maar dat we veel groter moeten denken. We dienen Islam als alternatief te presenteren en onze islamitische identiteit te waarborgen. Dat betekent ook dat we soms kritiek moeten uiten op de dominante opvattingen in de samenleving. Juist nu zouden we ons sterk moeten maken voor Islam.

Na afloop van de lezing was het tijd voor een panelgesprek. Aan de hand van zes stellingen en een vraagstelling, werden verschillende onderwerpen door de panelleden belicht. Zo ging het onder meer over de oorsprong van het anti-islambeleid, onze houding jegens overheidsprojecten om ‘radicalisering’ tegen te gaan, wat we praktisch zouden kunnen doen als moslimgemeenschap, het belang van eenheid en waarom we aanvallen op Islam juist niet zouden moeten negeren. Al met al een vruchtbare bijeenkomst die aanzet tot meer bewustzijn binnen de moslimgemeenschap.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland