Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:

As salamoe aleikoem beste Sjeich,

Moge Allah (swt) u eren met Islam en moge Hij (swt) de Islam met u eren. Ik bid tot Allah (swt) om een van degenen te zijn die u de baj’a geven voor de Khilafah volgens de methode van profeetschap, want Hij (swt) is overal toe in staat. Ik heb een vraag aangaande de kwestie rondom het lenen van andere staten en van internationale financiële instellingen. In het boek “De fondsen in de Khilafah Staat”  wordt vermeld dat het volgens de sjarie’a verboden is, omdat van hen lenen alleen mogelijk is middels woekerrentes of voorwaarden die hiertoe leiden.  De vraag is:Wanneer is het lenen toegestaan en welke voorwaarden maken het verboden? Is er een verschil als landen een verdrag hebben of in oorlog zijn? Moge Allah (swt) u helpen met wat goed is voor Islam en de Moslims in het leven en in het hiernamaals. As salamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh.

Antwoord

Wa alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoeh.

Het lijkt erop dat je verward bent over wat er in het boek “De fondsen in de Khilafah Staat” genoemd wordt. Voor wat betreft het lenen van geld van buitenlandse staten en internationale financiële instellingen. Dit is niet toegestaan volgens de sjarie’a, omdat dergelijke leningen niet mogelijk zijn behalve door te werken met rente of bepaalde opgelegde voorwaarden. Het is alsof je ervan uitgaat dat dit betekent dat er voorwaarden mogelijk zijn waarmee het lenen van het buitenland en internationale financiële instituties wel toegestaan is. Vandaar dat je vraagt om deze voorwaarden. Dit is echter niet het geval, het lenen van het buitenland en/of internationale financiële instellingen is om twee redenen niet toegestaan: het gaat hierbij om de rente en de voorwaarden welke gesteld worden. Als het lenen een van de bovengenoemde vormen aanneemt, dan is dat niet toegestaan. Het boek verduidelijkt deze kwestie in de rest van de paragraaf als volgt:

“Rentetarieven zijn verboden volgens de Sjar’, hetzij van individuen of landen, omdat de kredietverlenende landen en internationale financiële instellingen door het opleggen van voorwaarden controle krijgen over de Moslims en de wil van de Moslims. Zoals het eveneens hun vermogen afhankelijk maakt van de wil van de kredietverlenende landen en financiële instellingen. Een zaak welke verboden is volgens de Sjar’.

De internationale leningen behoren tot de gevaarlijkste aandoeningen en oorzaken voor het opleggen van het gezag van de koeffaar (ongelovigen) over de Islamitische landen. Hoe vaak heeft de Oemma daarnaast wel niet geleden door de calamiteiten van deze leningen? Daarom mag de Khalifah geen gebruik maken van internationale leningen om de uitgaven voor inzake deze gebieden te dekken.

Het lenen van het buitenland is vanwege de hierboven genoemde redenen dus ook niet toegestaan. Wat betreft de rest van de vragen ten aanzien van het land waarmee een verdrag of oorlog is, dan is de kwestie als volgt:

Volgens de huidige procedures voor internationale leningen, kan er niet geleend worden zonder de volgende sjarie’a overtredingen te begaan:  “woekerrente en voorwaarden die tegen de sjari’a indruisen”. Daarom is het niet toegestaan om van andere staten te lenen volgens de huidige internationale contracen, ongeacht of er met een land een verdrag of oorlog is.

Jullie broeder

Ata Bin Khalil Aboe Al Rashtah

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland