Hizb ut Tahrir Nederland

Het volgende is vermeld in het boek ‘Tafkeer’ (blz. 104): ‘En om deze reden heeft de Oemma geen generaties of honderden jaren nodig, elk gedachte en handeling vereist slechts minder dan een decennium om te ontplooien in de Oemma. Zodoende kan de transformatie van de Oemma in een enkel decennium plaatsvinden. Als de Oemma onderdanig (of in een positie van onderwerping) is voor haar vijand, dan heeft het meer dan een decennium nodig, maar het zal niet langer dan drie decennia duren.’

En Allah (swt) heeft gezegd:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

“Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker heerschappij op aarde zal geven”(VBK Soera an Noor, ayah 55)

De vragen:

Vraag 1: Betekent deze verklaring dat het verplicht is om de Khilafah te hervestigen binnen 30 jaar, nadat er een Jamaa’ah (groep) is ontstaan welk oproept tot een Khilafah?

Vraag 2: Adopteert Hizb (nog steeds) deze verklaring?

Vraag 3: Heeft deze verklaring een Goddelijke Bewijs?

Bovenstaande is gerelateerd aan de verklaring in het boek en aangaande het Goddelijke vers:

Vraag 1: Is het inbegrepen in de betekenis van de aayat dat er indien een groep (Jamaa’ah) is ontstaan, welk oproept tot het vestigen van de Khilafah, dat het dan noodzakelijk is dat de overwinning komt, voordat haar leden aan hun eind komen?

Vraag 2: Is de verplichting van het komen van hun overwinning gespecificeerd met een bepaalde tijdsperiode of een periode tussen twee momenten?

Vraag 3: Als men veronderstelt dat de leeftijd van degenen die het initieel ondernamen 50 jaar is, is dan de verplichting van het komen van hun overwinning ook voordat zij overlijden?

De antwoorden:

1. Ja. Het klopt zoals de verklaring reeds aangeeft. Echter, men dient bewust te zijn van het volgende:

a. Deze verklaring is geen Koran welk wordt gereciteerd noch een Hadith welk wordt overgeleverd. Integendeel; het is een mening vanuit de Ijtihaad van een mens en is daarvoor toegankelijk en gevoelig om correct of foutief te zijn.

b. De afwezigheid van het voltooien van de verklaring binnen de gespecificeerde periode betekent niet dat de Fikra (idee) en de Tareeqa (methode) niet geldig en correct zijn. En wij weten dat sommigen van de Anbiyaa (Profeten) werden geweigerd en niet positief onthaald door hun eigen mensen, zoals aangegeven in de Koran al Kareem, ondanks het feit dat zij kwamen met hetgeen Allah (swt) met de Haqq (waarheid) tot hen heeft nedergezonden. Het gebrek aan een positieve respons van hun volkeren betekende niet automatisch het gebrek aan correctheid over hetgeen waarmee zij werden gezonden en net zoals het feit dat het niet betekent dat zij een fout hebben gemaakt in de methode voor het overbrengen. Dit is omdat zij waren gezonden met de Wahi (Goddelijk openbaring) van de hemelen en de valsheid kan het niet benaderen.

c. De Oemma is onderworpen aan de vijanden en niet enkel een vijand. En men vond deze gedachte in een situatie welk kan worden beschouwd als een van de meeste harde omstandigheden, terwijl de regio in situaties en omstandigheden bevond welk abnormaal waren en geen voorsprong kende. De Oemma  werd verwikkeld en hield zich bezig met tijdelijke handelingen (voor snelle/gedeeltelijke oplossingen) en materiele handelingen, door leiders die hun leiden in zulke complotten en gefabriceerde handelingen, terwijl men hen afleidt en afstandelijk houdt van andere handelingen, waardoor wij vertraagd zijn met het bereiken van onze missie en doel.

d. dat het volgende werd benoemd na de verklaring: “En om deze reden is het noodzakelijk voor de beweging, actie of idee om resultaat te brengen in de Oemma via de handen van degenen die streven om deze idee en handeling te realiseren. En de mensen die een structuur in Hizb ut-Tahrir vormden en vestigden, zijn nog steeds aanwezig, ookal zijn sommigen van hen overleden.

2. Deze verklaring is niet conform de realiteit en is hierdoor een non-discussie geworden.

3. Deze verklaring is geen Hoekm Sjar’i waarvoor er een Sjar’i Dalielm (bewijs om kan worden gevraagd. Het is echter een Ijithaad welk is genomen vanuit de studie van de realiteit, waardoor het gevoelig is voor een correcte of incorrecte antwoord.

Voor wat betreft het beantwoorden van de vragen aangaande de aayaat, dan is deze ayah nedergezonden aan de Profeet (saw) en zijn eervolle metgezellen (ra), en Allah (swt) heeft inderdaad hetgeen voor hen bewerkstelligd. Hij (saw) gaf hun bezit over het Arabisch Schierland, Asj Sjaam, Irak en Egypte. Hij (swt) maakte hen leiders en regeerders. Hij (swt) maakte deze Dien dominant in deze gebieden. Hij manifesteerde het en heeft het ferm gevestigd, totdat alle Shirk compleet werd vernietigd. Hij (swt) verschafte hen Amaan (veiligheid) na de Khawf (angst) waaraan zij leden via de handen van de Moesjrikien in Mekkah en dat zij vanwege hen nooit hun wapens van hun hand lieten, wanneer zij in Medinah waren. Zij zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, zal er een dag komen dat wij veilig zullen zijn en onze wapens kunnen neerleggen?’ Hij (saw) zei:“Jullie hoeven niet geduldig te zijn, behalve voor heel even, totdat een man vanuit jullie zal zitten in een grote bijeenkomst. Hij zal gekruisd zitten, terwijl hij niet in bezit is van enige ijzerwerk.”Daarna zond Allah (swt) deze aayaat neer. Het bereiken en realiseren van deze aayat valt onder de tekenen van Profeetschap, omdat het kwam als een bevestiging voor hetgeen de Profeet (saw) zei tegen de Metgezellen (ra).

Wanneer deze aayaat wordt begrepen in haar algemene betekenis, dan indiceert men alst volgt. Mits er een Jamaa’ah is opgericht en zij draagt Islam op een correcte manier en op een manier welk volledig correct is in haar methode (tareeqah) dan zal het met de Wil van Allah (swt) het doel bereiken en de Khilafah vestigen voordat haar leden ten einde komen. Om deze reden is onze hoop in Allah (swt) groot en ons vertrouwen dat Hij (swt) ons de overwinning zal schenken ook erg groot. En dat Hij (swt) ons in staat stelt om de Khilafah te vestigen als een realisatie van Zijn belofte, ook al heeft Hij (swt) geen specifiek tijd of periode aangegeven. Hieraan toevoegend; de belofte is voor een Jamaa’ah (groep) en niet voor een individu of individuen.

8th Muharram 1404

14/10/1983

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland