Hizb ut Tahrir Nederland

Stem moslims gekaapt in LBHT discussie

Afgelopen week werd een motie ingediend door SP-Kamerlid Jasper van Dijk, om seksuele diversiteit onder de aandacht van leerlingen te brengen, ter bevordering van LBHT-acceptatie. Het voorstel is om naast de basisscholen en het voortgezet onderwijs, ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  verplichte aandacht te besteden aan o.a. homoseksualiteit. Scholen die weigeren om hieraan mee te werken, krijgen een financiële sanctie. Opvallend was dat de VVD, FvD en de SGP het voorstel ter uitbreiding, alsmede de financiële sanctie verwierpen en DENK, die haar bestaansrecht te danken heeft aan met name de moslimachterban, vóór stemde. Dus voor méér verplichte LBHT-acceptatie in het onderwijs en vóór een financiële sanctie, wanneer dit achterblijft.

DENK had de optie om zoals de SGP uit principiële gronden tegen het voorstel te stemmen, maar deed dit niet. Dan hebben we het niet eens over de principiële gronden die haar oorsprong vinden in Islam, om de simpele reden dat DENK géén Islamitische partij is. Maar meer uit principiële gronden, om haar achterban tegemoet te komen, omdat deze bijna uitsluitend bestaat uit moslims die op de een of andere manier de hoop hadden gevestigd op DENK en dat zij op zou komen voor hun belangen.

Dit is reden geweest voor ons om een week te wachten met het uitbrengen van ons commentaar, aangezien we eerst de geluiden binnen de moslimgemeenschap wilden aanhoren. Maar het bleef oorverdovend stil. De vocale moslimgroepen en geleerden, die eerder bijna een agressieve campagne voerden vóór DENK, met het argument dat deze op zou komen voor de belangen van de moslimgemeenschap, lieten het dit keer unaniem afweten. We hadden gehoopt dat zij, aangezien zij de belangen van de moslimgemeenschap op de eerste plaats zetten, op zijn minst een openlijk advies aan DENK zouden geven. Maar helaas.

Wat betekent hun stilzwijgen dan? Is het zoals de regel luidt “zwijgen is toestemmen”? Namelijk dat deze groepen en geleerden staan voor méér verplichte LBHT-acceptatie, seksuele diversiteit en homoseksualiteit onder de moslims? Of betekent dit “wie stemt geeft zijn stem weg”?

Nee, we hoeven niet eens in discussie te treden of indoctrinatie, welke door hogere hand wordt opgelegd ter promotie van LBHTI-acceptatie, seksuele diversiteit en homoseksualiteit onder de moslims wel of niet een goede zaak is. Het spreekt voor zich.

Echter, de laatste stelling is plausibeler en maakt duidelijk wat er hier gaande is.

Het gaat ons niet zozeer om DENK, maar om de misleiding van democratische verkiezingen en partijen die gestoeld zijn op het seculiere gedachtegoed en die oproepen tot deze gedachten en de moslims hierin meeslepen. Zij hebben hierdoor andere normen en waarden en maatstaven, anders dan Islam in het beoordelen van kwesties. Het is niet de Halal en de Haram, maar de zogenaamde democratische vrijheden, rechten en de plichten.

Dit resoneert ook in het denken en in de oplossingen die men aandraagt. Zo wordt beargumenteerd dat, om racisme en islamofobie tegen te gaan, men ook homofobie tegen moet gaan. Dit is misschien vanuit het perfectief van het democratische “gelijkheidsprincipe” of de “vrijheden” correct, maar het is corrupt vanuit een Islamitisch perspectief.

Aangezien Islam hele andere en specifieke regels heeft over de goede omgang met andersdenkenden, racisme en LBHT.

Ons woord is daarom gericht tot de moslimgemeenschap, dat zij inziet dat de oplossingen voor de problemen waar de moslimgemeenschap mee te kampen heeft, niet ligt in participatie in het systeem, noch door compromissen te sluiten met Islam, noch door het aannemen van normen, waarden en maatstaven buiten Islam.

Maar dat de oplossingen, voor zover die in onze mogelijkheid liggen, juist liggen in het vasthouden aan onze Islamitische principes, normen, waarden en maatstaven. Zelfs als het geen voordeel lijkt op te leveren.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland