Pegida-demonstraties; het zoveelste instrument in het normaliseren van de haat tegen islam

Pegida zou zaterdag 22 oktober 2022 gaan demonstreren op het stationsplein bij station Rotterdam Centraal en was daarbij van plan een Koran te verbranden. Ook op de zondag, 23 oktober, hebben zij een “Koranverbranding” demonstratie gehouden. Zowel gemeente Rotterdam als gemeente Den Haag hebben Pegida toestemming gegeven hun demonstratie te mogen houden. Een ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraden wilden deze bijeenkomst niet bij voorbaat verbieden omdat in hun ogen het demonstratierecht “heilig” is.

Op zowel zaterdag als zondag is de Pegida-voorman, Edwin Wagensveld, aangehouden door de politie. Zaterdag was Pegida aanwezig met een handvol “dappere” Pegida-aanhangers. Op het tegenprotest kwamen ongeveer 150 mensen af. De politie heeft uiteindelijk op beide dagen de aanwezige Korans in beslag genomen om te voorkomen dat de Korans in brand zouden worden gestoken, met als reden dat openbare brandstichting niet is toegestaan. Ondanks het overduidelijke voornemen van Wagensveld om Korans te verbranden, mochten de demonstraties wel doorgaan.

Deze haatcampagnes van Pegida, die tot doel hebben de liefde voor de Koran te breken en de haat tegen de islam te normaliseren, zijn niet in een vacuüm ontstaan. Het anti-islambeleid van politieke partijen is gedurende de afgelopen tientallen jaren steeds duidelijker geworden en dit beleid heeft het extreemrechtse monster doen ontstaan en gevoed. Tegenwoordig is het een instrument van het Westen om, onder het mom van vrijheid van meningsuiting en demonstratie, openlijke vijandigheid ten aanzien van islam en de moslims te vertonen met als doel de moslims te dwingen tot integratie en het vernietigen van de loyaliteit jegens islam en haar symbolen.

Op het moment dat wij dergelijke campagnes normaliseren omdat wij het demonstratierecht accepteren, zal dit betekenen dat het Westen heeft gewonnen. Het is volstrekt onacceptabel om dergelijke zaken te normaliseren met als drogreden dat zij de status van de Koran of andere islamitische symbolen toch niet kunnen aantasten. De kwestie is hier onze verantwoordelijkheid om op te komen voor islam en een duidelijk signaal af te geven aan de samenleving. De implicatie van acceptatie van dergelijke beledigende handelingen, is dat het langzamerhand ontvankelijker wordt om steeds grovere vormen van beledigingen te uiten. Van de Moslims in Nederland wordt geëist om belediging te accepteren, net zoals zij de Moslims proberen de LHBTI+ propaganda te accepteren.

O Moslims, duld geen belediging jegens Allah (swt), Zijn Profeet (saw), de Koran of andere symbolen van Islam. Deze zijn ons immers meer dierbaarder dan ons eigen zelf, wij zullen nooit accepteren dat de Goddelijke Boodschap bespot wordt of het doelwit wordt van ridiculisering. Wij hebben allemaal gezien hoe het met de andere geloofsgemeenschappen is verlopen. De acceptatie ervan heeft geleid tot een normalisering in het bespotten van hun geloof. Hoe draagt dit bij tot het samenleven van verschillende gemeenschappen in de samenleving? Laten we daarom als Moslims met trots onze Islam uitdragen en beschermen, zodat Allah ons eer en status geeft in deze wereld en het hiernamaals.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland