Hizb ut Tahrir Nederland

Meneer de Ambassadeur,

In de ochtend van 19 mei, 2011, arresteerde het binnenlandse veiligheidsagentschap van Rusland (FSB) een Moslimvrouw, Sidikova Oomidjan Ganeva (35), in Moskou. Zij mocht niemand over haar verblijfplaats informeren, en haar drie kinderen – een dochter, Meerkhan (12), en haar twee zonen, Nusratullah (10) en Salahuddin (8) werden in een staatsweeshuis geplaatst. De arrestatie van Sidikova, en de gedwongen verwijdering van haar kinderen van hun huis en familie, kwamen na de arrestatie van de echtgenoot van Sidikova, Farookh Fadl Dinovic (39), op 7 December 2010. Dinovic werd gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de politieke partij Hizb ut Tahrir. Zijn vrouw werd toen ook gearresteerd om hem onder druk te zetten om de vervaardigde beweringen te bekennen. Het hof veroordeelde Sidikova tot twee maanden gevangenisstraf.

Dit is in ieder geval niet het eerste incident van laffe aanvallen door uw land tegen onschuldige mensen, en wij veronderstellen dat u zich goed bewust bent van het feit van de algemene vervolging van Moslims in Rusland. Aangezien u blijft aandringen om u te richten tot onschuldige Moslims, voelen wij ons gedwongen om ons in uiterste ernst tot u te richten. Wij aan schrijven u, niet omdat wij geloven dat u aandacht zult besteden aan onze woorden, maar eerder willen wij u bewust maken dat dergelijke gevallen niet onopgemerkt voorbij zullen gaan aan de Moslims in de wereld. Het feit dat zelfs de vrouwen en kinderen nu onderworpen worden aan uw onrechtvaardige opsluitingen en vervolgingen, versterken slechts de behoefte om de misdaden van uw land naar voren te brengen. Ondanks de enorme inspanningen van Rusland om een dekmantel te vinden voor de genocide in Tsjetsjenië, en ondanks het feit dat u verscheidene van uw eigen staatsburgers heeft gedood als deel van die inspanningen, moet u weten dat de gehele wereld zich van de misdaden van uw land bewust is.

Als internationale diplomaat, bent u zich goed bewust van de intense protesten, momenteel verspreid over de Moslim landen en te horen over heel de wereld. Deze protesten en opstanden zijn het resultaat van decennia van tirannie en onrechtvaardigheid, gelijkaardig aan de manier die Rusland vandaag de dag blijft praktiseren, in het bijzonder jegens zijn Moslimburgers. Deze opstanden duiden op de capaciteit en wens van de Moslimnatie om zijn eigen zaken te beheren, met inbegrip van de hevige bestraffing van eenieder die durft om onze vrouwen en kinderen te schaden, te beledigen of gevangen te nemen.

Als internationale diplomaat moet zich u er ook van bewust zijn dat uw huidige premier, Vladimir Poetin, herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de terugkeer van Islamitische Khilafah. Wij, de leden van Hizb ut Tahrir, werken globaal, dag en nacht, om dit doel te bereiken –de hervestiging van de Islamitische Khilafah. Ons werk is zuiver politiek en intellectueel; we gebruiken geen enkele vorm van geweld of andere materiële acties – dit is een bekend en bewezen feit.

Het is algemeen bekend dat de oproep van Hizb ut Tahrir een bijzonder sterk fundament in de vroegere Sovjet republieken van Centraal Azië heeft gevonden. U zou dus, uit alle naties, bewust moeten zijn van het potentieel van deze oproep, niet te vergeten dat zelfs het barbarisme van uw lakei, Karimov, tegen onze leden en aanhangers in Oezbekistan, onze vastberadenheid of activiteit niet eens een klein beetje heeft gekrenkt.

Hizb ut Tahrir Scandinavië vraagt u om dit bericht aan uw meerderen af te geven: Wij eisen de directe vrijlating van onze zuster, Sidikova Oomidjan Ganeva, en haar kinderen! Wij dagen u uit om het kleinste bewijsmateriaal voor te leggen dat Hizb ut Tahrir, zoals u claimt, bij terrorisme betrokken is. Als u dit niet lukt, wat u zeker niet zult lukken, accepteer dan de gevolgen en beëindig onmiddellijk uw pogingen om onze leden en aanhangers te terroriseren in Rusland! Neemt u onze vrouwen en kinderen gevangen om geen andere reden dan hun Islamitische geloof!? Deze laffe acties door de Russische overheid zijn niets meer dan een toevoeging aan de donkere geschiedenis van Rusland van misdaden tegen de Moslims. Sommige dingen zullen niet vergeten worden, laat staan vergeven.

Chadi Freigeh

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Scandinavië

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland