Hizb ut Tahrir Nederland
 Introductie tot Hizb ut Tahrir

Hizb ut Tahrir is een politieke partij met Islam als haar ideologie (mabda’). Haar doel is de hervatting van de Islamitische manier van leven door middel van het hervestigen van de Islamitische Staat, die de Islamitische systemen implementeert en zijn boodschap aan de wereld verkondigt. Deze partij heeft een partijcultuur opgezetwelke bestaat uit Islamitische oordelen over de zaken van het leven. De partij roept de mensen op, Islam als intellectueel leiderschap (qiyaadat oel fikriyya) aan te nemen waaruit de systemen voortvloeien die alle problemen van de mens oplossen, of deze nu politiek (siyaasa), economisch (Iqtisaad), cultureel (thaqaafa), maatschappelijk (moedjtama’) of van andere aard zijn. Zij is een politieke partij, die bestaat uit zowel vrouwelijke als mannelijke leden. Zij roept een ieder mens op om Islam en haar concepten (mafaahiem) en systemen te adopteren. Ze benadert hen, ongeacht de diversiteit van hun volkeren en wetscholen, volgens de visie van Islam.

Hizb ut Tahrir is een politieke structuur (takattoel siyaasie) en is geen spirituele, wetenschappelijke, educatieve, welzijns-of militaire beweging.De partij werd in 1372 n. H. –1953 n. Chr. –door de geleerde en politiek denker Sjeich Taqioeddien an Nabhaanie, opgericht.

Na de dood van deze grondlegger op de eerste dag van Moeharram in het jaar 1398 n. H. –11-12-1977, nam Sjeich ‘Abdoel Qadiem Zalloem (Rahimoehoe’Allah) de partijleiding over tot hij in 2003 zijn aftreden bekendmaakte. Sindsdien is Sjeich ‘Ata‘ ibn Galiel Aboe ar Rasjta leider (Amier) van de partij.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland