Hizb ut Tahrir Nederland

Idrissa Gueye van Paris Saint-Germain moet zich verantwoorden voor de ethische commissie van de Franse voetbalbond omdat hij afgelopen weekeinde zou hebben geweigerd deel te nemen aan een actie tegen homofobie. De ethische commissie van de FFF wil na de ontstane ophef dat Idrissa zijn situatie komt verduidelijken. Idrissa was er niet bij in de uitwedstrijd tegen Montpellier, waarin PSG met speciale rugnummers in de kleuren van de regenboog aantrad. De Franse kampioen droeg dat shirt ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie.

Bovenstaande gebeurtenis is een goed voorbeeld van de LHBT-propaganda die al jaren aan de gang is en onderdeel is van de normalisatie van zaken die indruisen tegen de natuur van de mens. Ook (moslim) kinderen zijn niet veilig hiervoor en worden blootgesteld aan dergelijke vunzigheid. In meerdere landen zie je dat moslimouders bezorgd zijn over vroegtijdige blootstelling aan concepten zoals homoseksualiteit en geslachtstransities. Zaken waar onschuldige zielen zich totaal niet mee bezigen, maar waarvan de westerse overheden willen dat ze als normaal gezien worden. Verschillende LHBT-instanties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat LHBT-relaties van begin af aan worden onderwezen aan kinderen om zo ook het verschil in opvoeding vanuit huis uit vroegtijdig te ondervangen.

Alsof bovenstaande niet genoeg is, zijn overheden ook actief bezig met het vergroten van LHBTI-acceptatie binnen bi-culturele en religieuze groepen. Op de website van de rijksoverheid staat bijvoorbeeld: “Hoe religieuzer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij LHBTI’s niet accepteert. De overheid wil dit veranderen. Dit gebeurt onder meer door de inzet van rolmodellen en het verspreiden van ervaringsverhalen”. Het is dus niet gek dat (ex)moslims die zich afzetten tegen fundamentele islamitische beginselen de voorpagina halen en hun verhaal uitgebreid op elk medium kunnen doen om zo hun exposure te vergroten.

Het bijzondere aan deze situatie is dat de overheden in het Westen een minderheid ondersteunen ten koste van andere minderheden. In dit geval wordt dus de LHBT-minderheid gesteund in het verspreiden van hun denkwijze ten koste van bijvoorbeeld christelijke of islamitische minderheden. Wederom een mankement in het democratisch bestel wat in essentie de normen en waarden van de meerderheid handhaaft en rekening hoort te houden met de minderheden. Echter worden in dit geval de uitgangspunten van de LHBT-minderheid gebruikt om de islamitische minderheid ideologisch aan te vallen om hiermee fundamentele wijzigingen in gedachtegoed proberen te bewerkstelligen.

Het is belangrijk voor de moslims om bewust te zijn van de ideologische aanval die nu decennialang de fundamenten van islam onderuit wil halen. Niemand dient in twijfel te verkeren over wat de positie van islam is met betrekking tot het accepteren van verkeerde concepten zoals hetgeen waar de LHBT-lobby voor strijdt. Islam ziet homoseksuele relaties en het fenomeen van transgenderisme als een grote zonde en het accepteren hiervan, als een handeling die toegestaan zou zijn, betekent zelfs dat men uit de religie treedt.

Vanuit intellectueel perspectief valt ook te bediscussiëren waar de grens ligt van zedeloosheid. Decennia geleden waren dergelijke handelingen uit den boze en was het algemeen geaccepteerd dat dit niet past bij de mens. Nu jaren later dient dit fenomeen geaccepteerd te worden door menigeen of je het er mee eens bent of niet. Waar houdt deze transitie van de status quo op?

Dit is het gevaar van het loslaten van het verstand, het niet hebben van objectieve (goddelijke) maatstaven en het volgen van de eigen (dierlijke) begeerten. Je krijgt een ideologische rommel als maatschappij. Mensen bepalen wat moreel verantwoord gedrag is en wat niet. Dit in tegenstelling tot wat islam ons leert. Wij zijn beperkt en dienen ons te onderwerpen aan de objectieve en goddelijke maatstaven die zijn geopenbaard door Allah (swt) en die in lijn liggen met onze natuur.

Deze goddelijke maatstaven houden rekening met onze begeerten, maar bevredigen deze op een structurele en geordende wijze. Dit houdt de maatschappij stabiel, eenduidig en in evenwicht. Wij dienen dit als moslims goed te begrijpen en deze boodschap te verspreiden aan onze medemens. Wil je sociaal-maatschappelijke stabiliteit? Dan biedt islam daar de perfecte oplossing voor, namelijk de wetgeving van Allah (swt).

Dergelijke situaties scheiden het kaf van het koren en laten zien wie er daadwerkelijk standvastig zijn. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zal voor de mensen een tijd komen waarin degene die geduldig vasthoudt aan zijn geloof als degene is die vasthoudt aan een hete kool.”

Wij leven in een periode waarin de kolen steeds verder verhit worden en juist nu dienen wij ons steviger vast te klampen aan islam. Moge Allah Idrissa standvastig houden op de waarheid en hem een voorbeeld laten zijn voor vele moslims.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland