Hetze rond “extreme” lectuur Vught is manifest anti-Islambeleid

De Telegraaf pakte gisteren groot uit met het nieuws over de beschikbaarheid van “extremistische lectuur” in de gevangenis in Vught. De moslim-gedetineerden zouden “radicaliseren” in plaats van deradicaliseren. Het CDA en de PVV sprongen er direct bovenop en riepen op om deze boeken te verwijderen. Het opleggen van censuur op islamitische lectuur werd beargumenteerd door Jelle van Buuren, terrorismeonderzoeker aan de Universiteit Leiden, door het te vergelijken met allerlei “nazi-boeken.” Hij zei dat we raar zouden opkijken als deze boeken door veroordeelde rechts-extremisten gelezen zouden worden.

Het enige waar we raar van opkeken, was het niveau waarmee het nieuws over deze “extremistische lectuur” aan het Nederlandse publiek werd voorgeschoteld. De boeken waar men zo minachtend over spreekt zijn welbekende en geaccepteerde boeken van gerespecteerde geleerden, die al eeuwenlang bestudeerd worden door zowel moslims als niet-moslims. Volgens een bron zouden er zelfs “twee dozen met twintig exemplaren” van de Tafsir van Ibn Kathir zijn binnengedragen, alsof het zou gaan om gevaarlijke explosieven! Terwijl deze wereldbekende en gerespecteerde klassieker over de uitleg van de Edele Koran, al eeuwenlang door verschillende geleerden als referentie wordt gebruikt in hun werken. Vandaag de dag hebben de meeste moslims wel ergens in hun kast deze Tafsir staan. Dit geldt eveneens voor de boeken van Ibn Taymiyya en alle andere gerespecteerde geleerden, die men nu schaart onder “extremistische literatuur; verboden te lezen.”

Door op te roepen om dit soort vooraanstaande boeken en geleerden te verbieden, spreekt men het verlangen uit om ook alle gelijksoortige islamitische literatuur te verbieden, waarin normatieve islamitische normen en waarden worden beschreven. Met andere woorden; men heeft geen probleem met een bepaalde “versie van Islam” maar men heeft een probleem met Islam.

Dit is niet alleen in Nederland gaande, maar ook in bepaalde delen in Europa waar relatief veel moslims woonachtig zijn, is men bezig om een “light-versie van Islam” te ontwikkelen. Een versie van Islam die verstoten is van haar basale kernwaarden en zich conformeert aan het seculiere gedachtegoed. Onlangs kondigde de Franse president Macron nog aan dat hij stappen heeft ondernomen om Islam te hervormen, door ‘piketpaaltjes’ te slaan voor de Franse Islam (In Nederland heet het Nederlandse Islam of “patatje Islam”).

Hij wil het seculiere gedachtegoed nog harder doordrukken en Islam hieraan aanpassen. Hij zei: “We werken aan het structureren van de Islam in Frankrijk en ook aan diens uitleg…” Hier werd onder meer gehoor aan gegeven door 300 Franse prominenten, waaronder ex-president Nicolas Sarkozy, ex-premier Manuel Valls en Bertrand Delanoë (voormalig burgemeester van Parijs), artiesten als zanger Charles Aznavour en acteur Gérard Depardieu, en andere invloedrijke personen om een manifest te schrijven om de Edele Koran te “actualiseren” en “antisemitische” en “antichristelijke” passages uit de Koran te verwijderen.

De werkelijke pijlen zijn gericht tot Islam en de Edele Koran, dus begint men eerst bij het verbieden van boeken en personen die haar uitleggen en haar niet interpreteren volgens de wensen en grillen van de vaandeldragers van het seculier liberaal gedachtegoed.

We vragen de moslimgemeenschap om alert hierop te zijn en waar nodig zich uit te spreken tegen dit anti-islambeleid. Zoals gezegd, vandaag zijn het de exegesen van de Edele Koran die men probeert te verdraaien en te verbieden. Morgen zal het de Koran zijn.

“En toen Onze duidelijke Verzen aan hen werden voorgedragen, zeiden degenen die niet op de Ontmoeting met Ons hoopten: “Breng ons een andere Koran dan deze, of vervang hem.” Zeg (o Mohammed): “Het is niet aan mij om hem zelf te vervangen. Ik volg slechts dat wat aan mij geopenbaard wordt. Waarlijk, ik vrees de Bestraffing van de geweldige Dag (De Dag des Oordeels) als ik mijn Heer ongehoorzaam ben.”(VBK: Soera Yoenoes: 15)

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland