Hizb ut Tahrir Nederland

Recentelijk nog trad het Don Bosch College in Volendam op de voorgrond met een hoofddoekverbod. Nu volgt het Gerrit Rietveld College in Utrecht met een beperking van de wijze waarop moslimmeisjes een hoofddoek mogen dragen. Het Gerrit Rietveld College in Utrecht stelde dat met ingang van dit schooljaar nieuwe kledingsregels in zullen gaan, welken ondermeer inhouden dat de vrouwelijke moslimleerlingen wel een hoofddoek mogen dragen maar één die het College voorschrijft. Zo eist het College ondermeer dat de hoofddoek niet de wenkbrauwen of de kin mag bedekken.

Het Gerrit Rietveld College kent een groot aantal van Moslimleerlingen, en tot dusver is nooit gebleken dat het dragen van een hoofddoek een belemmering vormt voor hun studie. En dit is zoals viel te verwachten, want immers, het verstand is een proces dat zich afspeelt in het hoofd en niet in wat om het hoofd heen is gewikkeld.

Daarom rijst de vraag: waar houdt het Gerrit Rietveld College zich mee bezig?

Onderwijsinstellingen zouden zich moeten bezighouden met zaken waarvoor zij in het leven geroepen zijn, en dat is simpelweg het onderwijzen van de leerlingen volgens een bepaald curriculum met daaraan gestelde kwaliteitseisen. Het bemoeien met het uiterlijk van hun leerlingen valt niet onder haar taken. Dat er kledingsvoorschriften zijn op scholen is vanzelfsprekend, maar dan moet het gelden voor iedere leerling. Het voorschrijven van een kledingsvoorschrift dat de wenkbrauw en de kin niet bedekt is niet alleen willekeurig, maar is ook nog eens specifiek gericht tot de moslimleerlingen en daarmee hoogst discriminatoire!

Het schoolbestuur maakt zich ook nog eens belachelijk wanneer zij beweert dat het dragen van een pony ook verboden is als die de ogen bedekt. Het verbiedt immers de moslimmeisjes om middels een hoofddoek de wenkbrauwen te bedekken, maar als het dragen van een pony die de “ogen bedekt” verboden is dan betekent dit dat het dragen van een pony die de wenkbrauwen bedekt niet verboden is! Maar verbiedt de moslimsmeisjes dus om middels een hoofddoek de wenkbrauwen te bedekken, maar het laat de overige leerlingen vrij om hun wenkbrauwen middels haar te bedekken.

En voor wat betreft de regel dat de kin niet bedekt mag worden: hoe kunnen zij deze regel ooit eerlijk toepassen? Mag dan bevoordeeld een coltrui ook niet meer? Of geldt dit voorschrift wederom enkel voor de moslimleerlingen?

Het is duidelijk geworden dat nu ook onderwijsinstellingen in Nederland de pijlen gericht hebben op Islam en de moslims. Ons antwoord hierop is dat de strijd die tegen Islam gevoerd wordt nooit door hen gewonnen kan worden door de hoofddoek te verbieden of dit te beperken. De enige kans die men heeft tegen Islam is door discussie en het aandragen van geloofwaardige en intellectuele argumenten.

Wij van Hizb ut Tahrir zijn bereid om deze uitdaging aan te gaan met een ieder die pleit voor een verbod of beperking van de hoofddoek.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland