Hizb ut Tahrir Nederland

De massaprotesten die Amerika overspoelen en de gevolgen ervan ten aanzien van het buitenlands beleid

Vraag:

De afgelopen twee weken werden de Verenigde Staten overspoeld door grootschalige protesten in sommige regio’s, die overspoeld werden door geweld, plundering van winkels en vernieling van politiebureaus. Kan het doden van een Afrikaanse-Amerikaanse man in Amerika zulke protesten ontketenen? Dit is de afgelopen jaren vaker gebeurd en dergelijke protesten zijn er niet geweest! Wat zijn de gevolgen voor het Amerikaanse buitenlands beleid door de Amerikaanse protesten?

Om duidelijke antwoorden op bovenstaande vragen te krijgen, bekijken we het volgende:

1. De Amerikaanse politie heeft op 25/5/2020 in Minneapolis, in de Amerikaanse staat Minnesota een man van Afrikaanse afkomst genaamd George Floyd gedood. Het was een afschuwelijke misdaad waarbij de politieagent de training die hij kreeg in het politiekorps toepaste; door op de halsslagader te gaan leunen en in de nek te drukken. De misdaad duurde negen minuten, waarbij Floyd schreeuwde: “Ik kan niet ademen” tot hij stierf. Alle Amerikanen waren getuige van deze gruwelijke misdaad en zagen met eigen ogen de wreedheid van de Amerikaanse politie tegen de Afrikaanse-Amerikaanse gemeenschap. De volgende dag braken er demonstraties uit om deze mate van wreedheid in de omgang met mensen te veroordelen. Vervolgens verspreidden de demonstraties zich naar andere Amerikaanse steden, met de wijdverspreide circulatie van de pijnlijke verstikkingsvideo via social media sites totdat de demonstraties zich verspreidden naar meer dan 80 Amerikaanse steden in meerdere staten.

Vervolgens kondigden de autoriteiten een avondklok aan om de demonstraties te voorkomen die in veel gevallen gepaard gingen met gewelddadigheden, moorden, plunderingen en vernieling van winkels en politiebureaus. De Amerikaanse politie nam haar toevlucht tot meedogenloze middelen tegen de demonstranten en arresteerde meer dan 4000 mensen in verschillende steden. Tevens kondigde de politie de dood aan van een paar mensen. De Nationale Garde werd opgeroepen om de veiligheid en de controle over de straat af te dwingen en zelfs het Amerikaanse leger werd opgeroepen in een precedent dat nog niet eerder in Amerika was gebeurd om de veiligheid in de hoofdstad Washington te garanderen. President Trump werd een veilige ondergrondse schuilplaats binnengesmokkeld uit angst dat de demonstranten het Witte Huis zouden bestormen.

2. De beelden van de Amerikaanse protesten hebben het imago verwoest van de interne stabiliteit waar de opeenvolgende Amerikaanse regeringen over opschepten. Terwijl er branden uitbraken, winkels werden geplunderd en politiebureaus in grote getallen werden vernietigd, waarbij de Amerikanen werden gewaarschuwd voor de hel die hun regeringen al lang in andere landen hadden uitgeoefend. En door hen te bedreigen met de onderdrukking en vernietiging die Amerika gebruikt in de omgang met de wereld, dat ze op deze manier met het Amerikaanse volk zelf zou omgaan. Er waren schokkende taferelen naar alle maatstaven: een president die vreedzame demonstranten waarschuwt, hen als vicieuze honden rond het Witte Huis beschrijft, en met de meest dodelijke wapens ter wereld bedreigt als ze de muren van het Witte Huis durven te bestormen, dat omringd was door prikkeldraad en betonnen muren. De president riep de staatsgouverneurs op om meedogenloos te reageren op de demonstranten in hun staten en om de veiligheid met geweld op te leggen. De president bood hen ook de inzet van de Nationale Garde aan en zette het Amerikaanse leger in staat van paraatheid om waar nodig binnen 4 uur in te grijpen als de politie en de bewakers de veiligheid niet konden afdwingen. Het leger werd daadwerkelijk ingezet in de hoofdstad Washington DC voordat deze stap werd teruggedraaid na wijdverspreide kritiek op de president als gevolg van de inzet van het Amerikaanse leger tegen het eigen volk. Aan de andere kant zijn er drie verschillende boze menigten. Een deel waarvan vreedzaam is en die zich niet lieten werden weerhouden door de politie of de gevaren van het Coronavirus. Zij protesteren om hun burgerrechten te eisen, het ter verantwoording roepen van de moordenaars en het hervormen van de politie.  Het tweede deel van de demonstranten is van plan om overheidsgebouwen, met name de politie, aan te vallen en te verbranden en te vernietigen. President Trump kondigde later aan dat het de ultralinkse antikapitalistische Antifa-beweging is die hierachter zit! En er is een derde deel van de demonstranten die enkel plundert, rooft en destructieve handelingen uitvoert.

3. De realiteit van de Amerikaanse politie waarvan de belangrijkste factor de blanke mensen zijn, wordt gebruikt om de zwarte bevolking te beledigen. Velen van hen zijn gedood door politieagenten. Sommige van deze incidenten werden gedocumenteerd en gepubliceerd, zoals bij de recente Floyd-moord en deze incidenten waren niet zeldzaam, maar werden herhaald. Discriminatie en racisme in de Verenigde Staten zijn een opmerkelijk, gepercipieerd fenomeen in hun samenleving.

Maar er zijn redenen waarom de moord op Floyd op 25/5/2020 in de stad Minneapolis de reikwijdte van de volkswoede tegen het beleid van rassendiscriminatie dat het staatsapparaat in Amerika voert tegen zwarten in het bijzonder om deze redenen, sommige zijn oud en sommige zijn nieuw, deze redenen zijn:

A) Het mislukken van het assimilatieproces in de Amerikaanse samenleving: de huidige Amerikaanse samenleving is duidelijk gevestigd op racisme. De Engelse immigranten in het bijzonder, en de Europeanen in het algemeen, koloniseerden Amerika op de lijken van miljoenen inheemse Amerikanen, de oorspronkelijke bewoners. En vanwege de behoefte aan nieuwe kolonies voor het werk werden slaven uit Afrika gehaald, zodat Amerikanen van Afrikaanse afkomst als slaven worden beschouwd. Dit was eeuwenlang officieel, waarbij deze Afrikanen onderworpen zijn aan rassensegregatie, dwangarbeid op blanke boerderijen en hun industrieën. De naturalisatiewet van 1790 verleende alleen aan blanken het Amerikaanse staatsburgerschap, maar weigerde zwarten als burgers te erkennen. Ondanks het feit dat de Afrikanen bepaalde rechten kregen, zoals het stemmen in de jaren 1860. Rassendiscriminatie bleef echter een officieel beleid dat ook na het einde van de burgeroorlog in Amerika werd gevoerd en na het midden van de twintigste eeuw brak een grote beweging uit die de burgerrechtenbeweging werd genoemd en Martin Luther King jr. werd de beroemde leider van de Afrikaanse-Amerikanen in Amerika, wat resulteerde in een formele erkenning van hun volledige rechten als Amerikaanse burgers.

Deze Afrikanen dachten dus dat ze de burgerrechten hadden verkregen die van hun ouders en grootouders waren ontnomen. Maar dat veranderde niet veel aan de mentaliteit van de blanke Amerikanen, wier inferieure kijk op deze Afrikanen bleef bestaan en de racistische praktijken tegen hen gingen door. Ondanks het geraaskal van de Amerikaanse leiders dat er een einde is gekomen aan het racisme, bespreken verschillende rapporten de diepgewortelde racistische visie in Amerika op mensen van Afrikaanse afkomst en uit de uitingen van racisme tegen zwarte mensen in Amerika blijkt een duidelijke stijging van het aantal zwarte gevangenen ten opzichte van blanke Amerikanen, en de hoge werkloosheid onder hen, en het grote en duidelijke verschil in het gemiddelde inkomen tussen Afrikaans-Amerikaanse gezinnen ten opzichte van blanke Amerikanen, evenals de sterke afname van gezondheidsdiensten, en andere diensten, tussen gebieden die overwegend door zwarte burgers worden bewoond en die zwarte buurten worden genoemd. Gebieden die vaak worden beschouwd als high-end, hebben fatsoenlijke gezondheidsdiensten, de huizenprijzen waar blanke Amerikanen in wonen zijn hoog.

B) De komst van de racistische Trump Administratie en haar omhelzing van de voorstanders van de White Race Supremacy: De groepen die president Trump steunen geloven in de superioriteit van het blanke ras boven anderen, het zijn groepen die na de komst van Trump naar het Witte Huis werden verheven, en deze mensen hebben in Trump een nationale leider voor hen gevonden; ze zijn gemengd met evangelische christenen die een religieuze flair toevoegen aan deze superioriteit. De openhartigheid van president Trump tegen moslims en het feit dat hij een aantal van hen heeft belet een visum te krijgen om Amerika binnen te komen, zijn anti-Mexicaanse verklaringen en zijn plannen, waarvan een deel bestond uit het bouwen van een muur aan de grenzen van Mexico, en zijn handelsoorlog tegen China, en het Coronavirus het Chinese virus heeft genoemd, en het ontstaan van een golf van vijandigheid tegen de Chinezen in Amerika, zijn tolerantie voor de demonstraties van de Nieuwe Nazi’s in 2017 in Virginia, zijn beledigende taal tegen de minderheden, evenals zijn opmerkingen over de moord op George Floyd en de noodzaak om de protestbeweging ter ondersteuning van de rechten van de zwarten in Amerika te onderdrukken. … en als gevolg van dit alles is president Trump een van de grootste aanstichters van rassendiscriminatie in Amerika geworden, waardoor het aantal vijandelijkheden tegen zwarten, moslims, Mexicanen en Chinezen in Amerika tijdens zijn presidentschap is toegenomen. Ze worden meer dan voorheen gezien als indringers die Amerikanen van hun kansen op werk kwamen beroven en de rijkdom van Amerika plunderden, en rassendiscriminatie werd prominent aanwezig in vele sectoren van de Amerikaanse samenleving.

C) De implicaties van het Coronavirus binnen de Amerikaanse samenleving: Een van de redenen dat de protesten tegen het doden van Floyd in Amerika deden oplaaien, was dat het samenviel met de verspreiding van het Coronavirus en de quarantainemaatregelen die daarop volgden. enerzijds veroorzaakte het moeilijkheden voor de Amerikanen, en anderzijds werkloosheid op grote schaal. De angst van de Amerikanen voor hun toekomst nam toe. Ten derde zagen de Amerikanen dat hun regering de verspreiding van de epidemie in Amerika, waar het grote tekort aan medische benodigdheden en apparatuur en het gebrek aan voorbereiding op het virus, catastrofaal heeft aangepakt, ondanks het feit dat Amerika na Europa en China door de golf van het virus werd getroffen. Dit bood het land een goede gelegenheid om zich voor te bereiden, maar dit werd niet aangegrepen. Eveneens het falen van de Amerikaanse administratie bij de aanpak van de epidemie en het daaruit voortvloeiende gevolg van de verdeeldheid in de Amerikaanse politieke gemeenschap over de manier waarop de regering van Trump met de epidemie crisis is omgegaan.

Een van de diepe en belangrijke interne kwesties is dat de gevoelens van de Amerikaanse samenleving zijn toegenomen over hoe ellendig het kapitalistische systeem is. Het proces van de verdeling van de rijkdom in Amerika wordt met een angstaanjagende versnelling verergerd, ten gunste van een zeer kleine groep kapitalisten, die lobbymogendheden hebben die de politiek beïnvloeden, een beleid dat in de richting gaat van meer belastingvrijstelling voor hen, in een tijd waarin mensen van het midden en lagere inkomen de meest fatale belastingen moeten betalen. Deze Amerikaanse protesten hebben de toenemende macht van de antikapitalistische beweging in Amerika, Antifa, in de schijnwerpers gezet, die door president Trump als terrorist is bestempeld, een beweging die na de financiële crisis van 2008 heeft opgeroepen tot de bezetting van de beurzen op Wall Street als groot symbool van het kapitalisme, wiens aanhangers toeneemt en meer voet aan de grond vindt in de Amerikaanse samenleving en oproept tot geweld tegen het kapitalisme, en die er vandaag van wordt beschuldigd demonstranten te hebben aangezet tot het verbranden en vernietigen van publieke instanties zoals politiebureaus.

4. Dit heeft allemaal gevolgen gehad voor het Amerikaanse buitenlandse beleid en wel om de volgende redenen:

A) De staat van verdeeldheid in Amerika: De Trump-administratie heeft sinds 2017 aangetoond dat Amerika niet verenigd is en het beleid waarover de Amerikanen verdeeld zijn zoals oorlogen en de internationale hulp die Amerika verleent aan zijn agenten over de hele wereld, zoals het belastingbeleid, de omgang met minderheden, immigratie, en vele andere beleidsmaatregelen. Maar met de komst van president Trump is hij zelf een van de meest prominente oorzaken van verdeeldheid in Amerika geworden en zijn persoonlijkheid heeft geholpen met zijn buitensporige arrogantie, vasthouden aan de macht, liefde voor overdaad, gebrek aan wijsheid, de neiging om interne conflicten te bestrijden en het tonen van euforie door het breken van vijanden. Dit alles heeft Amerika echt verdeeld over president Trump, ze zijn of met hem of tegen hem. Het aantal beëindigingen en ontslagen in zijn regering is toegenomen, op een manier die bij geen enkele voormalige Amerikaanse president van deze omvang is voorgekomen, en de Coronaviruscrisis en de ruzies tussen de president en de gouverneurs van sommige staten hebben de toegenomen ernst van de Amerikaanse verdeeldheid aangetoond. Deze verdeeldheid treft de Amerikaanse politieke en financiële centra, en wordt weerspiegeld in de samenleving als geheel. En ook de manier waarop de president en zijn regering met de crisis van de volksprotesten zijn omgegaan, is een sterke oorzaak geworden die de verdeeldheid aanwakkert.

Trump verzet zich tegen de protestbeweging nadat George Floyd werd gedood, en hij wil de veiligheid met geweld vestigen. Hij is daartegen gekant door de Democratische Partij en de staatsgouverneurs en zelfs zijn defensiesecretaris, die zich verontschuldigde voor deelname aan het bezoek van de president aan een kerk naast het Witte Huis, nadat de veiligheidstroepen de demonstranten uit de buurt hadden verdreven. Dit werd beschouwd als politieke propaganda voor Trump. Onder de meest recente voorbeelden en de intensiteit van deze conflicten: voormalige Amerikaanse ministers van defensie en tientallen militaire functionarissen beschuldigden – in een gezamenlijke boodschap – president Trump van het verraden van de eed en de grondwet, voor zijn overweging om het leger in te zetten om de demonstranten te confronteren; onder de ondertekenaars was voormalig minister van Defensie James Mattis (Al-Jazeera.net 7/6/2020). De kwestie bleef niet beperkt tot de voormalige defensiesecretarissen, maar omvatte veeleer de huidige (leden van de administratie) en met sterke reacties, volgens de vorige bron zelf: CNN citeerde een ambtenaar van het Pentagon die zei dat president Donald Trump had verzocht om de inzet van tienduizend soldaten in de hoofdstad Washington DC, en andere Amerikaanse steden, om de protesten van vorige week tegen te gaan, en dat minister van Defensie Mark Esper en de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Mark Milley dit verzoek verwierpen, in het licht van de massale demonstraties in Washington en andere Amerikaanse en Europese steden tegen racisme en wreedheid van de politie. Het New Yorker Magazine had gemeld dat het uit bronnen van het Witte Huis had vernomen dat er een verbale ruzie was ontstaan tussen president Trump en generaal Mark Milley. In het verslag van het tijdschrift wordt vermeld dat generaal Milley zijn stem heeft verheven tegenover de president uit protest tegen zijn verzoek om het leger mee te nemen naar de straten van Amerikaanse steden om een einde te maken aan de protesten, omdat Milley van mening is dat de inzet van het leger op straat in strijd is met de wet.

B) De periode van de presidentsverkiezingen maakte de zaak intenser. Deze protesten braken uit in combinatie met de verkiezingscampagnes van zowel de Democratische kandidaten Joe Biden als de Republikein Trump. President Trump maakt zich grote zorgen over zijn toekomst als president en wil in november van dit jaar herkozen worden, maar zijn grootste zorg zijn de implicaties van het Coronavirus, de gevolgen ervan voor de Amerikaanse economie, het verlies van miljoenen Amerikanen van hun kansen op de arbeidsmarkt en wat er gezegd wordt over zijn foutieve aanpak van de Coronacrisis. Hij vreest dat dit een factor zal zijn die zijn Democratische tegenstander tegen hem zal uitbuiten in de verkiezingscampagnes. Dan komt de golf van recente protesten waarin president Trump zijn persoonlijkheid wilde benadrukken als een sterke man die in staat is om de veiligheid te controleren en de welvaart te beschermen wat zijn electorale kansen vergroot. Maar zijn tegenstander, Joe Biden (Democratische Partij) en andere krachten werken eraan om het tegenovergestelde beeld af te schilderen, dus ze schilderen Trump af als een man die werkt aan het consolideren van de verdeeldheid in Amerika en niet in staat is om de wonden te helen die de Amerikaanse samenleving heeft opgelopen na de moord op George Floyd en de demonstraties. Ze houden hem verantwoordelijk voor de aard van het geweld en de rellen tijdens de demonstraties en vanwege zijn opruiende uitspraken tegen de demonstranten.
De repressie van de protesten door de staat: De wereld was getuige van de pijnlijke en brute manier waarop de Amerikaanse regering omgaat met de volksprotesten, de praatjes van de president over het opleggen van veiligheid met geweld, vicieuze honden en de meest dodelijke wapens. Zij keken naar duizenden gevangenen, knuppels en traangas in Amerika, nadat ze decennialang immuun waren voor dergelijke taferelen. Dit alles maakt dat Amerika haar argument verliest dat het lang tegen haar tegenstanders over de hele wereld heeft gebruikt onder de noemer van mensenrechten, het recht op meningsuiting, steun voor de oppositie, enzovoort.  Dit heeft een directe impact, waardoor de Amerikaanse buitenlandse politiek een van haar beroemdste internationale rechtvaardigingen verliest. Dit wordt bevestigd door wat de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zacharova zei, (“Vanaf eind mei en begin juni 2020 hebben de Verenigde Staten het recht verloren om elke opmerking over mensenrechtenkwesties aan iedereen ter wereld te richten”). Zakharova voegde hieraan toe, en gaf commentaar op de manier waarop de Amerikaanse autoriteiten omgaan met de demonstranten, die deelnamen aan de protesten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten: “Het is afgelopen! Vanaf dit moment hebben ze dit recht niet meer.” (Al-Yowm As-Sabi’, 2/6/2020)).

5. Rassendiscriminatie is dus geworteld in de Verenigde Staten, het is wellicht een soms stil maar het is wel vaker actief. Het is een intellectuele ziekte die aan de oorsprong ligt van de opkomst van het Amerikaanse kapitalistische systeem, maar het is niet afwezig in een door de mens gemaakt systeem, want dit is onderhevig aan de grillen en verlangens van de mens die de superioriteit van wit ten opzichte van bruin, rood en geel bepalen ook al heeft dit onderscheid alle schade aangericht aan anderen en zelfs aan henzelf op de lange termijn!
Alleen islam heeft deze rassendiscriminatie geëlimineerd en zal het elimineren, dus er is geen onderscheid tussen mensen op basis van kleur, status of rijkdom. Eerder zijn ze allemaal gelijk, en worden ze alleen onderscheiden door Taqwa (vroomheid). Allah (swt) zegt:

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير]

“O mensen, voorwaar, Wij hebben jullie uit mannen en vrouwen geschapen en jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. Voorwaar, de meest nobele van jullie in de ogen van Allah is de meest rechtvaardige van jullie. Voorwaar, Allah kent en kent” [Al-Hoedjoerat: 13].

De Profeet (saw) zei in wat door Al-Bayhaqi (384-458 AH) op gezag van Abu Nadhrah van Jabir Ibn Abdullah wordt gerapporteerd, hij zei, de boodschapper van Allah (saw) zei in het midden van de dagen van Tashreeq (van Hajj) in de laatste pelgrimstoespraak:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»

“O mensen, jullie Heer is één en jullie vader Adam is één. Er is geen gunst van een Arabier boven een niet-Arabier, noch een niet-Arabier boven een Arabier, en geen witte huid boven de zwarte huid, noch een zwarte huid boven een witte huid, behalve door Taqwa (vroomheid). Voorwaar, de meest nobele van jullie in de ogen van Allah is de meest vrome van jullie. Heb ik de boodschap niet overgebracht? Zij zeiden: “De boodschapper van Allah heeft de boodschap overgebracht.” Hij zei: “Het is de taak van de aanwezigen om deze informatie over te brengen aan de afwezigen.”

Hetzelfde wordt gerapporteerd door Al-Busairi (762-840 AH), en hetzelfde wordt overgeleverd door At-Tabarani (260-360 AH), die zei in zijn overlevering:

“وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ”.

“Noch zwarte huid over witte huid, noch witte huid over zwarte huid.”

Alleen de Islam beëindigt rassendiscriminatie, het wordt geopenbaard door de Heer der Werelden, leidt naar de waarheid en verspreidt het goede over de wereld.

[أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَُِّق أَنْ يُتَْفَعَ أَمَتَحْ لا يَهِدإِلايُت أَنْ يُهْدّ َنَا ُّمْ كَيتَحَ تَحْكُمُونَ].

“Is hij die naar de waarheid leidt meer waardig om te worden gevolgd of hij die niet leidt tenzij hij wordt geleid? Wat is er dan [mis] met u – hoe oordeelt u?” Yunus, 35

Jullie broeder,

Ata Abu Rashta

28 Shawwaal 1441 H

19 juni 2020 M

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland