Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:Een moslim wil met een vrouw trouwen die kaafira was en bekeerd tot moslim, mag haar vader haar huwelijksvoogd zijn? Zo niet, wie wordt dan wel haar huwelijksvoogd?

Antwoord:“Een kaafir heeft geen zeggenschap over een moslim.”

Op uw vraag over hoe een kaafira die moslim is geworden moet trouwen en wie haar huwelijksvoogd in dit geval is, is het volgende antwoord: Als zij een mannelijk familielid heeft, (broer, oom, etc) die ook moslim is geworden, dan wordt hij haar huwelijksvoogd. Als er meerdere mensen van haar mannelijke familieleden moslim zijn geworden, dan is degene die de nauwste familieband heeft haar huwelijksvoogd. Dus een broer gaat voor een oom. Als er geen islamitische familieleden zijn, en zij niet in een land woont dat door de islam wordt geregeerd, zoals uit jullie vraag blijkt, dan wordt een islamitische rechter, indien aanwezig, haar voogd. Deze rechter moet wel betrouwbaar zijn en haar stimuleren in islam en haar niet afhouden van de islam, hij moet haar koefaar ouders niet helpen omhaar hun wil op te laten dringen. Als deze rechter hier niet aan voldoet, dan mag zij degene door wie zij moslim is geworden als huwelijksvoogd nemen of ze kiest een vrome moslim wiens taqwa zij vertrouwd als haar huwelijksvoogd.

Het huwelijkscontract moet volgens de islam opgesteld worden, de echtgenoot moet het contract veilig stellen om de rechten te bewaren.

Voor de goede orde: Mocht zij in een land wonen dat volgens de islamitische wetten wordt geregeerd, dan wordt bij het ontbreken van islamitische familieleden, de sultan haar huwelijksvoogd. Want Rasoeloellah (saw) heeft gezegd:“Er is geen huwelijk zonder huwelijksvoogd en de sultan is de huwelijksvoogd voor degene die geen huwelijksvoogd heeft.”Van Ahmad overgeleverd door ibn ‘Abbaas en Aisha (ra). Dus de sultan gaat boven de rechter.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland