Hizb ut Tahrir Nederland

Community panel ‘Oproep tot eenheid’ geslaagd

Op zondag 17 april jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Amsterdam een unieke publieke bijeenkomst (community panel) georganiseerd, met als titel: ’Oproep tot eenheid’. De bijeenkomst stond in het teken van vijf belangrijke speerpunten die als uitgangspunt dienen voor de samenkomst en eenheid van de moslimgemeenschap in Nederland. Deze punten staan vermeld in een eenheidsdocument dat ook tijdens de bijeenkomst werd uitgedeeld (zie: http://www.hizb-ut-tahrir.nl/images/pdf/oproep_tot_eenheid.pdf). Vertegenwoordigers van verschillende organisaties waren uitgenodigd om te spreken over cruciale vraagstukken zoals het pleidooi voor een Europese Islam, het verbod op gezichtsbedekkende kleding, motie tegen salafisme, het verbod op rituele slacht en het belang om de krachten ondanks eventuele meningsverschillen te bundelen. Het panel bestond uit Okay Pala (Hizb ut Tahrir Nederland), Umair Aboe Aasiya (Dar al-Fahm), Bassam El Saleh (Islamitische spreker), Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) en Abou Hafs (Bewust Moslim). De bijeenkomst bestond naast lezingen uit stellingen en het publiek werd in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Vragen die aan bod kwamen hadden hoofdzakelijk te maken met de manier waarop we om zouden moeten gaan met beledigingen jegens Islam, hoe we ondanks meningsverschillen een eenheid kunnen vormen en het belang om de Islamitische identiteit te waarborgen, met het oog op de komende generaties. Voorafgaand aan de lezingen werd er afgetrapt met een recitatie uit de Koran en de bijeenkomst werd afgesloten met een afsluitende Doe’aa van Bassam El Saleh. Daarnaast werd gezamenlijk het Dhohr gebed verricht en was er aan het einde ruimte voor interactie met de sprekers en werd er onderling van gedachten gewisseld. Daarnaast was het mogelijk om boeken, tijdschriften en accessoires aan te schaffen. Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst die gekenmerkt werd door een atmosfeer van iemaan en broederschap. Met het verlof van Allah zal dit een voorbode zijn voor een vruchtbare samenwerking tussen de moslims in Nederland.

“En houd jullie allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld”. (VBK soera Aal ‘Imraan: 103)

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland