Vraag:In Sahieh al Boecharie ( Kitaboel djizya – hoofdstuk “Het verdrijven van de Joden van het Arabische schiereiland”) staat dat Abu Hoeraira (ra) heeft gezegd: Terwijl wij in de moskee waren, kwam de Profeet (saw)en zei: “Voorwaarts naar de Joden.“ Wij vertrokken en kwamen in Bajt al Madras aan en hij (saw) zei: ”Wordt Moslim en je krijgt vrede, en weet dat deze grond van Allah (swt) en zijn Profeet (saw) is en dat ik jullie uit dit land wil verdrijven. Als iemand nog iets te koop heeft moet hij dat verkopen en weet dat deze grond van Allah (swt) en zijn Profeet (saw) is.”

We zijn door deze hadieth verward, want uit deze hadieth blijkt dat de joden eigen scholen hadden. Sommigen van ons begrepen uit deze hadieth dat het te maken heeft met de joodse entiteit die anders is dan de entiteit van de joden van Beni Qoeraida en Chajbar… en dus is het geen probleem dat ze hun eigen school hebben. Anderen van ons dachten dat ze Ahloel Dhimma waren die waren over gebleven na de gebeurtenissen van Beni Qoeraida en Chajbar. Dit betekent dat het toegestaan is voor Ahloel Dhimma om eigen scholen te hebben en dat is het probleem! Wilt u dit alstublieft uitleggen?

Antwoord:Het onderwerp Al Madras:

Jullie hebben je verdiept in deze kwestie ervan uit gaande dat het te maken heeft met Ahloel Dhimma of de joodse entiteiten. Hierdoor zijn jullie verward geraakt, jullie hebben de conclusie getrokken dat als zij tot Ahloel Dhimma behoren en dus Ahloel Dhimma eigen scholen mogen hebben. Het is echter veel minder ingewikkeld, het heeft niets te maken met scholen maar wel met het leren van het geloof van Ahloel Dhimma, en “Al Madras” is een vleugel van de tempel waar zij hun Thora en rituelen leren. Het is voor Ahloel Dhimma toegestaan om onderling over hun eigen religie te leren. Dit is dus anders dan reguliere scholen.

Om deze kwestie verder te verduidelijken staat in het woordenboek Al Moehied twee betekenissen voor het woord “Al Madras”:

De eerste: De locatie waar de joden hun Thora lezen.

De tweede: De plek waar zij tijdens hun feestdagen bij elkaar komen om te eten en te drinken.

En in het woordenboek Lisanoel Arab staan twee betekenissen:

De eerste: De plek waar zij tijdens hun feestdagen bij elkaar komen en bidden.

De tweede: De dag waarop ze eten en drinken.

Zoals te zien is, is het niet meer dan een vleugel van een tempel waar ze onderling bij elkaar komen of het is een dag waarop ze eten en drinken, een soort afdeling of kantoor. In beide gevallen heeft het niets te maken met een reguliere school.

12 Ramadan 1430 h

1 september 2009 m

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland