Hizb ut Tahrir Nederland
 De LHBTIQ+ en de consequenties voor de moslimgemeenschap

De LHBTIQ+ en de consequenties voor de moslimgemeenschap

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwijziging van Artikel 1 van de Grondwet om discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet te benoemen. Volgens belangengroepen is dit een historische overwinning voor de LHBTIQ+-gemeenschap. In het betreffende Artikel…

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland