TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Uitnodiging van Hizb ut Tahrir Nederland aan de Moslims in Nederland voor de Khilafah Conferentie: 'Moslims en niet-moslims in Nederland: confrontatie of co-existentie?'

بسم الله الرحمن الرحيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Assalaamoe aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe

Geachte Broeder/ Zuster in Islam,

Als Moslim in de Nederlandse samenleving heeft u ongetwijfeld ook gemerkt dat de spanningen tussen Moslims en niet-Moslims in Nederland de laatste jaren opgelopen zijn. Sommige media en politici hebben deze spanningen gevoed waardoor er een wig gedreven wordt tussen beide groepen en ze steeds meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Eén van de resultaten hiervan is dat sommigen zich niet meer veilig voelen. En u heeft ongetwijfeld ook verhalen gehoord van bijvoorbeeld Moslima’s die openlijk op straat worden aangevallen en moskeeën die beklad worden. Dit is het resultaat van de recente ontwikkelingen in Nederland. 

In het licht van deze zorgwekkende gebeurtenissen is het belangrijk dat er gezocht wordt naar een gezamenlijke oplossing. Een oplossing waarbij Moslims en niet-Moslims samen kunnen leven. We moeten in deze moeilijke tijden vooral met elkaar in gesprek gaan en zowel Moslim als niet-Moslim duidelijk maken hoe Islam tegenover het samenleven met anderen of niet-moslims staat. 

Om dit doel te realiseren zal Hizb ut Tahrir Nederland met de Wil van Allah (swt) op zondag 25 oktober 2015 in Amsterdam een conferentie organiseren met als titel: Moslims en niet-Moslims in Nederland: confrontatie of co-existentie? Tijdens dit evenement zal er gesproken worden over hoe Moslims en niet-Moslims in de Islamitische staat, onder de Islamitische wetgeving in vrede hebben samengeleefd. Ook zal er gesproken worden over de visie hoe we gezamenlijk in Nederland met beide groepen verder kunnen. 

Wij nodigen u en uw achterban en relaties van harte uit om bij onze conferentie aanwezig te zijn. 

Moge Allah de Verhevene met u zijn en ik hoop u te begroeten op 25 oktober in Amsterdam. U kunt de meegestuurde flyer bekijken voor verdere details van de conferentie. 

Met vriendelijke groet,

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië