TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 29 Radjab 1440 Nummer: M1440/09
M. 05-04-2019

                                                                    Taskforce Problematisch Gedrag luidt de start in van anti-islambeleid versie 2

De AIVD waarschuwt in haar jaarverslag voor “radicale islamitische predikers” en hun invloed op moslimkinderen die Arabische lessen of koranonderwijs volgen. Naschoolse of buitenschoolse lessen in moskeeën of buurthuizen zouden een mogelijke voedingsbodem vormen voor “jihadisme” en de kinderen zouden opgevoed worden tot potentiële terroristen, aldus Dick Schoof, directeur-generaal van de AIVD.

In de lessen zouden jonge moslims geïndoctrineerd worden met “onverdraagzame en antidemocratische” boodschappen. Predikers zouden een “parallelle samenleving” binnen Nederland creëren en een bedreiging vormen voor de integratie en democratische rechtsorde.

Het taalgebruik dat de AIVD hier gebruikt is uiterst opvallend. Het zet namelijk een grote groep moslims neer als gevaar en creëert een vijandbeeld van moslimkinderen die hun religie willen leren. Zij worden afgeschilderd als potentiële terroristen. Het feit dat dit ongegeneerd gezegd kan worden is zorgwekkend en dat bijna niemand hier aanstoot aan neemt is nog zorgwekkender. Sterker nog, men laat zich meeslepen door de anti-islampropaganda.

Ook moskeeën moesten het ontgelden. De Tweede Kamer stemde onlangs nog unaniem voor een wetsvoorstel om uitsluitend buitenlandse geldstromen van moskeeën middels een parlementaire mini-enquête te controleren, in de hoop deze in de toekomst te beperken of zelfs aan banden te leggen. De buitenlandse financierders zouden namelijk een “radicale boodschap” importeren die de democratische rechtsorde zou ondermijnen.

Een aantal weken geleden was de islamitische middelbare school in Amsterdam, het Cornelius Haga Lyceum het mikpunt. De school zou banden hebben met een terroristische groep en zou antidemocratisch gedachtegoed verspreiden. Bovendien zou de onderwijsinstelling de democratische rechtsorde ondermijnen. Zelfs minister-president Mark Rutte mengde zich in de strijd en riep de ouders op om hun kinderen weg te halen van de school en diverse politieke partijen riepen al direct op om de school te sluiten.

Daarenboven werden zelfs islamitische liefdadigheidsorganisaties niet gespaard deze week, zoals de Salaam Foundation die ontwikkelingsprojecten onderneemt en momenteel bezig is met het bouwen van een weeshuis in Marokko. De NCTV waarschuwde dat bij het initiatief een Saoedische “extremist’ betrokken is die oproept tot “Jihad”.

Het zou getuigen van naïviteit als de bovengenoemde gevallen beschouwd zouden worden als individuele gevallen die los van elkaar staan. Integendeel zelfs, alles wijst erop dat zij onderdeel zijn van een grootschalige campagne die gevoerd wordt om het bestaan en de voortzetting van Islam in Nederland tegen te werken onder het mom van het bestrijden van “extremisme” en “Salafisme”.

In dit kader schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, een brief aan de Tweede Kamer waarin hij onder meer uiteenzette wat er nodig is om geldstromen uit “onvrije landen” naar moskeeën in Nederland te beperken, te stoppen en om “problematisch gedrag” aan te pakken. “Problematisch gedrag” is gedrag dat volgens de minister wettelijk niet verboden is, maar wel aangepakt moet worden omdat het anti-integratief en antidemocratisch is.

Er is al een Taskforce Problematisch Gedrag & Ongewenste Buitenlandse Financiering (PG&OBF) opgericht. Binnen deze Taskforce werken de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief de AIVD), Justitie en Veiligheid (inclusief de NCTV) en Buitenlandse Zaken nauw samen met de politie om gemeenten en gemeenschappen steviger en proactief te adviseren en te ondersteunen in het tegenwerken van radicaal gedachtegoed (Lees: Islam).

Dit verklaart het moddergooien van officiële instanties, zonder daar concrete bewijslast voor te leveren (zoals in alle bovengenoemde gevallen het geval is). Of anders geformuleerd; het moddergooien wordt bewust en beleidsmatig gedaan om Islam en de moslims te demoniseren en te dehumaniseren. Dit wordt gedaan door Islam en moslims continu in een adem te noemen met geweld, extremisme en onverdraagzaamheid.

We hebben talloze keren gewezen op het gevaarlijke discours van het assimilatiebeleid en het anti-islambeleid. Maar wat steeds meer opvalt is dat Nederland overgestapt is naar een anti-islambeleid versie 2, waarbij men nu meer dan ooit, openlijk en gewillig de eigen democratische rechtsstaat omzeilt en ondermijnt in de strijd tegen Islam. De ironie wil dat uitgerekend de hoeders van de democratische rechtsorde, zelf het grootste gevaar vormen voor de democratische rechtsorde.

Onze oproep aan de moslimgemeenschap is om het assimilatiebeleid en het anti-islambeleid serieus te nemen. Laten we onze meningsverschillen opzijzetten en met een stem dit stigmatiserende en discriminerende beleid tegenspreken.


“En gehoorzaam Allah en Zijn boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig; voorwaar, Allah is met de geduldigen.”
(VBK soera al Anfaal: aya 46)

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0031 (0) 611 860 521

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland
Hizb ut Tahrir Nederland: www.hizb-ut-tahrir.nl Media Bureau Hizb Tahrir: www.hizb-ut-tahrir.info

 

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië