TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Media Bureau 
Nederland

   
H. 28 Rabi' al-Thaani 1437 Nummer: M1437/17
M. 07-02-2016

Verslag van de bijeenkomst: 'Nederlandse bommen in Syrië'

Op zondag 7 februari 2016 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Nederlandse bommen in Syrië.’ De bijeenkomst stond in het teken van het besluit van de Nederlandse regering om doelen in Syrië te gaan bombarderen. Moslims vanuit alle windstreken van het land kwamen op de bijeenkomst af.  

De bijeenkomst bestond uit twee lezingen en voorafgaand aan de lezingen werd er afgetrapt met een recitatie uit de Koran. In de eerste lezing sprak broeder Sherief Ahmad over het besluit van de Nederlandse regering om Syrië te bombarderen. Alvorens hij hier dieper op inging, voorzag hij de toehoorders van een kort historisch overzicht van de opstanden en de jarenlange steun van westerse staten aan heersers in de Moslimwereld. Vervolgens benoemde hij initiatieven als Genève I, II, III, de conferentie in Riyadh, Moskou en Caïro. Allen pogingen om de Islamitische heropleving het hoofd te bieden. Daarnaast ontkrachtte hij de mythe dat de bombardementen uitsluitend gericht zijn op ISIS-doelen. Zo stelde hij onder meer dat Amerika uitgaat van een zogenaamde ‘containment’ strategie waarbij de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta 30 jaar wil uittrekken voor de oorlog, passend bij het beleid voor een nieuw Midden-Oosten, met als doel om ISIS binnen bepaalde grenzen te laten bestaan. De  blauwdruk voor deze onderverdeling van Irak in sektarische lijnen werd al eerder door de Amerikaanse topdiplomaat Paul Bremer ontworpen en in het leven geroepen toen hij de Voorlopige Autoriteit onder de Coalitie Irak leidde van 2003 tot 2004. Hij sloot af met het gegeven dat de Nederlandse overheid zich wederom (na o.a. Irak en Afghanistan) schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. 

De tweede lezing werd verzorgd door broeder Kamal Aboe Zaid. Hij benadrukte het belang om ons als Moslimgemeenschap uit te spreken tegen onrecht. Met het concept van ‘een oemma’ als uitgangspunt, stelde hij dat we ons als Moslims niet moeten beperken tot lokale kwesties gezien het concept ‘oemma’ kunstmatige landsgrenzen overstijgt. Bovendien benoemde hij de deugden van het volk in Syrië, hun vastberadenheid, Islamitische sentimenten en de deugden van As-Sjaam. Aan de hand van Koranverzen en ahadieth (overleveringen van de Profeet saw) toonde hij aan dat het gebied gezegend is door Allah (swt) en dat prominente metgezellen, geleerden en activisten er vandaan komen. Ook benoemde hij de wens van het Syrische volk en dat de onrechtmatige toe-eigening van ISIS (van een kalifaat) niet betekent dat het concept van Khilafah verworpen dient te worden. Hij zette expliciet uiteen waarom het concept een normatief concept is binnen Islam en dat altijd zal blijven, ongeacht of het vandaag de dag wordt gecriminaliseerd en/of onrechtmatig toegeëigend. Hij sloot af met een advies om de handen ineen te slaan en ons te allen tijde uit te spreken tegen onrecht en op te komen voor de belangen van de Moslims.  

Nadat de lezingen ten einde kwamen was er ruimte voor interactie met de sprekers en werd er onderling van gedachten gewisseld. Ook werd er gezamenlijk gebeden. Daarnaast was het mogelijk om boeken, tijdschriften en accessoires aan te schaffen. Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst die gekenmerkt werd door een atmosfeer van iemaan en broederschap.  

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië