TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De bevrijding van Kasjmir kan niet geschieden door middel van onderhandelingen of het mijden van militaire kracht

Media Bureau 
Pakistan

   
H. 17 Dhoel Hidjah 1436 Nummer: PR15070
M. 01-10-2015

 

De vier punten die door het Raheel-Nawaz regime voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn gepresenteerd, worden door Hizb ut Tahrir Wilaaja Pakistan ten zeerste verworpen. Dit voorstel is niet bedoeld om Kasjmir te bevrijden maar enkel om de status quo ten faveure van de wensen van de VS te behouden. 

Of het nu gaat om Palestina en Kasjmir of om Afghanistan en Irak, de problemen die de Moslims ondervinden kunnen nooit en te nimmer worden opgelost via de Verenigde Naties. De VN als institutie is een instrument van Amerika en andere koloniale ongelovige machten. Het werkt enkel om hun belangen te behartigen. Echter richten onze heersers hun gezichten naar deze koloniale institutie om de problemen van de Moslim Oemma  op te lossen. Zij roepen de Oemma op om hun hoop te vestigen op de hulp van de VN. Ontberen zij het intellect om deze realiteit onder ogen te zien, of doen zij het bewust opdat Kasjmir en Palestina nooit zullen worden bevrijd uit de klauwen van de ongelovige bezetters? 

Dit is niet de eerste keer dat verraders binnen het politieke en- militaire leiderschap nutteloze voorstellen hebben voorgelegd om vrede te sluiten met India. Voorstellen die de bevrijding van Kasjmir dwarsbomen en de status quo (bezetting van het gebied) behouden. Vooraleer de vier punten werden gepresenteerd, heeft Musharraf in 2004 ook een vierpuntenplan gepresenteerd. De Moslims in Pakistan en Kasjmir dienen niet misleid te worden door verraders binnen het politieke- en militaire leiderschap wanneer zij Kasjmir noemen in hun toespraken, omdat zij de verantwoordelijkheid voor het bevrijden van Kasjmir af willen schuiven op de Verenigde Naties en de ‘’internationale gemeenschap’’. 

Dit garandeert de voortzetting van de bezetting van Kasjmir door India. Hoe kan Kasjmir worden bevrijd door middel van dialoog en het vermijden van militaire macht, terwijl India het heeft bezet door middel van militaire macht? In dit scenario, betekent het bevorderen van de dialoog niets anders dan het opgeven van de verantwoordelijkheid voor het bevrijden van Kasjmir.

Gedurende hetzelfde bezoek, heeft het Raheel-Nawaz regime meer troepen en militair materieel aangeboden aan de Verenigde Naties om koloniale belangen veilig te stellen. Echter, wanneer hen wordt gevraagd om Kasjmir te bevrijden, presenteren zij een voorstel om Kasjmir te demilitariseren, wat betekent dat zelfs het huidige (bevrijde) ‘’Azad’’ Kashmir zal worden overhandigd aan de kolonialisten en hun instituties of agenten. Het aanbieden van troepen aan de Verenigde Naties bewijst dat onze strijdkrachten zo krachtig zijn, dat zij in staat zijn om overal ter wereld de strijd aan te gaan. Nochtans, wanneer van de heersers word gevraagd om hun legermacht te mobiliseren om Kasjmir te bevrijden, klagen ze over zwakte op economisch en militair vlak. 

Het voorstel om VN-waarnemers te plaatsen bij de ‘Line of Control’, geen gebruik van militaire macht in welke omstandigheid dan ook toe te staan, het demilitariseren van Kasjmir en de terugtrekking uit Siachen Glacier;  toont een verslagen en zwakke mentaliteit. Zijn onze strijdkrachten zo zwak dat de verraders binnen het politieke- en militaire leiderschap  tegen elke prijs moeten smeken om vrede met de hindoestaat? 

Het oprechte leiderschap is niet het leiderschap dat zijn verantwoordelijkheid voor de bevrijding van Kasjmir  afschuift op de Verenigde Naties of de "internationale gemeenschap." Echter zal het oprechte leiderschap de machtige strijdkrachten van Pakistan mobiliseren onder de vlag van de Kalima, de vlag van de Boodschapper van Allah (saw), om zodoende Kasjmir te bevrijden uit de ketenen van de onderdrukkende hindoestaat. En dit is alleen mogelijk onder het leiderschap van een rechtgeleide Khalifah. 

Bijgevolg dienen de Moslims in Pakistan naar voren te treden en zich te voegen bij de strijd die Hizb ut Tahrir voert om de Khilafah te vestigen, opdat zij behoren tot degenen die genoemd zijn in een profetie van de Boodschapper van Allah (saw): 

‘’Twee groepen van mijn Oemma zijn door Allah beschermd tegen het hellevuur: een groep die India zal veroveren en een groep die met ‘Iesa de zoon van Maryam (as) zal zijn.’’ (Nasaa’i, Ahmed en Tabaraani)

 

Shahzad Shaikh

Assistent van de mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Pakistan 

 

http://www.hizb-pakistan.com/

 

Media Bureau van Hizb ut Tahrir Pakistan

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië