TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Een oproep aan de vechtende organisaties en de stammen in Irak en as-Shaam: Stop met het vechten onder elkaar want Amerika buit dit uit door militair te interveniëren in jullie land

De gebeurtenissen in Irak en Syrië hebben zich versneld, hiermee zijn ook de uitspraken van Obama versneld zoals op 18-08-2014, alsook de uitspraken van zijn minister van Veiligheid Hegel en Stafchef Dempsey op de persconferentie van 22-08-2014, waar er werd gesproken over Obama’s lange termijn strategie van militaire interventie in de regio en hoe er een internationale coalitie gevormd kan worden welke de militaire interventie van Amerika ondersteunen zal. Dit alles vond plaats nadat sommige mensen in de regio, politici en militair personeel, hier openlijk naar verlangde! Amerika is al begonnen in Irak met een interventie vanuit de lucht. De Syrische Coalitie stond erop op 16-08-2014 dat ditzelfde ook zou gebeuren in Syrië. Zij betichten Amerika er zelfs van een dubbele standaard te hanteren, door wel in Irak in te grijpen maar niet in Syrië!

De Moslims en de mensen uit de regio walgden van Amerika na onder hun brute agressie geleefd te hebben in Afghanistan en Irak, en nadat zij haar drone aanvallen in Pakistan en Jemen hadden ondergaan. Nu echter wordt gepleit voor militaire interventie met keuze en bereidheid. Dit is een overheersend kwaad bovenop het kwaad van zijn onderdrukking en geforceerde interventie. Aangevallen worden door een slang en deze afweren is duizendmaal beter dan de slang met je eigen handen in je huis brengen om jezelf, je kinderen en een ieder in het het huis te doden. Alsof degenen die licht zoeken uit het vuur van Amerika vertroebelde ogen hebben, dove oren en een verblind zicht.

Maar wat heeft deze gebeurtenissen juist nu doen ontstaan? En wat heeft Amerika doen plotten en doen zoeken naar interventie, en wat heeft ervoor gezorgd dat sommige mensen uit de regio schaamteloos interventie hebben geëist?

Observerend zien we dat Amerika gebruik heeft gemaakt van het vechten tussen de revolutionaire bewegingen in Syrië en Irak. Na het opstaan van deze bewegingen om de tirannen te verwijderen, veranderden deze revolutionaire bewegingen, behalve degenen die genade hebben gekregen van Allah (swt). Op een bepaald moment begonnen zij elkaar te bevechten in plaats van dat zij tezamen de ongelovige kolonialisten bevochten of het regime dat zij in de eerste plaats wilden veranderen! En buiten dit alles, heeft geen van deze strijdende partijen zich afgevraagd: Waarom gebeurt dit allemaal? Wat is er gebeurt met het oorspronkelijke doel waarmee deze partijen oorspronkelijk in het leven zijn geroepen? Buiten dat schijnt niemand zich af te vragen: waarom zijn er geschillen tussen de partijen, de ISIS beweging en andere bewegingen. Waarom twisten zij over de van het regime bevrijde gebieden in plaats van te vechten om andere gebieden te bevrijden?

Oh Moslims: Wij van Hizb ut Tahrir roepen de Moslims in de ISIS Organisatie, gewapende bewegingen en de stammen op om te stoppen met het bevechten van elkaar en om het bij te leggen, en niet te neigen naar degenen die kwaad doen, of ze zullen geraakt worden door het Vuur… We spreken hen toe vanuit het belang van de bescherming van Moslims. Het doet pijn in ons hart om te zien hoe de ISIS organisatie en andere bewegingen tijdens de strijd de Takbeer roepen op het moment dat ze elkaar afmaken! We spreken hen toe met hoop en verwachting:

Ten eerste: aan de ISIS organisatie dat deze Allah zouden moeten vrezen bij wat deze doet, dus deze moet stoppen met het vermoorden van de Moslims, aangezien het bloed van een Moslim groot is bij Allah. Ook moet het haar verklaring intrekken aangaande de onwettige vermeende Khilafah, aangezien het pad naar Khilafah duidelijk is en niet obscuur. De boodschapper van Allah (saw) heeft het uiteengezet in zijn Sierah met een heldere uiteenzetting, welke het zoeken van Noesrah (steun) is bij de mensen die macht bezitten in een land dat de elementen bezit van een staat, en vervolgens het afnemen van de eed van trouw (baj’ah) van de mensen van dat land met tevredenheid en keuze… Maar ISIS heeft niet gedaan wat de Shariah heeft voorgeschreven, en al het werk gebaseerd op niet Islamitisch bevel leidt tot conflict en tweedracht, en dat is wat we nu terugzien. Gevechten zijn opgelaaid tussen ISIS en andere bewegingen, en de relatie tussen hen is besmeurd met bloed. In elk land dat ISIS binnentreedt, vluchten de inwoners in plaats van dat zij zich veilig achten… Dus laat ISIS terug komen van deze misdaden, en het terugkomen op een fout is een deugdzaamheid.

Ten tweede: aan de andere strijdende bewegingen die de hulp van Amerika, het Westen, en andere agenten en hun volgers zoeken… Dat jullie de hulp zoeken van de koloniale Koefaar is een misdrijf, eveneens is het een verlies van inzicht en visie. Hoe kan Amerika of het Westen jullie helpen de agenten ten val te brengen terwijl zij door hen zijn benoemd, behalve dat zij zouden willen dat jullie nieuwe agenten zouden worden in hun plaats? Elk gezond persoon weet dat dit is als degene die vanuit een pan het vuur inspringt, is er dan niet onder jullie een persoon met gezond verstand?

Ten derde: aan de stammen… tegen de ridderlijkheid van de mannen, de warmte van de Islamitische sentimenten, de waardering en het respect van de mensen voor jullie, geef geen steun aan deze vechtende Moslim groepen; zij bevechten niet de koloniale Koefaar. En hoewel zij verklaren dat hun opstand gericht is tegen de tirannieke regimes en dat zij deze willen veranderen, komen zij niet samen om deze regimes te confronteren, eerder verzamelen zij hun bedrog om elkaar te bevechten… Dus pak hen met een ijzeren vuist, en verzamel hen op het pad van de leiding, zodat hun richting één Islamitische weg is, een recht geleide Khilafah, in wiens schaduw mensen veilig zijn en niet angstig… En zij afstand doen van opsplitsing, tweestrijd, regio’s en grondgebieden…

Ten vierde: tegen hen

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

 “Met uitzondering van degenen, die uw Heer barmhartigheid heeft betoond” (VBK Soera Hoed 11, ayah 119)

Diegene die trouw zijn aan wat zij Allah hebben beloofd, en die zich hebben toegewijd aan Allah en Zijn Boodschapper om de recht geleide Khilafah te vestigen… Aan hen die zichzelf hebben gedistantieerd van het vechten met andere Islamitische bewegingen, en doorgaan om het doel te bereiken waar zij voor zijn opgestaan… Blij en standvastig op het goede pad. Laat je niet aangrijpen door hen die je zien als een kleinere groep dan die bewegingen die zich bezig houden met het bloedvergieten van de moslims. Daar een oprechte maar kleine groep zwaarder telt bij Allah dan de valse menigte, en de beste uitkomst is voor de rechtvaardigen.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

 “En Wij wensten hun die op aarde als zwak beschouwd werden een gunst te bewijzen door hen tot erfgenamen en leiders te maken” (VBK Soera VBK Al-Qasas 28, ayah 5)

O Moslims: Hizb ut Tahrir is al zestig jaar standvastig gebleven in het goede waartoe zij oproept, toegewijd aan de weg die de Boodschapper van Allah (saw) in het zoeken van Noesrah om het regeren met Islam op aarde te vestigen, zonder een centimeter af te wijken. Dit ondanks de argumenten die verspreid worden dat de methode van het vragen van de Noesrah te lang zou duren en dat hierdoor wel het middel van dwang ingezet moet worden omdat dit sneller gaat. Deze mensen hebben zich niet gerealiseerd dat het niet gaat over zomaar een vorm van gezag of zomaar een methode, maar de methode van de Profeet (saw) om de Khilafah te hervestigen. Deze methode is door hem (saw) uiteengezet op basis van openbaring van de Alwijze, Allah (swt). Elke andere methode zou sneller tot gezag kunnen leiden, maar tot een pijnlijk en morbide gezag, welke Allah (swt) niet tevreden zal stellen en ook niet Zijn Boodschapper (saw) en de gelovigen. De Islamitische Staat Al Khilafah is geen leeg omhulsel, het is eerder een fijn en veilig onderkomen. Mensen zullen ernaar emigreren, zoekende naar veiligheid onder haar vleugels, in plaats van ervoor weg te vluchten uit angst voor onderdrukking en vervolging. Een plek waar men bescherming zoekt voor zijn eer, rijkdom en woning en geen plek van bloedverspilling, schending van eer, vernietiging van huizen en aangetaste welvaart. Een Khilafah die niet enkel het goede zal verspreiden naar de Moslimlanden, maar dat haar beschaving zal dragen naar de rest van de wereld. Een Khilafah waar Moslims en niet-Moslims in alle veiligheid zijn of haar recht krijgt in volle tevredenheid.

Hizb ut Tahrir is een gids die niet liegt tegen haar mensen. Het roept een ieder met een hart en een geweten op, eenieder die luistert en een getuige is, die zich inspant, al is het maar door het spreken van een half woord. Laat hem dit dan doen om het vechten tussen de Moslims van de Isis beweging, andere rebellerende bewegingen en de stammen te doen ophouden. Hopelijk zullen deze partijen in de toekomst één rij vormen om af te stevenen op de militaire interventie die geleid wordt door de Verenigde Staten. Deze oproep is, als Allah het wil, een eerlijke en oprechte, en is bedoeld voor iedereen die een hart heeft en zijn gezond verstand gebruikt, zodat hij een aanzienlijke rol heeft in de overwinning van Islam en de Moslims en het terugdrijven van de koloniale Koefaar. Terwijl Allah (swt) ons geïnformeerd heeft over degenen die niet horen en niet zien:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen” (VBK Soera Al Anfaal 8, ayah 22)

 

Hizb ut Tahrir

28th Shawwal 1435 AH

24-08-2014

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië