TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Terwijl Amerika Irak uit elkaar scheurt, volgen de bloeddorstige kolonialistische ongelovigen haar hierin.

Terwijl Amerika Irak uit elkaar scheurt, volgen de bloeddorstige kolonialistische ongelovigen haar hierin. Als het onderwerp het uit elkaar scheuren van de landen van moslims betreft, vergeten zij hun onderling geschil.

Op 10 juni 2014 zijn de rebellen Mosoel binnengegaan. Vanaf dat moment tot heden volgen de gebeurtenissen in Irak elkaar in zeer hoog tempo op. Het Iraakse leger is in Mosoel en Tikrit ten val gekomen, als of het afgeven en ontvangen is, maar volgens de orders van de hoogste leiders in het leger. Vervolgens heeft Maliki een oproep gedaan aan de gewapende milities in plaats van het leger, aanvallen en terugtrekken in Diyala, zelfs dichtbij Baghdad. Zelfs Baiji waar de grootste olieraffinaderij zich bevindt, is bestookt met projectielen, raketwerpers en vliegtuigen. Tot aan Tel Afer en soortgelijke, alles in een kort tijdsbestek, alsof hierover van tevoren afspraken zijn gemaakt. De autoriteiten en leiders vergezelden dit van sektarische kreten die de fitna nog erger deden oplaaien. Mesopotamië waar ooit de hoofdstad was wiens Khalifah de wolken aansprak.

Ondanks de ernst van de gebeurtenissen zijn de internationale reacties niet op het niveau van de gebeurtenissen, de uitlatingen van de politici waren berekend. Sommigen relateren de gebeurtenissen met de crisis in Syrië, sommigen met de inperking van de rechten van soennieten en weer anderen met de onderdrukking van Maliki. Alles bestond reeds en niet nieuw. Aangezien de internationale reacties niet op het niveau van de gebeurtenissen zijn, betekent dit dat de gebeurtenissen met kennis of de coördinatie van invloedrijke actoren binnen de politieke arena hebben plaatsgevonden. De meest opvallende verklaring is die van Obama. Op vrijdag 13 juni 2014 heeft hij een garantie gegeven voor de olietoevoer en meende de schade in Irak te laten compenseren met de Golfvoorraden. Deze verklaring laat blijken dat de situatie in Irak geen verrassing is voor de Amerikaanse regering, integendeel: het laat zien dat Amerika van tevoren een plan heeft uitgedacht ter preventie van een eventuele oliecrisis. Daarnaast zei Obama dezelfde dag “De VS zal niet deelnemen aan een militaire actie binnen een klimaat waarin de Irakezen geen politiek plan hebben”. Ondanks het bestaan van een veiligheidsverdrag tussen Irak en de VS. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Zebari zei op woensdagavond 18 juni 2014 in Jedda, in een verklaring tegenover journalisten: “We willen dat de VS een luchtaanval uitvoert op de militanten”. De hoogste militair in de Amerikaanse strijdkrachten generaal Dempsey heeft dit tevens bevestigd in een zitting van het Congres. Dit betekent dat Amerika geen haast heeft wat betreft militaire interventie. Integendeel, zal het een dergelijke interventie uitstellen om een ander scenario te realiseren. Voor wat betreft Engeland, ook al zijn de Engelse belangen verschillend in vergelijking met die van Amerika, was de aanpak niet zo afwijkend van de Amerikaanse aanpak. Want er is sprake van het uit elkaar scheuren van de landen van moslims. De Engelse minister van Buitenlandse Zaken William Hague gaf op 16 juni 2014 op BBC Radio het volgende antwoord op de vraag “Of zijn land al dan niet deel gaat nemen aan een eventuele luchtaanval”. “De capaciteit en uitrusting van de VS met betrekking tot een eventuele interventie in Irak is veel meer dan die welke Engeland bezit”.

Degenen die de aanhoudende gebeurtenissen bestuderen, zien dat deze gebeurtenissen een schakel van een ketting zijn. Aan deze ontwikkelingen is Amerika niet begonnen op het moment van de bezetting van Irak. Eerder is ze voor de bezetting al begonnen, toen ze in 1991 ze een no-flyzone uitgeroepen heeft voor Iraakse vliegtuigen in Noord-Irak. Hierdoor verwerd de regio Koerdistan een quasistaat. Toen Amerika in 2003 Irak bezette, heeft de Iraakse bestuurder van Amerika Paul Bremer een grondwet opgesteld die in de verscheuring van Irak voorzag. Sektarische en etnische quota werden in de grondwet opgenomen. Dit zaad van fitna groeide met de dag. Uiteindelijk trok de VS in december 2011 haar leger terug uit Irak. Ook al heeft ze zich militair gezien teruggetrokken, is Amerika vanuit de invalshoek van veiligheid en politiek altijd daar gebleven. En op het ogenblik heeft deze fitna haar vruchten afgeworpen. Daarnaast heeft Amerika in Irak een intolerante sektarische tiran geïnstalleerd als hoofd van de regering. Maliki vernietigde bewust het noorden en westen van Irak, hij tiranniseerde en onderdrukte met een niet eerder gekende brutaliteit, steeds wanneer het afvlakte ontstak hij het weer met provocatieve uitspraken en daden om deze gebieden verergeren. Door het vormen van gewapende sjiitische milities escaleerde het, waarop daarentegen gefocust werd op ISIS als zijnde soennitisch terrorisme. Alhoewel de bewegingen die Mosul, Tikrit en andere plaatsen binnen zijn gegaan van diverse bewegingen waren, waaronder ISIS. Daarbij stopte het niet, de buurlanden haastte zich in het aangeven van sektarisme. Alles volgens Amerikaans plan gevolgd door Engeland, en vervolgens de agenten en volgers die niet willen dat Irak een verenigde entiteit is, maar het als een gefragmenteerde strijdende verdeelde entiteit willen, waar een ieder de ander vermoord. Waar elke partij koppig aan territorium vasthoudt, en de oproepen voor provincies en divisies publiekelijk worden kenbaar gemaakt. Omdat de gebeurtenissen openlijk plaatsvonden realiseerde de Koerdische regio zich de realiteit van de situatie, dus toen de rebellen Mosul in handen hadden kwamen de Peshmerga strijdkrachten van de Koerdische regio om Kirkuk en zijn omgeving volledig in handen te krijgen. Op 15 juni 2014 heeft Reuters vermeld dat Fuad Hussein, stafchef van het Presidentschap van de Koerdische Regionale Overheid, het volgende heeft gezegd: “Irak is een nieuwe fase ingegaan die totaal anders is dan ervoor, de controle over Mosul en dat de koerden nu zullen discussiëren hoe om te gaan met het nieuwe Irak”.

O Moslims! O Arabieren! O Koerden! O Soennieten! O Sjiieten! O volk van Mesopotamië!

Zonder twijfel is jullie bloed vergoten, rijkdommen geplunderd, huizen en zelfs moskeeën verwoest. Irak is tot een mislukte en kwetsbare staat verworden, die niet eens inmenging kan tegengaan. Zijn er geen mannen vanonder jullie die zien wat er zich afspeelt? Zien jullie niet dat Amerika en haar bondgenoten, agenten en handlangers allen de fitna doen oplaaien? Zodat het zal koken en opdeelt in drie delen, drie ribben, drie gebieden: koerden, soennieten en sjiieten, die enkel zijn verbonden door een dunne draad, als het al niet minder is! Is dit niet zo? Hebben jullie je niet eens afgevraagd waarom Amerika de regio Koerdistan beschermt en Bremer etnische quota heeft opgenomen in de grondwet en de zaden voor sektarisme heeft gezaaid? Hebben jullie jezelf nooit afgevraagd hoe Amerika een tiran aan de macht heeft gebracht die sektarische fitna inboezemt zonder schroom en aarzeling. Dat Amerika de situatie bekijkt en richt zodat de koerden van de Arabieren en de soennieten van de sjiieten zich afscheiden? Hebben jullie jezelf nooit afgevraagd waarom Amerika en Engeland, hun agenten en handlangers plotseling bij elkaar zijn gekomen? Iedereen werkt om deze fitna te doen oplaaien, terwijl de belangen van Amerika en Engeland van elkaar verschillen. Hoewel dit zo is, kunnen zij bij elkaar komen om de Moslimlanden te versnipperen!

Islam heeft jullie eeuwenlang bij elkaar gehouden, de vlag van Islam heeft een lange tijd boven jullie gewapperd. Toen waren jullie sterk en eervol. Tezamen deelden jullie het goede (ghair) en met z’n allen vochten jullie tegen het slechte (sjarr). Uw land is het land van helden. Qadisiyyah, Buwayb en Faarisi zijn Yarmoek-gronden. Het is het land van Haroen ar Rasjied en Moe’tasim. Het is het land van Salahuddin, de vroegere openaars (faatihoen) en ook die van de komende faatihoen met de wil van Allah. Één Irak is sterk met haar volk. Een versnipperd Irak is zwak. Indien de koerden denken dat wanneer zij de Regio Koerdistan of de Koerdische Staat stichten sterk zullen worden, zal binnen no-time de zogenaamde kracht hun einde worden. Indien ook de soennieten denken dat wanneer zij in Noord- en West-Irak gebieden voor henzelf hebben, een comfortabel leven te zullen leiden, zullen ze spoedig verstikken in ellende en leed. Indien ook de sjiieten denken dat wanneer zij in het Zuiden een regio voor henzelf hebben een brute kracht te zullen bezitten, zal alles gauw terugkeren naar de oude situatie. Ze zullen vervallen in vernedering en zwakheid. 

O Moslims! O Arabieren! O Koerden! O Soennieten! O Sjiieten! O volk van Mesopotamië!

De gids liegt niet tegen zijn volk. Hizb ut Tahrir geeft een advies aan jullie. Let op, vertrouw niet op Amerika en Europa. Zij hechten namelijk geen waarde aan jullie. Integendeel, zij pogen jullie een dodelijke schade toe te brengen. Vandaar zijn zij slechts met dunne draad aan elkaar verbonden, ze proberen het Iraakse volk in drieën te verdelen in latere stadia op een wijze die deze band verbreekt. Dit kunnen wij begrijpen vanuit het gegeven dat Amerika en het Westen hun giftige pijlen op ons richten. Echter het echte probleem en het daadwerkelijke kwaad is de acceptatie van dit door het Iraakse volk en zelfs de strijd met elkaar voor de verwezenlijking ervan. En elk van de genoemde groepen bedelen bij Amerika om hulp. Juist dit is de werkelijke ramp.

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ 

“En neig u niet tot de onrechtvaardigen, anders zal het Vuur ook u aanraken en gij zult naast Allah geen vrienden hebben noch zult gij worden geholpen” (VBK soera Hoed, ayah 113). 

Jullie zijn één oemma. Wees niet onderling verdeeld.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld” (VBK soera Al-Imraan 103). Redetwist niet met elkander, anders zal jullie macht en kracht te gronde gaan, jullie vijanden zullen jullie teisteren.

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 

“En redetwist niet met elkander, anders zult gij laf worden en uw kracht zal vergaan” (VBK soera Al-Anfaal, ayah 46).

O volk van Mesopotamië! Deze toestand kan enkel verbeterd worden door de volgende handelingen te verrichten: het regeren met hetgeen Allah heeft geopenbaard, jihad op de weg van Allah, stevig vasthouden aan het koord van Allah, het verbreken van de band met de vijanden van Allah en een einde maken aan het etnocentrisme en sektarisme.

دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

“Verlaat het, want het is een vuiligheid” [Bukhari]. Verlaat de etnische en sektarische redevoeringen. Houdt vast aan de naam die Allah aan jullie geeft.

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

“Hij heeft u Moslims genoemd” (VBK soera Al-Hadj, ayah 78). 

Keer terug tot Islam. Sticht de Khilafa ar Rasjida dat de staat van Islam is. Want met de Khilafa zullen jullie waardigheid vinden. O regen! ‘Wij zijn daar, waar je ook neerdaalt’, waarmee jullie de wolken opnieuw zullen kunnen aanspreken. Met de Khilafa zullen jullie als broeders Allah dienen. 

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

“Daarin is voorwaar een vermaning voor hem die een hart heeft of die luistert en oplettend is” (VBK soera Qaaf, ayah 37).

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië