TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer

Eindelijk heeft de coalitie zijn ware gezicht laten zien en knielde zij volledig voor Ford

De vergaderingen van de coalitie van Al Jarba te Istanbul begonnen op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 november 2013 onder toezicht van de Amerikaanse ambassadeur Ford, die Al Jarba dicteerde over de deelname aan Geneve 2 op dezelfde basis als Geneve 1. Ford was degene die opdrachten gaf over de besluiten die genomen moesten worden. Al Jarba en zijn deelgenoten zagen af van hun eerdere uitspraken en eis voor deelname aan Geneve 2, namelijk dat Bashar zou aftreden voor Geneve 2 of dat zij in ieder geval de garantie zouden krijgen dat Bashar zou gaan aftreden. Deze eerdere uitspraken zijn in eens vervlogen en vervangen door loze en waardeloze woorden, zoals de uitspraak dat Bashar geen rol mag spelen zonder aan te geven waarin en wanneer hij geen rol mag spelen! De Amerikanen hadden zo’n grote invloed op de vergadering en zetten Al Jarba zo onder druk dat hij zich alleen nog maar kon onderwerpen, Al Jarba was zo beinvloed dat hij de kritiek die de militaire vertegenwoordiger in de coalitie uitte niet kon verdragen en hem een klap in het gezicht gaf, op een manier zoals de beulen van Bashar en alle andere tirannen dat zouden doen. Al Jarba was al zo beinvloed, terwijl hij nog niet eens aan de macht is of macht heeft! Sommige leden van de coaltie wilden eerst met de binnenlandse krachten in Syrie overleggen, voordat zij een besluit over deelname aan Geneve 2 wilden nemen. Dit werd geweigerd door Ford en hij legde hen de deelname aan Geneve 2 op, daarna zouden ze dan mogen overleggen met de binnenlandse oppositie, dus nadat het besluit al genomen was. Hierdoor zouden de binnenlandse krachten geen invloed kunnen hebben op besluiten, Amerika weet dat veel leden van de binnenlandse oppositie vrij in hun denken en waardig zijn en die zich niet willen onderwerpen aan de Amerikanen en hun handlangers...

Zo viel de beslissing over deelname aan Geneve 2 in de nacht van 8 Muharram, welke viel op 11 november 2013, en werd het negatieve van de beslissing bedekt met de uitspraak dat de deelname “onder voorwaarden” zou plaats vinden, zich beseffend dat deze voorwaarden geen enkele waarden zouden hebben zolang de ontmoeting zich zou beperken tot een ontmoeting tussen een delegatie van Bashar en Al Jarba. Om de mensen het idee te geven dat zij iets bereikt hadden, hebben zij op maandagavond 11-11-2013 bekend gemaakt dat er  een interim regering gevormd is onder het voorzitterschap van Ahmad Tomeh, die geen enkele macht of zeggenschap heeft. Deze interim-regering, welke wordt afgewezen door de binnenlandse krachten, heeft geen mogelijkheid om zich te vestigen in ash Shaam, het is een regering van “tijd rekken” totdat er in Geneve 2 door Amerika een oplossing wordt opgelegd.

Amerika haastte zich om het genomen besluiten toe te juichen, Kerry verklaarde: “De Syrische oppositie heeft gister gestemd voor deelname aan Geneve 2. Dat is een grote stap.”  De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken sprak vol lof over de de beslissing om deel te nemen aan Geneve 2, maar zei niets over de voorwaarde van de oppositie dat men niet wilde dat Bashar daar een rol in zou spelen. De essentie van de verklaring van de woordvoerder is dus duidelijk. Ook de andere landen haastten zich om het besluit te verwelkomen...

Broeders in Syrie, die stand houden tegen Bashar en zijn tirannen en tegen de coalitie van Al Jarba en deelgenoten:

Degenen die in hotels verblijven en worden bedolven met rijkdom door Amerika, Europa , Qatar, Saoedie-Arabie, Turkije en anderen, zijn de vijand dus wees op uw hoede voor hen. Zij streven naar iets anders dan het goede waar jullie naar streven, zij streven juist naar het tegengestelde. Jullie standvastigheid tegen de tiran en jullie onomstotelijke opofferingen  zullen het recht en het Islammitische regeersysteem terug brengen in de landen van ash Shaam, het hart van Dar-ul-Islam en zullen de Amerikaanse invloed verwijderen, totaal wegvagen... Zij streven naar een regeersysteem wat lijkt op het huidige regeersysteem en willen een collaborateur als plaatsvervanger van de huidige collaborateur. Zij bekommeren zich niet om het reine bloed dat is vergoten, de opofferingen die zijn gemaakt, de schendingen van eerbare die hebben plaats gevonden en de verwoestingen die de mensen, bomen en stenen zijn overkomen. Dat interresseert hun niet, zij leven in luxe maar als onderdanige slaven die door hun meesters worden vernederd. Ook al ademen ze en eten en drinken ze, het zijn levende doden.

{Zij hebben harten waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als het vee, nee zij dwalen nog erger. Zij zijn het die onoplettend zijn.}  (VBL Soera Al ‘Ar’aaf 7, ayah 179)

Wij wisten al dat de coalitie haar zicht verloor maar dat er nog wel een wazig licht was, maar nu is zij volledig blind. Hoe kan het dat zij zich niet schaamt voor haar daden? Als zij zich niet schamen voor Allah, dan zouden zij zich minstens moeten schamen voor de dienaren van Allah. Zou het nog mogelijk zijn voor de coalitie om iets te kunnen betekenen op de conferentie in Geneve terwijl zij nu al muurvast zitten tussen de kaken van Amerika en zijn handlangers, terwijl zij in Istanbul al zo onderdanig waren en diep knielden voor Ford terwijl de conferentie in Geneve nog niet in zicht was?

Iedereen die nog helder kan denken beseft dat de deelname aan Geneve bedoelt is om Bashar respectvol te laten verdwijnen en om de volgende collaberateur van Amerika en zijn handlangers zijn positie te laten innemen. Amerika en haar handlangers beseffen dat de coalitie geen enkele steun en sympatie geniet onder de bevolking in Syrie en het is dan ook niet uitgesloten dat zij het nieuwe regime zullen beschermen door middel van een internationale interventie gesteund door een VN-resolutie die zij aan het voorbereiden zijn. Dit is het doel en de intentie van de conferentie in Geneve, dit is ook de weg van verraad van iedereen die dit pad bewandelt of een voet zet op de conferentie van Geneve...

Broeders in Syrie, de meest geduldigen en standvastigen, die positie hebben ingenomen tegen de tirannen:

Zolang jullie standvastig blijven in jullie recht, zullen deze verraders nooit beslissingen kunnen uitvoeren... Zij hebben niet eens het lef om in het land van ash Shaam de confrontatie met jullie aan te gaan, geef hen niet de kans om aanzien te krijgen in het land van ash Shaam, anders zullen al jullie opofferingen en vergoten bloed verloren gaan en zal het vergoten bloed jullie aanklagen bij de Heer de Werelden. Wij hebben het volle vertrouwen in de mensen van ash Shaam, de echte mannen, dat zij niet zwak zullen worden ten overstaande van degenen die Allah swt, diens Boodschapper (saw)en de gelovigen hebben verraden. {Allah zal hen die geloven verdedigen. God bemint geen enkele ondankbare verrader.} (VBK Soera 22, ayah 38)

De overwinning is nabij, en Amerika, diens Bashar en diens coalitie vertonen hun laatste stuiptrekkingen, zij zijn op zoek naar een oplossing die hen zal redden van jullie standvastigheid en heldhaftigheid. Dus blijf standvastig aan de waarheid en laat jullie opofferingen zijn voor het doel om het Goddelijke oordeel in te voeren en een Khilafah Al Rashida Staat op te richten en wees oprecht naar Allah (swt) en Boodschapper (saw)toe in jullie daden. Streef alleen naar de overwinning van Allah (swt) en zijn Dien, Allah (swt) de Machtige en Krachtige zal jullie helpen.

{Maar Allah zal hen die Hem helpen zeker helpen; God is krachtig en machtig} (VBK Soera 22, ayah 40)

 

9 Moeharram 1435 h

12-11-2013 m

 

Hizb ut Tahrir

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië