TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

ISIS trapte in de val met haar 'Khilafah verklaring' en deze veranderd haar situatie niet tot iets anders dan een groep

In het begin van deze Ramadan 1435, overeenkomstig met 06-29-2014 AD, verklaarde Abu Mohammed al-Adnani, de vertegenwoordiger van de Islamitische Staat in Iraq en Syrië (ISIS) de vestiging van de Islamitische Staat al-Khilafah. Hij verklaarde dat de mensen van Ahlul Halli wal-Aqad, vertegenwoordigers, leiders, heersers en de Sharia raad van de Islamitische Staat de eed van trouw hebben afgelegd voor de Khilafah aan hun amir genaamd Ibrahim Awad al-Badri, gekend als Abu Bakr al-Baghdadi, en hij deze heeft aanvaard. Daarmee werd hij naar eigen zeggen de Khalifah van de Moslims, waarmee het een plicht is op de rest van de Moslims om de eed van trouw aan hem te geven.

Deze grove fout van het uitroepen van de Khilafah verbaasd ons niet, omdat dit te verwachten viel van een groep die gewend is aan het vooruit ontsnappen nadat het geen acceptatie vond onder de Moslims vanaf het moment dat zij zichzelf beschouwde als een Islamitische staat die gehoorzaamd dient te worden na het uitroepen tot ‘’De Islamitische Staat van Iraq’’. Daarna volgde hun aankondiging dat het Nusrah front zich had aangesloten om zo te verworden tot ‘’Islamitische Staat van Iraq en Syrië’’.

Deze aankondiging van de Khilafah kwam na de verschijning van wat lijkt op een revolutionare opmars in Iraq tegen het regiem van al-Maliki, waarin een aantal fracties van Arabische Stammen en Baathistische officieren participeren. Zaken werden gepland en vervolgens ten uitvoer gebracht, volgens de in het geheim geplande afspraak verlieten de dienstdoende officieren hun posten en divisies en werden verslagen door de rebellen waardoor zware wapens en miljoenen op de bank van Mosul achterbleven. Dit werd opgevolgd door een enorme media ophef, waarin werd gesuggereerd dat ISIS achter deze overwinningen zat, waardoor deze groep dacht het land te hebben bevrijd door middel van haar geloof en door haar handelen het geld en de wapenuitrusting te hebben verkregen. Ook dachten zij dat het land hun uitnodigde over haar te regeren en de Khilafah op hen lag te wachten om uitgeroepen te worden. Waar zij echter geen aandacht aan bestede was dat al hetgeen plaats vond, na goede overwegingen, niet meer was dan het Westen die hen in een dodelijke val lokte, het verkondigen van de Khilafah om deze zo te vervormen.

 

O Moslims in Syrië, ash-Sham is het centrum van de Dar al-Islam.

Hetgeen gebeurt is, is niets meer dan een nieuwe episode in een serie van gebeurtenissen, gericht op het vernietigen van het grote Khilafah project, welke plaats vind na de revolutie in Syrië en haar overweldigende eis tot de vestiging van de Khilafah en de vernietiging van het seculiere project. Er blijft voor diegene onder hen die zijn overgebleven, vertegenwoordigd door de nationale coalitie, niet een plaats over die het waard is genoemd te worden. Het Westen verkeerd in een staat van paniek en de overtuiging dat een Westerse seculiere oplossing nooit het licht zal zien na de overweldigende Islamitische situatie in Syrië, die de belangen en invloed van het Westen bedreigd.

Wij zijn er ons ten dege van bewust dat de laatste kogel in de loop van het ongelovige Westen dat wordt gericht op het Khilafah project ligt in het vestigen in iets wat de Khilafah wordt genoemd. Maar wat voor een Khilafah? Het is een Khilafah om de werkelijke Khilafah te dwarsbomen, om de Moslims te vervreemden van de Khilafah zodat het Westen het ten gronde kan richten door middel van de handen van de Moslims zelf op het moment dat zij dit willen, zodat het zal vallen uit de harten van honderden miljoenen Moslims. Wij hebben allen de recente uitspraken gehoord van Mohammed al-Abyary, de adviseur van Barak Obama, toen hij zei: ‘’De komst van de Khilafah is onvermijdelijk, de enige optie voor de V.S. is om het te beheersen’’.

Wij erkennen ook dat een dergelijke Khilafah niet zal worden gesticht door secularisten, omdat dit vanaf de eerste dag zichtbaar zal zijn, maar eerder zullen Moslims deze stichten met bloed aan hun handen, een ieder bestrijdend die met hen van mening verschilt, wat precies is wat er is gebeurt. Waarschijnlijk is de grootste fout gemaakt door de mensen van deze ‘’staat’’ dat zij geloven dat zij de overwinnende groep zijn en dat zij Ahlu sunna wal’djamma zijn terwijl alle anderen tot de mensen van innovatie behoren en dwalend zijn, al dan niet afvalligen en huichelaars.

De staat is niet slechts de verkondiging ervan, of het prediken ervan, of het straffen van de overtreder onder haar mensen maar het bestaat uit een constitutie, systemen en organisaties, het nakomen van haar verplichtingen en het nakomen van haar rechten. Het is een allesomvattende constitutie en duidelijke wetgeving en de heerser wordt verantwoordelijk gehouden op deze basis door diegene waarover geheerst wordt. Het is een uitvoerende entiteit die haar autoriteit verkrijgt van de Moslims en niet aan hen wordt opgelegd terwijl zij hiermee ontevreden zijn. Het bestaat uit een leger, politie, gouverneurs, rechters en medewerkers. Haar veiligheid wordt gewaarborgd in een welbekende vestigingsplaats, geregeerd door een imaam die de competenties heeft en hiertoe in staat is met een duidelijke autoriteit, gevonden door een ieder die hem wenst te zien en doormiddel van de eed van trouw van de Ahlal Halli wal aqad met tevredenheid en gekozen wanneer hij geschikt is voor het afnemen van deze eed.

Wat betreft een verkondiging, na meer dan 90 jaar na haar neergang, is niet echt. Het bevat geen enkele van de elementen op deze grond, noch een bekende vestigingsplaats, noch een duidelijke autoriteit, noch zijn haar mensen bewust van de shari’a of politiek. Dit is, bij Allah, het spelen met de emoties van de Moslims, het vernietigen van hun hoop en het offeren van hun jongeren als een dienst aan de vijanden.   

 

Ter conclusie zeggen wij tegen de mensen van ash-Sham, het centrum van de Dar al-Islam:

Het samenzweren en de laster tegen jullie behelst nog steeds de ambasades van westerse landen en haar agenten, zij willen jullie revolutie en revolutioneren offeren op het altaar van agentschap, verraad en vijandschap ten opzichte van de dien, dus wordt wakker en weerhoud jullie zelf van de onderlinge strijdt waarnaar zij jullie uitnodigen. Maak jullie zelf niet onbewust tot dienaren van jullie vijanden. Een ieder blijft  welvarend binnen de dien, zolang hij niet bloed haram laat vloeien. Er is geen enkele manier waarop wij dit duivelse project kunnen afwenden, behalve door het vasthouden aan het idee van Khilafah volgens de methode van het Profeetschap, het vasthoudend zijn in het werken hiervoor en bewust zijn van het complot van het westen en haar plannen om dit te verstoren en te vernietigen. Geeft het politiek leiderschap aan diegene die hiertoe gekwalificeerd is, die bewust zijn van de gelovigen, die liefde hebben voor de ummah, die voor haar bidt en voor wie de ummah bidt, diegene die als de Khilafah wordt gevestigd de aarde ervan laat schudden en de machtsbalans in de wereld zal laten keren. Zij zullen bescherming bieden tegen verstoring en het schild zijn tegen samenzweringen en complotten.

Wij van Hizb ut Tahrir zullen blijven staan voor de essentiële kwestie van de Moslims, in alle Moslimlanden, namelijk de vestiging van de Khilafah volgens de methode van het Profeetschap. Een Khilafah voor alle Moslims, niet exclusief voor een bepaalde organisatie, partij, groep of madhab. Wij zullen hiertoe blijven oproepen en deze blijven verdedigen, hun plannen en samenzweringen openbaren de deze teniet willen doen. Wij zullen hiertoe serieus en geduldig blijven streven, vasthoudend aan de regels van de sjari’a totdat Allah zijn bevel voortbrengt, en Allah is tot alles in staat.  

 

Hizb ut Tahrir

Wilaajah Syrie


12 Ramadaan 1435

10-07-2014

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië