TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

PEÇE(NİKAP) TAKAN MÜSLÜMAN KADINLARIN HAKKINI SAVUNMAK VACİBTİR

Bismillahi ar Rahmani ar Rahim

PEÇE(NİKAP) TAKAN MÜSLÜMAN KADINLARIN HAKKINI SAVUNMAK VACİBTİR

Kamuya açık yerlerde peçeyi yasaklayan kanun Hollanda’da Temsilciler Meclisinin çoğunluğun kabulüyle onaylandı ve kim bu kanunu ihlal ederse mali cezayla cezalandırılacak. Bununla birlikte yasa peçeye(burka) formüle edilse de, asıl hedef Müslüman topluluktur.

İdeolojik devletler, asla kanun ve yasayı benimsedikleri anayasa ve yönetmeliklerinin aksine çıkarmazlar. Fakat ülkedeki bazı insanlar peçeyi yasaklamanın Demokratik nizamda inanç hürriyetiyle çeliştiğini söylediler. Fakat en yüksek yasama danışma makamı Danıştay, Temsilciler meclisi konuya bakarak toplumsal sorun teşkil etmediğini söyledi ve bu kararı önlemek için yeterli gerekçe olmadığını böylece bu kararla Müslüman toplum hedef alındığını göstermektedir.

Peçeyi önlemek için Danıştay kararına muhalefet, değerlere ve yasama kurallarına aykırıdır ve değerlere muhalefet hangi ülkenin anayasası üzerindedir. Dolaysıyla bu bize siyasiler arasında bir kez daha ilke eksikliği olduğunu göstermektedir. Ve onların siyasi partilerinin maslahatlarına göre hareket ettiklerini ve savunduklarını iddia ettikleri değerlerle alakası olmayan kinlerini, isteklerini ve heveslerini Müslüman topluma dikte etmeye çalışmaktadırlar. Garip olan ise onların ikiyüzlülüğü, Müslümanları değerlere muhalefet etmekle suçlamalarıdır. Hâlbuki onlar değerlere muhalefet edip ona aykırı işler yapmaktadırlar.

Müslümanlara karşı adil davranmada politikacılara güvenmek saçmalıktır. Müslümanların görevi ise kendi meselelerini savunmak ve bu tür yasaları önlemek için birlik olmaktır. Örneğin bu ülkedeki Müslüman kadınları etkileyen peçe meselesi… Peçe takmayı savunmak, bazı alimlerin şeri delillerden istidlal ettiği ve şeri içtihada dayandırdığı peçe meselesini vacip gören Müslüman kadınlara yardım etmektir. Bu aynı zamanda devlet müdahalesi olmaksızın dini hükümlere bağlanma hususunda

Müslüman topluma yardım etmektir. Müslümanlar ve örtülü Müslüman kadınlar korkaklık ve ihanet ederlerse bunun kendilerine şer ve fesat olarak döneceğini bilsinler. Taviz verme taviz vermeyi gerektirir! Peçe yasağı diğer İslami şiarları(başörtüsü, cilbab ve diğerleri) önlemek için ilk adımdır.

Bizler Hizb-ut Tahrir olarak ferdleri ve camaatleri bu şeri vecibeyi ve diğer islami şiarları müdafa etmeleri için davet ediyoruz,’’ müminler, bir vücud gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücud, rahatsız olur’’ Müslümanları ,örtülü müslüman kadınların şeri hakkı olan vecibelerini yerine getirmek için bizimle çalışmaya ve yardımlaşmaya davet ediyoruz. Bu ayetin eşiğinde ‘Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır’(Tevbe71).

Hizb ut Tahrir Avrupa – Hollanda

3-3- 1438h

2-12- 2016m

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië