TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Het opkomen voor het recht van moslima’s om de niqaab te dragen is een religieuze plicht

Bismillaahi ar Rahmaani ar Rahiem 

Het opkomen voor het recht van moslima’s om de niqaab te dragen is een religieuze plicht

Een meerderheid van de Tweede Kamer in Nederland heeft onlangs gestemd voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding in bepaalde publieke plaatsen. De overtreder hiervan zou worden gestraft met een geldboete.  Ondanks dat dit door de Tweede Kamer geaccepteerde wetsvoorstel erg algemeen klinkt is het echter zonder enige twijfel de bedoeling dat de niqaab en boerka verboden zullen worden. Daarom is het werkelijke doelwit achter dit wetsvoorstel: de Islamitische gemeenschap in Nederland.

Voor een land met een specifieke ideologie, is het normaal gezien niet mogelijk dat er wetten worden aangenomen die in strijd zijn met de eigen geadopteerde fundamenten en wettelijke principes waarop ze is gebaseerd. Een aantal Nederlandse politici heeft dit ook ingezien en heeft het advies gegeven de niqaab niet te verbieden, omdat dit in strijd is met de zogenaamde democratische vrijheden. Vanonder de tegenstanders van het verbod is de Raad van State, het hoogste wettelijke adviesorgaan van Nederland, toen ze op 28 november 2011 verklaarde: Dat het Parlement een kwestie onderzoekt welke geen maatschappelijk probleem vormt; dat met een dergelijk verbod de islamitische gemeenschap geslachtofferd wordt zonder goed gespecificeerde motieven en dat het recht op het dragen van de niqaab valt onder vrijheid van religie. 

Met dit advies van de Raad van State, door hun verklaring dat het verbod niet in lijn is met de wettelijke fundamenten en principes en daarnaast in strijd is met de waarden waarop de grondwet van het land is gevestigd, wordt opnieuw onthuld dat er geen ideologische drempel bestaat voor de politici. Zij handelen enkel op basis van hun partijbelangen welke gedicteerd worden door hun begeerten, verlangens en haat welke volledig los staan van de waarden welke zij zogenaamd zouden verdedigen. Opmerkelijk is dat ze zelfs zo ver heen zijn in hun hypocrisie dat ze de moslims beschuldigen deze waarden te ondermijnen, terwijl zij het juist zijn die als eerste deze waarden met voeten hebben getreden.

Het is onzinnig te verwachten van de politici dat zij de moslims hun recht zullen geven. Daarom is het een verplichting op de moslims zich te verzamelen en een éénheid te vormen om hiermee hun belangen, zoals in de kwestie van het niqaabverbod welke een groep raakt van de moslimvrouwen in dit land, te verdedigen. Dit is omdat het verdedigen van het dragen van de niqaab een steunbetuiging is voor de zusters die van mening zijn dat het dragen hiervan verplicht is, gebaseerd op idjtihaad welke door een aantal geleerden is gedaan op basis van hun bewijzen. Tegelijkertijd betreft dit het opkomen voor het recht van de islamitische gemeenschap zich te mogen houden aan de wetten van haar religie zonder overheidsbemoeienis. De moslims dienen te weten dat het in de steek laten van hun niqaabdragende zusters op een vreselijke wijze zijn weerslag zal hebben. Want één compromis zal vanzelfsprekend leiden tot nog meer compromissen. Daarom zal het verbieden van de niqaab enkel leiden tot het verbieden van weer iets anders. Het is derhalve de eerste stap richting het verbieden van de islamitische uitingen zoals de gimaar, de djilbaab, etc.

Wij van Hizb ut Tahrir roepen de islamitische gemeenschap op – als individuen en groeperingen– om haar sjar’ie verplichting te vervullen en de islamitische kwesties te verdedigen. De Profeet (saw) heeft gezegd: “De gelovigen zijn als een gebouw, zij versterken elkaar” (Moeslim). Tevens roepen we haar op met ons te werken en onze niqaabdragende zusters te hulp te schieten en tevens hun recht om het vasthouden aan hun islamitische verplichting te verdedigen. Hiermee zal ze het nobele vers “De gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars bondgenoten” (At Tauba, 71) op praktische wijze ten uitvoer brengen.

Hizb ut Tahrir Europa – Nederland

 

30-11-2016 M       

01-03-1438H 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië