TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De stijging van anorexia en eetstoornissen kan niet worden verklaard door genetica, maar door ‘social conditioning’

 

Centraal Media Bureau

   
H. 09 Djoemaada II 1437    

M. 18-03-2016

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op 14 maart 2016 meldde de Telegraph, dat de Britse journalist en tv-presentator Joan Bakewell een mediadebat had veroorzaakt aangaande de oorzaken van anorexia en eetstoornissen. Ze sprak vooraanstaande verslaggevers tegen die dergelijke gedragingen als oncontroleerbare omstandigheden hebben bestempeld en gelinkt hebben aan genetica of psychische aandoeningen. In een interview met de Sunday Times, schreef ze de opkomst van eetstoornissen onder jonge vrouwen toe aan onmatigheid en narcisme in onze samenleving. Ze claimde dat er geen sprake was van eetstoornissen op plaatsen ‘waar er voldoende voedsel aanwezig is’ zoals Syrische vluchtelingenkampen. Op social media barstte er een hevige discussie los waarbij velen stelden dat haar standpunten onverantwoordelijk en ongevoelig waren. Als gevolg hiervan werd ze gepusht om zich publiekelijk te verontschuldigen.

Commentaar:

Statistisch gezien is er sprake van een wereldwijde stijging van anorexia en eetstoornissen. Dr. Colin Michie, een vooraanstaand kinderarts in het Verenigd Koninkrijk en voorzitter van het Nutrition Comité aan de ‘Royal College of Pediatrics and Child Health’ legt de schuld bij de toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van mobiele telefoons en hierbij blootgesteld wordt aan advertenties. Hij verwijst naar de mogelijkheid om voortdurend te kijken naar beelden van beroemdheden (en hun lichaam). Dit zou een belangrijke factor vormen bij gevallen van eetstoornissen. Deze mening wordt ondersteund door veel andere hooggekwalificeerde onderzoekers en artsen.  

Tijdens de grootste Britse studie ooit over eetstoornissen (juli 2015), werd er een onderzoek verricht onder 6000 jongeren tot de leeftijd van 14 jaar en hieruit bleek dat het gevoel van eigenwaarde onder achtjarigen een van de predictieve factoren vormt voor problemen in de tienerjaren. Momenteel voeren China, Amerika en India de lijst aan met de meeste gevallen van anorexia. Dit zijn allemaal landen waar er sprake is van hevige objectificatie van vrouwen en onrealistische schoonheidsidealen. Een onderzoek dat gepubliceerd is in MedGenMed (2004) heeft aangetoond dat eetstoornissen minder voorkomen in niet-westerse landen in vergelijking tot westerse landen, maar er wel sprake lijkt van een stijging in niet-westerse landen.   

Wanneer men deze tendens in ogenschouw neemt kan men begrijpen waarom globalisatie en de promotie van de de liberale, seculiere cultuur tot een steeds grotere groep van vrouwen leidt die zich genoodzaakt voelen om hun eigen lichaam te haten en er alles aan proberen te doen om te voldoen aan de standaarden die bepaald worden door vrouwonvriendelijke, kapitalistische en vaak racistische media. De oplossing om de wereld te bevrijden uit de ketenen van mentale verwarring, gekenmerkt door juiste en onjuiste lichaamstypes en een laag zelfbeeld is om de waarheid te omarmen, waarbij het uiterlijk van een persoon irrelevant is in het leven.   

 Allah سبحانه وتعالى, de Schepper der werelden heeft schoonheid geplaatst in Zijn gehele schepping. Dit komt tot uiting in de nobele verzen van de Koran:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Allah is het die voor jullie de aarde tot een vaste grond heeft gemaakt en de hemel tot een gebouw, die jullie gevormd heeft -- een mooie vorm heeft Hij jullie gegeven -- en die met goede dingen in jullie onderhoud voorziet. Dat is Allah, jullie Heer. Gezegend zij Allah, de Heer der werelden”. (VBK, Soera Ghaafir, vers 64)

In Islam is is het vitale element dat de mensen van elkaar onderscheidt, het verrichten van goede handelingen en het geloof in de waarheid, ver van leugens en deceptie. 

In dit verband heeft Islam zowel mannen als vrouwen bevrijd van valse waarden die destructief en mensonterend zijn. En alle mensen; ongeacht ras, rijkdom of geslacht hebben dezelfde mogelijkheid om het grootste succes en de beloningen van Allah سبحانه وتعالى te verkrijgen (gelukzaligheid in de hoogste niveaus van Djannah). Met de terugkeer van de Khilafah als politiek systeem, zal er een einde komen aan de dominantie van oppervlakkige waarden en zal men terugkeren naar positieve invloeden die mensen werkelijk verheffen en hen in staat stellen om vooruitgang te boeken in het leven.

Imrana Mohammad

Lid van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië