Logo

Een Duitse vrouw is moslim geworden en wil trouwen, heeft zij toestemming nodig van haar ouders?

Vraag: Een Duitse vrouw is moslim geworden en wil trouwen, heeft zij toestemming nodig van haar ouders?

Antwoord: In een eerdere editie van “vraag en antwoord” gedateerd op 10-10-2006 staat: “Een kaafir heeft geen zeggenschap over een moslim.” Als een vrouw moslim wordt, dan vervalt het recht van haar vader om over haar huwelijk te beslissen.

Op uw vraag over hoe een kaafira die moslim is geworden moet trouwen en wie haar huwelijksvoogd in dit geval is, is het volgende antwoord: Als zij een mannelijk familielid heeft, ( broer, oom, etc) die ook moslim is geworden, dan wordt hij haar huwelijksvoogd. Als er meerdere mensen van haar mannelijke familieleden moslim zijn geworden, dan is degene die de nauwste familieband heeft haar huwelijksvoogd. Dus een broer gaat voor een oom. Als er geen islamitische familieleden zijn, en zij niet in een land woont dat door de islam wordt geregeerd, zoals uit jullie vraag blijkt, dan wordt een islamitische rechter, indien aanwezig, haar voogd. Deze rechter moet wel betrouwbaar zijn en haar stimuleren in islam en haar niet afhouden van de islam, hij moet haar koefaar ouders niet helpen omhaar hun wil op te laten dringen. Als deze rechter hier niet aan voldoet, dan mag zij degene door wie zij moslim is geworden als huwelijksvoogd nemen of ze kiest een vrome moslim wiens taqwa zij vertrouwd als haar huwelijksvoogd.

Het huwelijkscontract moet volgens de islam opgesteld worden, de echtgenoot moet het contract veilig stellen om de rechten te bewaren.

Voor de goede orde: Mocht zij in een land wonen dat volgens de islamitische wetten wordt geregeerd, dan wordt bij het ontbreken van islamitische familieleden, de sultan haar huwelijksvoogd. Want Rasoeloellah (saw) heeft gezegd: “Er is geen huwelijk zonder huwelijksvoogd en de sultan is de huwelijksvoogd voor degene die geen huwelijksvoogd heeft.” Van Ahmad overgeleverd door ibn ‘Abbaas en Aisha (ra). Dus de sultan gaat boven de rechter.

Derhalve moet deze moslimzuster geen toestemming vragen aan haar ouders, maar het is wel aanbevolen om haar ouders op de hoogte te stellen van haar voorgenomen huwelijk en haar ouders uit te nodigen bij haar huwelijk aanwezig te zijn omdat Allah (swt) in de Koran heeft gezegd: “En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen” en ook: “Maar indien (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze”

Hizb ut Tahrir Nederland