TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Srebrenica en de toekomst van de moslims in Europa

Vandaag is het 25 jaar geleden dat Servische milities een genocide hebben gepleegd in de Bosnische stad Srebrenica. De stad stond formeel onder bescherming van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Meer dan 8000 moslimmannen en jongens werden onder het toeziend oog van de Nederlandse Dutchbat III gescheiden van de vrouwen, gedeporteerd, in koelen bloede geëxecuteerd en vervolgens in massagraven gedumpt. Ook moslimvrouwen en kinderen moesten het ontgelden tijdens de driejarige oorlog, die van 1992 tot 1995 duurde. Baby’s en kinderen werden gedood. Moslimvrouwen werden op grote schaal mishandeld, onteerd en eveneens gedood. 

Door de jaren heen is er veel gezegd en geschreven hierover, maar toch is het van groot belang om de genocide op moslims in Europa op periodieke basis onder de aandacht te brengen van de jongere generaties. Met als doel om de vele onschuldige doden niet te vergeten, maar eveneens om lering te trekken uit het lot van moslims die zich veilig waanden in Europa. Daarom is het noodzakelijk om de toedracht en de motieven achter de genocide te begrijpen. Bovendien is het belangrijk om stil te staan bij de wijze waarop men hier achteraf mee om is gegaan. Opdat een eerlijker en reëler toekomstperspectief voor de moslimgeneraties gerealiseerd kan worden 

Srebrenica: “veilige zone”

Voorafgaand aan de genocide sloegen duizenden moslims op de vlucht voor de nietsontziende Servische milities en zochten hun toevlucht bij de moslimenclave Srebrenica, die eerder door de Verenigde Naties afgekondigd was als “veilige zone”. De Dutchbat, onder leiding van de VN, zou garant staan voor hun veiligheid. Maar niets bleek minder waar, de moslims werden zonder verzet overhandigd aan de bloeddorstige Servische milities. De Dutchbat droeg zelfs bij aan de evacuatie van de moslimmannen, terwijl men bij voorbaat al wist dat zij gemarteld of gedood zouden worden.  De openlijke haat die de milities koesterden tegen Islam en de moslims was welbekend. 

Haat jegens Islam en de moslims

De diepgewortelde haat en wrok die een groot deel van de Serviërs  jegens de moslims koesterde, werd bij monde van de Servische generaal Ratko Mladic geuit tijdens een korte videoboodschap. De videoboodschap werd naar buiten werd gebracht, alvorens hij de opdracht gaf om de moslims af te slachten. Hij zei toen: “Hier staan we, 11 juli 1995, in de stad Srebrenica, in Servië. Aan de vooravond van de Servische heilige dag geven we deze stad terug aan de Servische natie. Ter nagedachtenis van de opstand tegen de Turken (lees: De Ottomaanse Khilafah) is de dag gekomen om wraak te nemen op de moslims.” Ook zijn er videobeelden opgedoken waarin hij de moslimkinderen toeroept met “Waar is jullie Allah nu, het is Mladic die jullie gaat redden.” Explicieter dan dit kan men moslimhaat niet uitdrukken.

Dit was ook bekend bij de Nederlandse blauwhelmen. Ondanks hun taak om de moslimenclave te beschermen, heerste bij een deel sympathie voor de Serviërs en een gedeelde haat tegen de moslims. Er zijn inmiddels meerdere getuigenverklaringen die dit bevestigen en verklaren dat er sprake was van fysieke intimidatie. Zoals het richten van geweren op onschuldige Bosnische moslims en het uitspreken van de wens om moslims met een tank over te rijden, tot aanrandingen en verkrachtingen van moslimvrouwen toe! Zelfs de graffiti op de muren van de compound van de Nederlandse militairen, beschreef de haat jegens de Bosnische moslims. Enkele voorbeelden luiden als volgt: “My ass is like the locals. It’s got the same smell.” Of: “No teeth…? A moustache…? Smell like shit…? Bosnian girl!“ De minachting jegens de moslimvluchtelingen in Srebrenica was sterk aanwezig. Zo gooiden ze stukken brood tussen honderden uitgehongerde Bosniërs, die erom vochten en ze lachten erom. Maar ook het gedrag dat de Dutchbatters vertoonden nadat de genocide op de moslims plaats had gevonden, was stuitend en loopt in lijn met dit gedachtegoed. In een welbekende uitgelekte video dansen dronken Dutchbatters een paar dagen na de genocide, en doen de polonaise alsof er niets is gebeurd. Hoe reëel is dan de verwachting dat de Dutchbatters hun levens zullen opofferen om de moslims te beschermen? 

Ook is het verschuilen achter de Servische “overmacht” om de militaire overgave aan de Serviërs te rechtvaardigen, zonder noemenswaardig verzet, zwak. Wat is de taak dan van getrainde militairen, als zij niet alles op alles zetten om ongewapende burgers te beschermen? Hoort het terugvechten met een eervol einde niet tot het takenpakket? Bovendien hebben de Britten twee weken later tijdens de Kroatische herovering van Krajina, duizend Servische burgers in hun hoofdkwartier opgenomen, teruggevochten en hebben hiermee burgers beschermd. Wat de situatie ook moge zijn, wat feitelijk plaats heeft gevonden is dat de moslims erg makkelijk zijn uitgeleverd aan de agressor. 

De houding van Nederland in de nasleep van de genocide

Tot zover het schandalige optreden van de Dutchbat, die niet alleen zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen, maar ook de agressor heeft geassisteerd. Een absolute smet en schande die op z’n minst erkend dient te worden om het gedane leed enigszins te verzachten, zou je zeggen. Maar de Nederlandse autoriteiten hebben zich vanaf het begin apathisch opgesteld en tot de dag van vandaag houden ze de boot af.

Het eerste Srebrenica-rapport van het NIOD werd pas in 2002, 7 jaar na de genocide gepubliceerd. De conclusie was dat de missie slecht was voorbereid en de Dutchbat kon het drama dat zich in Srebrenica had voltrokken niet worden aangerekend. Eerder in 1999 concludeerde de VN eveneens dat de Nederlandse blauwhelmen geen schuld hebben aan de genocide. 

De nabestaanden van de slachtoffers: ‘Moeders van Srebrenica’, zien na 15 jaar geen enkele vordering op een rechtvaardig einde en besluiten aangifte te doen van genocide en oorlogsmisdrijven. Onder meer tegen overste Thom Karremans, die commandant was van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Echter besluit het Openbaar Ministerie drie jaar later om Karremans niet te vervolgen.

In 2014 oordeelt de rechtbank in Den Haag dat Nederland niet verantwoordelijk is voor ruim 8000 moslimmannen maar deels verantwoordelijk is voor de deportatie van ruim driehonderd mannen. Dus met andere woorden|: Dutchbat was niet verantwoordelijk voor het lot van 7500 slachtoffers. 

In 2017 bevestigt het gerechtshof in Den Haag, het eerdere vonnis dat de staat aansprakelijk is voor de dood van 350 moslimmannen, maar de geleden schade maar voor 30 procent zal worden vergoed. Ook de Nederlandse militairen van Dutchbat, die de taak hadden om de moslimenclave te beschermen, bleven buiten schot. Volgens het hof is de Nederlandse regering slechts voor 30% aansprakelijk, voor ‘slechts’ 350 slachtoffers die zich binnen de Nederlandse compound bevonden. Dus ook in het bepalen van de schadevergoeding aan de erkende en bevestigde gevallen (als gevolg van nalatigheid van de Nederlandse regering) wordt slechts 30% uitgekeerd.

In 2019 oordeelt de Hoge Raad dat de staat deels aansprakelijk is voor de dood van ruim 300 moslims en oordeelt dat niet 30 procent, maar slechts 10 procent vergoeding uitgekeerd kan worden aan de nabestaanden. Dus met andere woorden; de aansprakelijkheid en schuld van de Nederlandse staat wordt gereduceerd tot slechts 10 procent.

Welk oordeel zal hierna geveld worden? Geen schadevergoeding en/of vrijspraak? 

Waar het op neerkomt, is dat Nederland, Europa en de gehele VN, niet in staat zijn geweest om de moslims in het Westen te beschermen tegen moslimhaat. Bovendien hebben zij gefaald in het nemen van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de genocide en nazorg van de nabestaanden.

We zien dit gedrag ook terug met betrekking tot misdaden van de Nederlandse regering jegens eerdere koloniën zoals Indonesië, maar ook bijvoorbeeld bij de Nederlandse luchtaanval in Irak, waar een complete woonwijk in Hawija verwoest werd door een Nederlandse F16. Hierbij kwamen meer dan zeventig burgers om het leven. Ook toen wilde de Nederlandse overheid de handen in onschuld wassen, kwam met smoesjes en schoof de schuld van zich af. 

De vraag is hoe Nederland en de rest van Europa, de moslimgemeenschappen in de toekomst wil beschermen tegen de steeds maar groter wordende anti-islamsentimenten. Met een dergelijke staat van dienst en denkwijze ziet het er niet rooskleurig uit.

Okay Pala
Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

                                 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië