Hizb ut Tahrir Nederland

Afgelopen week op 14 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de motie voor het bevriezen van financiële middelen uit ‘onvrije’ landen voor moskeeën aangenomen. De motie werd bijna unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. De motie houdt onder andere in dat de overheid zich zal inspannen om beleid op te stellen dat ervoor zal zorgen dat moskeeën hun financiën uit de zogenaamde onvrije landen stopgezet kan worden.

De motie ligt in het verlengde van de eerder gevoerde parlementaire enquête waarbij verschillende bestuursleden en imams van grotere moskeeën en islamitische organisaties onder vuur kwamen te liggen voor hun rol in het accepteren van financiële middelen uit de Islamitische wereld. Voor dit thema wordt er dus extra nadruk gelegd voor de verkiezingen dat het overheidsbeleid van het dagelijks bestuur zich zal blijven richten op het aanpakken van Islamitische instituties in Nederland en hun geldstromen uit de Islamitische wereld te bevriezen of het geheel verbieden van de financiële middelen te ontvangen uit de Moslimlanden.  Volgens de motie zal dit gebeuren als blijkt dat de moskeeën of andere islamitische organisaties de democratische waarden, de vrijheden of mensenrechten ‘ondermijnen’.

Het is echter niet de enige motie die de afgelopen week is aangenomen door de Tweede Kamer. Zo ook heeft de Tweede Kamer meerdere moties aangenomen gericht op de moslimgemeenschap in Nederland. In een andere motie van afgelopen week wordt er voorgesteld om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om islamitische content online ook te verbieden desnoods in overleg met de providers van websites e.a. Puur op basis van het feit dat de content als ‘anti-democratisch’, ‘radicaal-salafistisch’ of ‘extremistisch’ wordt gezien, wat in feite vage termen zijn.

In weer twee andere moties van dezelfde week (!) heeft de Tweede Kamer aangenomen dat er voor de Taskforce die de financiële middelen uit de islamitische wereld moet bestrijden ook een juridische definitie moet krijgen over wat precies ‘problematisch gedrag’ is. In een andere motie werd tevens aangenomen dat er onderzocht moet worden hoe er in Nederland eigen imams opgeleid kunnen worden middels een formele opleiding die in lijn is met de Nederlandse waarden en normen.

Het is overduidelijk dat de afgelopen periode effectief gebruikt wordt om veel daadkracht te tonen naar de kiezers toe aangezien er binnenkort weer Tweede Kamerverkiezingen gaan plaatsvinden. Los van dat feit, is de tendens om de Moslimgemeenschap verder in te perken op basis van haar ideeën in een versnelling terecht gekomen.  De bovengenoemde moties zijn niet wetten die aangenomen zijn maar het zijn ook geen lege verkiezingsslogans.

Het is voor de moslimgemeenschap van cruciaal belang dat zij zich bewust wordt van het feit dat het anti-islambeleid in Nederland steeds indringender aan het worden is. De Moslims in Nederland zouden niet moeten accepteren dat de overheid bepaalt wat precies problematisch gedrag voor hen is en wanneer het hen uitkomt. Het is de taak van de Moslims middels hun eenheid om de Islamitische identiteit te beschermen, ook voor de toekomstige generatie.

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland