Logo

 

Media Bureau
Indonesië

   
H. 9 Sjawaal 1434 Nummer: M1434/08
M. 16-08-2013

Geleerden van de Oemma roepen op tot Khilafah


(Rapport door het Informatie Comité van Hizb ut Tahrir Indonesië)

De Khilafah Conferentie die in Indonesië is gehouden, welke door meer dan honderd duizend werd bijgewoond, bleek hoogst effectief te zijn in het concentreren op en het benadrukken van de kwestie van Khilafah en Hizb ut Tahrir voor de moslims aldaar. Terwijl tezelfdertijd de harten van de secularisten, die de vlag van de kapitalistische democratie hoog houden, met woede werden gevuld. Het is toepasselijk om hen herinneren aan de woorden van Allah:

[قل موتوا بغيظكم]
 
"Zeg: ‘Sterft in uw razernij.’" (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Aal Imran; vers 119)


De Moslims, zowel individueel evenals hun organisaties zijn nu meer dan ooit te voren betrokken bij hun grootse Islam en de Khilafah en bij de weder oprichting waarover de Profeet (saw) verheugende getijden uitsprak in een authentieke overlevering.

De Islamitische partijen aldaar organiseerden daar een seminarie onder het thema: Khilafah volgens het voorbeeld van de Profeet (saw) of Amerikaanse Kapitalistische Democratie? Dit werd georganiseerd met de steun van de Federatie van de Islamitische Ummah, FUI.

Dit seminar werd gehouden in een grote ruimte bij de beroemde Moskee al-azhaar op 16 november 2007 na de vrijdaggebeden en werd bijgewoond door Ulama, Shoeyoekh en de vertegenwoordigers van prominente Islamitische partijen. De Ulama omvatte: Shaikh Rushdie Humka, het hoofd van al-azhaar, al-haaj Nazri `Adlani, de voorzitter van FUI, Shaikh Amr Allah Ahmad, de voorzitter van de Islamitische Broederschap Beweging van Indonesië, Shaikh Khaleel Radwan, de voorzitter van de Islamitische Raad van Ulama in Indonesië, Mohammad Ismail Yusanto, de vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Indonesië, M. Mashaadi, de voorzitter van de Islamitische Ummah Congregatie, het werd ook bijgewoond door Shaikh Mohammad Ma'moon, van het Dar al Falah Instituut, Bandjalang, Shaikh Ameen Noor van het al Taqwa Instituut, M. Abu Jibreel van de Mujahideen Raad van Indonesië, M. Ja'far Sadiq van het Islamitische Bescherming Front, Dr. Bambang Sitiyo wie een Da’ee (verkondiger van de boodschap) uit Papua is en andere prominente persoonlijkheden. De gebeurtenis werd bijgewoond door ongeveer 3000 mensen.

Shaikh Rushdie Humka, het hoofd van al-azhaar zei dat de strijd om Islamitische Sharee'ah in Indonesië uit te voeren onmiddellijk na de onafhankelijkheid was begonnen en de Islamitische partijen strijden voor toepassing van de Sharee'ah wetten, maar verraad en de onderdrukking van elke overheid, vooral de lange jaren onder Suharto het regime dat aan de macht kwam, verzwakte de oproep. Hij was van mening dat de meest vitale behoefte het hebben van partijen is, die serieus en hoogst betrokken tot de oproep zijn.

Al-Haaj Nazri `Adlani, de voorzitter van FUI riep op tot de vereniging van de Ummah en riep de Moslims om niet verdeeld te blijven. Hij herinnerde eraan dat de metgezellen van de Profeet (saw) het verkiezen van hun Khaleefah verkozen vóór het verrichten van de begrafenis van de Profeet (saw) zelf, wat voldoende bewijsmateriaal is betreffende het belang om een Khaleefah aan de wijzen boven de begrafenis. Hij besloot door te zeggen dat het voor de Islamitische Ummah noodzakelijk is om de Bai'ah aan een Khaleefah om zijn hals te hebben en dit kan slechts door de wederoprichting van de Khilafah worden bereikt.

M. Abou Bakr Ba Aashir, hoofd van de Mujahideen Raad van Indonesië zei dat het op de Islamitische Ummah verplicht is om onder de schaduw van de Wali te leven die de Islamitische Sharee'ah uitvoert, wat een Khilafah wereldwijd impliceert. Hij voegde toe dat het noodzakelijk was om het Indonesische systeem te veranderen omdat dit het bevel van Allah (swt) is. Zonder een dergelijke Khilafah, wordt de moslimlanden verscheurd, worden hun middelen geplunderd en het bloed wordt verspild zonder een zorg en de Ummah is geconfronteerd met hevige problemen. Hij zei verder dat het absoluut noodzakelijk is voor het ten uitvoer brengen van de Sharee'ah om een Islamitische Staat te hebben, iedereen die dit ontkent zou een bevel van Allah (swt) ontkennen.

Ahmad Sumargno, het hoofd van de Islamitische Broederschap Beweging van Indonesië was van de mening dat de Ummah de Khilafah nodig heeft en om dit te bereiken, is het noodzakelijk om het huidige seculaire systeem in een Islamitisch systeem te veranderen door ofwel hervormingen of revolutie.

Shaikh Amr Allah Ahmad, voorzitter van de Islamitische Broederschap Beweging van Indonesië zei dat hedendaags de gehele wereld in de greep van democratie is, hoewel het haram is om het te adopteren of er tot op te roepen. Dit is omdat de democratie op secularisme gebaseerd is welke de Islamitische Sharee'ah verwerpt, terwijl Allah (swt) het verplicht heeft gesteld dat de Sharee'ah wordt uitgevoerd. De democratie wijst soevereiniteit toe aan de mensen en daarom zou de Islamitische Ummah afdwalen van de rechte weg als zij democratie als zijn credo adopteerde. Hij merkte op dat het voor de Islamitische Ummah verplicht is om toevlucht te zoeken bij de Quran, de Sunnah en de Khilafah volgens de methode van het Profeetschap, aangezien dit de enige correcte weg is om te kiezen.

Shaikh Khaleel Radwan, de voorzitter van de Islamitische Raad van Ulama in Indonesië zei dat hij het hartgrondig eens is met de Khilafah, alhoewel het nu alleen een droom is. Hij was daarom van mening, dat we nu beter democratie kunnen benutten om Islam uit te voeren en op de terugkeer van Khilafah te wachten. Men moet in gedachten houden dat deze raad gekend is om nauw verboden te zijn met de autoriteiten.

Dit werd gevolgd door de lezing gegeven door Mohammad Ismail Yusanto, de vertegenwoordiger van Hizb ut tahrir in Indonesië. Hij zei dat Khilafah een verplichting op elk individu en Islamitische organisatie is. Daarom is elke partij verplicht om serieus voor de vestiging van de Khilafah te werken en het concept Khilafah te verspreiden. Hij beklemtoonde dat de strijd om Khilafah te vestigen politiek is en daarom is het onvermijdelijk om een politieke partij te hebben die wordt gebaseerd op de Islamitische ‘Aqeedah met de doelstelling om de Islamitische levenswijze te herstellen door een Khilafah te vestigen volgens de methode van het Profeetschap. Hij zei dat om dit doel te bereiken, het onontbeerlijk is om het huidige democratische seculaire systeem in een Islamitische Khilafah te veranderen, en dit zou een revolutionaire transformatie zijn.

Het is verplicht voor de leden van de parlementen om hun koers te corrigeren en geloof in Allah (swt) te ontwikkelen in hun werk en bedachtzaam te zijn van hun Moslim identiteit alhoewel zij wellicht zijn verkozen voor het parlement op onislamitische wijzen. Zij zijn alsnog verplicht om Islam bij te staan en de oproep tot Khilafah te verspreiden. Het blijft hun plicht om de seculaire democratieën te confronteren en aan te sluiten bij krachten met degenen die werken om de door de mens gemaakte systemen af te schaffen en hen te vervangen door een Islamitische Staat. Het is slechts dit systeem van de Khilafah dat de problemen van deze Ummah op een eerlijke en rechtvaardige manier zal oplossen, zoals die door Allah (swt) verplicht zijn gesteld.

Samenvattend, wees dit seminarie op de stem van de focus van de overweldigende meerderheid van deze Ummah voor steun aan Islam en zijn regeringssysteem van de Khilafah volgens de methode van Profeetschap, als Allah het wil, zal dit zeker een werkelijkheid zijn en dat zal de dag zijn wanneer de gelovigen zich verheugen te midden van de overwinning voor hen begunstigd door Allah (swt).

Hizb ut Tahrir Indonesië

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.hizb-ut-tahrir.info

Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir
Hizb ut Tahrir Nederland